که عمدتاً برای پوشش ریسک امکان دستیابی فیزیکی افراد خارجی به سیستم های کامپیوتری طراحی شدند. در اواخر دهه 1990 بیمه نامه هکر برای اولین بار طراحی شد.
نخستین بیمه نامه هکر توسط شرکت های فناوری و با همکاری شرکت های بیمه ای به منظور ارائه خدمات فناوری و بیمه شخص اول به مشتریان عرضه شد تا از تکنلوژی های شرکت های فناوری حمایت کند یا یک راه حل جامع مدیریت کامل ریسک را برای شرکت های متقاضی فراهم کند.
به دلیل جدید و ناشناخته بودن این بخش، شرکت های بیمه ای فعالیت خود را با پوشش های کوچک آغاز نمودند. بنابراین انجمن بین المللی امنیت کامپیوتری که اولین گروهی بود که به ارائه بیمه هکر به عنوان نوعی تضمین برای معتبر بودن خدماتش اقدام کرد، فعالیت خود را فقط با حداکثر پوشش 250000 دلار در سال آغاز نمود. علاوه بر این، تقریباً تمام این اولین بیمه نامه های هکر فقط خسارت شرکت خصوصی بیمه گذار (شخص اول) را پوشش می داد.

جدول 1 چگونگی شروع فعالیت اولین بیمه هکر از پوشش های ساده و کم در مقابل خسارت حملات هکرها تا بیمه نامه های متنوع هکر را نشان می دهد.
جدول 1 . پوشش های اولیه بیمه هکر
سال
شرکت
توضیح
پوشش
1998

ICSA Trusecure
تضمین محصول
پوشش شخص اول:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حداکثر تا 20 هزار دلا در هر حادثه،
حداکثر تا 250هزار دلار در سال
1998
Cigna Corp / Systems / Netsolve
همکاری بیمه ای/ شرکت های انتفاعی با شرکت های فناوری، مشتریان باید خدمات ارزیابی امنیت و نظارت خریداری کنند.
شخص اول
(خسارت هکر و توقف در کار)، 10میلیون دلار
1998
J.S.Wurzler
Underwriting
کارگزار بیمه
شخص اول
1998
IBM/ Sedgwick
همکاری بین شرکت فناوری و شرکت بیمه
15-5 میلیون دلار
2000
Counterpane/LIoyds of
London
همکاری بین شرکت امنیت اینترنتی با بیمه لویدز
شخص اول،
10-1 میلیون دلار
– اسکن تصاویر قانون تجارت الکترونیکی از کتاب : حسینی سیرت، سید ابوالفضل، 1390، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات ائمه، قم.