1387) .
لازمه ی امید ، عمل کردن و حرکت کردن به سوی آینده است . امید ، آن نوع از خوش بینی به آینده است که منشأ پویایی و حرکت به سوی آمیزه ای روشن باشد . جامعه اگر به سه نیاز جوان پاسخ مثبت بدهد و خانواده هم نقش مؤثر خود را ایفا کند ، کمک بزرگی به امیدواری او کرده است . این سه نیاز عبارتند از پیشرفت ، شغل و ازدواج (همان منبع) .

بیش از نیمی از افراد که وارد دانشگاه می شوند نمی توانند تخصصی را که مبتنی بر نیازهای نوین جامعه باشد فراگیرند ، در نتیجه پس از فراغت از تحصیل نمی توانند شغلی مناسب و فراخور خویش پیدا کنند ، و جرء کسب مدارک عالیه هیچ امید و انگیزه ی دیگری ندارند . اشتغال و بیکاری یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه در حال توسعه ایران است . آمارها نشان می دهد در دهه ی 75-65 نظام آموزش عالی ایران دو برابر پنجاه سال گذشته دانشجو تربیت کرده . از این رو کشور همه ساله با دانش آموخته عالی بیکار بسیاری روبرو است (نصیر زاده ، 1379) .
یکی از آثار امید در انسان ها ، به خصوص جوانان این است که به آنها در رسیدن به اهداف خود ، انگیزه و نیرو می بخشد . اگر امید نباشد ، دیگر انگیزه ای برای صبر و چیره شدن بر دشواری ها نیست . اگر جوان ، امید به پیشرفت علمی و حرفه ای خود نداشته باشد ، پس از چه راهی می تواند بر سختی های راه غلبه کند . پس یکی از آثار و کارکردهای امید ، این است که به شخص ، توان و نیرو می بخشد تا بر مشکلات چیره شود (مظلومی و همکاران ، 1389) .
نا امید ی و یأس آثار تخریب کننده ای دارد و راه دوری و مبارزه تمام عیار با آن ، این است که از داستان های انسان های برجسته استفاده کرده و از موانعی که می تواند مسدود کننده ی موفقیت و کامیابی انسان شود آگاه شویم . . «موستنس» ، ناطق برجسته ی یونانی از چنان لکنت زبانی رنج می برد که به سختی میتوانست حرف بزند ، وی با دهان پر از ریگ تمرین حرف زدن نمود و خود را در حالی مجسّم می کرد که با مهارت در برابر یک جمع در حال سخنرانی است ؛ وی یکی از بزرگ ترین سخنرانان شد (لقمانی ، 1380 : 91) .
2-1-5-راه های افزایش امید در جوان
1) توکل به خداوند و گرایش به معنویت : جوانی که در همه ی کارها عامل اصلی را خداوند بداند ، آن گاه دیگر دل به عامل های دیگر نمی بندد و امید در او تقویت می شود . و این توکل شاخص مهمی در تقویت امید است .
2) اعتماد به نفس : افرادی که خود باورند ، از امید بیشتری بهره مندند . اعتماد به نفس یعنی انسان با تکیه بر اراده ی خود کارهای خویش را انجام دهد . رابطه اعتماد به نفس و امید ، رابطه ای دو سویه است .
3) محیط و خانواده : خانواده و محیط پیرامون اگر سالم ، با نشاط و برخوردار از امید باشد ، طبعاً این امید و انگیزه به جوان هم سرایت می کند . می توان گفت درصد بالایی از تأثیر را همین محیط و خانواده در شکل گیری امید و افزایش آن دارد .
4) پرهیز از زشتی ها : یکی از کارهایی که باعث نا امیدی ، نا آرامی و بی هدفی در زندگی می شود ، گناه کردن است . اصرار بر گناه باعث تیرگی دل و نا امیدی تدریجی می شود و مرتکب گناه نشدن ، عامل مهمی در افزایش امید و آرامش یافتن وجدان و نشاط زندگی است .
امید برای هر کسی خوب و مطلوب است اما برای جوان ، مطلوب تر و لازم تر ؛ چرا که جوان بدون انگیزه و نشاط و امید مثل جسد بدون روح است (مظلومی و همکاران ، 1389) .
می توان نتیجه گرفت ، اگر انسان بپذیرد که تمامی گفتگوها و برخاست ها در روح تأثیر گذارده ، گاه روزها و هفته ها سستی ، نومیدی ، بدبینی و حتی غفلت و جهالت به وی می بخشد ! و یا از آن سو حضور در محفل خوبان و صالحان رواق وجود ما را معطر ، پاک و پرنور می سازد ؛ افکار شوم و ملال انگیز را از ما گرفته ، عظمت و عزّت واقعی را به ما تقدیم می کند . آشنایی با سیره و سخن اسوه های آسمانی و معصومان (ع) ، بار سنگین سختی ها را کاسته و ما را هدفمند می گرداند . امید و شادمانی باعث ارتقای زندگانی انسان گردیده ، موجب تحرک ، پویایی در انسان و جامعه می گردد . و تصور کردن موفقیت در آینده میتواند انگیزه ی افراد را برای دستیابی به آن موفقیت افزایش دهد .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-6-پیشینهی تجربی امید به آینده
2-1-6-1-تحقیقات انجام شده در زمینه ی امید به آینده در داخل کشور
شاهسونی (1381)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه ی بین انگیزش تحصیلی با ویژگی های اجتماعی و آموزشگاهی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر اصفهان » نشان داد که عامل امید به آینده یکی از تعیین کننده های مؤثر درتعیین انگیزش پیشرفت تحصیلی است و مبین آن است که پاداش های اجتماعی از عوامل پر نفوذ و تأثیر گذار در میزان انگیزش تحصیلی است.
در تحقیقی که موحد (1382)، با عنوان « بررسی رابطه علی بین نگرش های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی بر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز » انجام داد مشخص گردید که رابطه ی مثبت و معناداری بین خوش بینی و امیدبه زندگی وجود دارد.
خدایاری فر (1383)، در تحقیقی «بررسی کاربرد روش مثبت نگری در روان درمانی » نشان داد که مداخله ی مبنی بر تقویت برداشت های مثبت شخصی توانست به افزایش توصیف های مثبت فرد از خود بینجامد. لذا برای اینکه دانش آموختگان (مقاطع گوناگون تحصیلی) ازروحیه ای مثبت نگر درباره ی خود، دیگران وزندگی برخوردار شوند وخود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن سپری کنند، نیاز به مداخله وآموزش برای آنان احساس می شود تا آن ها با امیدو انگیزه ای بیشتر به تحصیل بپردازند، نکات گفته شده همگی تاکید بر ضرورت بررسی این موضوع است.
قریشی راد (1387) ، در تحقیق خود تحت عنوان «بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان رشته های ادبیات ، علوم انسانی ، علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تربیت معلم ، آذربایجان» ارتباط معناداری را بین متغیرهای عزت نفس ، علاقه به رشته تحصیلی ، روابط اجتماعی ، مسئولیت پذیری ، توانایی های افراد ، میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های اجتماعی و منزلت دانشجویان در جامعه ، با امیدواری به اشتغال در آیندهی دانشجویان نشان داد .
موسوی اصل (1388) ، در پژوهشی با عنوان «اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس دانشجویان دختر مرکز تربیت معلم حضرت خدیجه ی زهرا (س) اهواز» بیان کردند که واقعیت درمانی و امید باعث افزایش مسئولیت پذیری و عزت نفس میشود .
حسینی (1388) ، در تحقیقی با عنوان «رابطه ی امید به زندگی و سرسختی روان شناختی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران» نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این امر بود که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد .
برخوری و همکاری (1388) ، در تحقیقی با عنوان «اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت» به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های مثبت اندیشی تأثیر معنی دار بر افزایش نمره ی انگیزه ی پیشرفت و افزایش نمره ی شادکامی داشته است . هم چنین ، نتایج بیانگر این بود که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر عزت نفس آنان تأثیر معناداری نداشته است .
حمید (1389) ، در تحقیق خود با عنوان «رابطه ی میان سخت رویی روان شناختی ، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر اهواز» نتایج آشکار ساخت که میان سخت رویی روان شناختی (تعهد ، کنترل و مبارزه طلبی) ، رضایت از زندگی و امید با مؤلفه های امید (کارگزار و گذرگاه) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد . افراد سخت رو به علت استفاده از روش های مقابله ای فعال و مؤثر ، تلاش خود را برای سازگاری موفق افزایش می دهند .
عبادی و صالحی (1389) ، در تحقیق خود تحت عنوان «اثر نابرابری سرمایهی انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی» نتیجه نشان دهنده ی کاهش نابرابری سرمایه ی انسانی در زنان و مردان در مناطق مختلف جهان و از جمله کشور ایران طی چهار دهه اخیر بود و در کشورهای در حال توسعه هر چه از نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کاسته شود ، امید به زندگی به طور معناداری افزایش می یابد . دستاورد مهم در این پژوهش این است که کاهش نابرابری سرمایه انسانی در زنان به طور معناداری بیشتر از کاهش آن در مردان بر امید به زندکی تأثیر می گذارد و هم چنین متوسط سال های تحصیل زنان بیشتر از سال های تحصیل مردان بر امید به زندگی تأثیر میگذارد .
برنا وسواری (1389) ، در تحقیقی با عنوان «ارتباط ساده و چندگانه ی نگرش های مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز» به این نتیجه دست یافتند که بین نگرش های مذهبی ، سلامت روانی و عزت نفس با احساس شادکامی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد . البته نگرش های مذهبی و سلامت روان به ترتیب بهترین پیش بینی کننده ی احساس شادکامی به شمار میروند .
شیرمحمدی و همکاران (1389) ، در پژوهش خود با عنوان «رابطه ی سخت رویی ، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه» نتایج را چنین عنوان کردند که بین سخت رویی ، رضایت از زندگی و امید رابطه ی مثبت و معنی دار به دست آمد . هم چنین میان متغیرهای سخت رویی و امید و میان مؤلفه های تعهد و کنترل سخت رویی با مؤلفه های امید (کارگزار و گذرگاه) رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد . مؤلفه های کارگزار امید به تنهایی 31 درصد از تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را تبیین می کند و پس از آن متغیرهای تعهد و گذرگاه به ترتیب بیشترین سهم را داشتند .
نادی و سجادیان (1390) ، در تحقیق خود با عنوان «تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی ، شادی ذهنی ، رضایت از زندگی ، شکوفایی روان شناختی ، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی خوراسگان» نتیجه گرفتند که بین معنای معنوی با دوزیر مقیاس بهزیستی معنوی (باور معنوی و آرامش معنوی) ، شادهی ذهنی ، رضایت از زندگی ، شکوفایی روان شناختی ، امید به آینده و هدفمندی در زندگی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و بیشترین رابطه ی معنای معنوی با هدفمندی در زندگی دانشجویان می باشد . به عبارت دیگر ، زمانی که دانشجویان درک کنند که معناداری در زندگی شان مبتنی بر معنویت است ، تلاش می کنند که هدفمند رفتار کنند .
2-1-6-2-تحقیقات انجام شده درزمینه ی امید به آینده درخارج از کشور
لیبومیرسکی و همکاران (2006) ، در تحقیقی تحت عنوان «ارتباط میان شادکامی و عزت نفس» نتایج را چنین بیان کردند که بین عزت نفس و میزان شادکامی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد در تبیین این یافته بیان کردند که افراد شاد و امیدوار از عزت نفس بالاتری برخوردارند و مطابق با شرایط محیطی عکس العمل های متفاوتی را نشان می دهند . به عبارتی شادکامی تا اندازه ای از عزت نفس افرا تأثیر میپذیرد .
لویس و کرویس (2006) ، در تحقیقی« ارتباط بین گرایش به مذهب و شادکامی» ارتباط معناداری به دست آوردند . طی مطالعه ای که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حضور در کلیسا ، تعهد مذهبی ، معنویت ، کسب رضایت از طریق اجماع و فعالیت های کلیسا ، نظر و باورهای مذهبی و نگرش نسبت به دین به طور مثبت با شادکامی در ارتباط است .
هیون و همکاران (2007) ، در مطالعه ی طولی که روی دانشجویان در مورد « رابطه ی میان سخت رویی ، امید به زندگی و عملکرد تحصیلی » انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دانشجویان واجد سخت رویی بالا ، عملکرد تحصیلی مطلوبی داشته و از قدرت یادگیری بهتری برخوردار بودند . و رابطه ی میان سخت رویی ، امید به زندگی و عملکرد تحصیلی مثبت و معنادار بود (حمید ، 1389) .
بایلی و همکاران (2007) ، در تحقیقی با عنوان « ارتباط میان امید خوشبختی با رضایت از زندگی» به این نتیجه رسیدند که بین امید و خرده مقیاس های آن (کارگزار و گذرگاه) و رضایت از زندگی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و مؤلفه های کارگزار ، در مقیاس امید ، دارای بالاترین قدرت پیش بینی برای متغیر رضایت از زندگی بود .
نصیری و جوکار (2008) ، در پژوهشی با عنوان «معناداری زندگی ، امید ، رضایت از زندگی و سلامت روان زنان » به این نتیجه دست یافتند که بین معناداری زندگی با امید ، شادی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنادار و با افسردگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد . معناداری زندگی میتواند سبب افزایش شادی و رضایت از زندگی و کاهش افسردگی گردد.
زانگ (2010) ، در پژوهشی که بین دانشجویان چینی انجام داد . به این نتیجه دست یافت که افزایش سرسختی روان شناختی با افزایش امید در دانشجویان همراه است هم چنین نشان داد که سرسختی با پنج عامل بزرگ شخصیت ارتباط دارد ، به طوری که سه مؤلفه ی سرسختی (تعهد ، مهار و مبارزه جویی) با روان رنجورخویی ارتباط منفی و معنادار و با چهار عامل دیگر شخصیت (برون گرایی ، گشاده رویی ، خوشایندی و وظیفه شناسی) ارتباط مثبت و معناداری دارند .

مک لیکان (2012) ، در پژوهش خود نشان داد که بین امید و بخشش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد . و نتیجه گرفت کسی که از بخشش بیشتری نسبت به خود و دیگران برخوردار است ، از امید بالاتری نیز برخوردار می باشد . و در تبیین این یافته ها بیان کرد که بخشش شامل مجموعه ای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیب دیده می شود که طی آن انگیزه های انتقام جویی به آسیب رسان کم می شود و فرد آسیب دیده آرزوی خوشی ، حسن نیت و انگیزش خود را برای مصالحه با آسیب رسان افزایش میدهد (زاهدبابلان و همکاران ، 1390) .

2-2-1-مفهوم عزت نفس
در بررسی عزت نفس ، اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است . او معتقد بود که تصور فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی ، یعنی از زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می گیرد شکل می گیرد . جیمز (1892) ، تحلیلی را در بیان عزت نفس مبنی بر این که آرزوها و ارزش هایی که آدمی برای خود دارد ، بیان می کند . احساس فرد در این دنیا کاملاً به آنچه می خواهد باشد یا انجام دهد بستگی دارد و به طور کلی به نظر وی عزت نفس توانایی های بالفعل نسبت به توانایی های بالقوه است . (ولی زاده و امامی پور ، 2007) .
راجرز (1897) ، عزت نفس را ارزیابی مداوم شخصی از ارزشمندی خویشِ خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده است . او معتقد است که این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست . طبق نظر راجرز ، عزت نفس در اثر نیاز و توجه مثبت دیگران به وجود می آید که شامل بازخوردها ، صمیمیت و پذیرش و مهربانی از طرف محیط به ویژه