ه تازه‏ای را در روابط بین المللی در زمینه کپی رایت رقم زد. ایالات متحده که اغلب به سبب حمایت از منافع داخلی از کنوانسیون برن فاصله گرفته بود رفته‏رفته به‏صورت یک ناشر بزرگ ظهور و تمایل زیادی به صدور کتاب پیدا کرد.آمریکا در همین راستا علاقمند به شکل‏گیری قرار داد بین المللی دیگری بود که برای این کشور، کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهایی که تمایل به پذیرش تعهدات کنوانسیون برن نداشتند، پذیرفتنی باشد.در سال 1952، یونسکو کنفرانسی را در ژنو برگزار کرد تا چارچوب کلی این توافق‏نامه را تدوین کند.نتیجه این کنفرانس، کنوانسیون جهانی کپی‏رایت(ucc ) بود که از سال 1955 به اجرا درآمد.
«یو سی سی» سه هدف بزرگ را پیگری می‏کند حمایت از حقوق نویسندگان، ایجاد اطمینان به رعایت حقوق ضروری و سرانجام تشویق ترغیب رشد ادبیات، هنر، علوم و گسترش آثار فکری. همانند ملی استوار است، امّا برخلاف کنوانسیون برن، مقدار قابل قبولی حمایت از آثار بهره‏مند از کپی‏رایت را فراهم نمی‏آورد.این ویژگی به نفع قانون آن The Anne of State که در 1710 میلادی از سوی پارلمان انگلیس وضع شد، نخستنی قانون حق مولف در جهان است. بر پایه این قانون با گذشت مدت زمان مشخصی، امتیاز واگذار شده به ناشر برای نشر و توزیع نسخه‏های آثار، به نویسنده آن منتقل می‏شد و او حق داشت که امتیاز نشر را به ناشر دیگری واگذار کند.
در آسیا نیز، چین کشوری که به‏عنوان نخستین مخترع چاپ مطرح است، حمایت رسمی از کپی رایت را از سال 1068 میلادی آغاز کرد.در دوران فرمانروایی سلسله«سانگ»دامنه حمایت از ناشر به مولف گسرتش یافت و به نظام کپی رایت امروز شباهت بسیار یافت.در چین باستان مواردی از ثبت کپی رایت دیده می‏شود.
کشورهای واردکننده مجموعه آثار فکری و بر خلاف میل کشورهای صادرکننده این‏گونه آثار است.بر مبنای مفاد این کنوانسیون کمترین زمان حمایت قانون کپی رایت از کتابها، مدت زندگی مولف و 25 سال پس از مرگ او است.این کنوانسیون که در سال 1952 از سوی 40 کشور امضا شده بود در حال حاضر 94 عضو دارد و همزمان با کنوانسیون برن در پاریس(1971)تنها یک بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
٣- موافقتنامه تریپز TRIPS
این موافقتنامه در دسامبر 1993 به‏عنوان بخشی از مذاکرات تجاری دور اروگوئه تصویب شد و برابر آن، حقوق مالکیت فکری(حق مؤلف، علائم تجاری، حق ثبت اختراع و نظایر آن)در مقررات گات و سازمان تجارت جهانی(WTO قرار گرفت.بر پایه این موافقتنامه حقوق معنوی موجد هیچ حق یا تعهدی ن می‏شود.همچنین این سند دارای یک اصل شناخته شده است که براساس آن، حمایت از حقوق مؤلف شامل جلوه‏های آن می‏شود نه نظریه‏ها، رویه‏ها، روشهای اجرا یا مفاهیم ریاضی(مقصود این است که حقوق مؤلف تنها نمودها و جلوه‏های بروز یافته آن می‏شود نه فکر و اندیشه و رویه ممکن). افزون بر درج ضوابط میثاق برن در این موافقتنامه، موافقتنامه «تریپز»دولتهای عضو را مجبور می‏سازد که در قوانین خود به روشنی ذکر کنند که برنامه‏های رایانه به عنوان آثار ادبی، در زمره حمایت این میثاق قرار دارند و جمع‏آوری آمار به‏عنوان تولید یک اثر اصلی، تنها در صورتی که معیارهای اصالت را از نظر گزینش یا نظم محتوایی آنها دارا باشد، مورد حمایت قرار می‏گیرد.این موافقتنامه حقوقی را در مورد اجاره تجاری نسخه‏های برنامه‏های رایانه و آثار دیدنی و شنیدنی پیش‏بینی می‏کند.بااین‏حال این حق شامل آثار دیدنی و شنیدنی ن می‏شود مگر آنکه عملیات اجاره به نسخه‏برداری گسترده که همراه با زیان مادی برای حق انحصاری تکثیر باشد بیانجامد.برابر مفاد این موافقتنامه، مدت حمایت 50 سال پس از مرگ مؤلف تعیین شده و در مورد آثاری که مدت آنها را نمی‏توان بر مبنای زندگی مؤلف حساب کرد، 50 سال از پایان سال صدور مجوز انتشار یا از تاریخ ساخت اثر است. محدودیتهای وارد به این حقوق، موارد خاصی را دربرمی‏گیرد که با بهره‏برداری عادی از اثر(توسط مؤلف)تعارض پیدا نکند و به‏صورت ناعادلانه به منافع مشروع مؤلف زیان نزند.همچنین موافقت‏نامه تریپز، مقررات بسیار زیادی در مورد اجرای حقوق مالکیت معنوی و از جمله حق تالیف دارد و سرانجام، شیوه‏ای برای حل اختلافات کشورها در رعایت مفاد آن اعمال می‏شود.
۴- میثاق رم
کنوانسیون رم(1961)و اصلاحیه آن(1996) از جمله کنوانسیون بین المللی در زمینه حقوق تبعی یا جانبی یا حقوق مرتبط با حق مولف است که در اثر گسترش فن‏آوری و تولید و توزیع فرآورده‏های فرهنگی و هنری تدوین شده است.
پیشینه تاریخی میثاق رم نشان می‏دهد که نخستین پشتیبانی سازمان‏یافته برای حمایت از حقوق تبعی، ناشی از صنعت صوت‏نگار (phonograms )است که به استناد قوانین حق مؤلف، درپی جلب حمایت برای اقدام قانوین بر ضدنسخه‏برداری غیر مجاز از صوت-نگارها برآمد.
در سطح بین المللی، نخستین پیشنهادهای حمایت از تولیدکنندگان، در کنفرانس دیپلماتیک رم(1928) در مورد بازنگری در میثاق برن شکل گرفت.در همان زمان، دفتر بین المللی کار به وضع حقوقی اجراکنندگان به عنوان کارکنان استخدام شده توجه کرد.پس از آن، در پی گفتگوهای بیشتری که در کنفرانس بازنگری بروکسل(1948)پیش آمد، مشخص شد که به سبب مخالفت گروه نویسندگان، حمایت قانونی از حقوق اجراکنندگان و تهیه‏کنندگان صوت-نگارها با موازین حقوق مولف امکانپذیر نیست، هرچند که پشتیبانی برای تنظیم یاک سند بین المللی که به‏گونه کافی حقوق آنان را حمایت کند، وجود داشت.کمیته‏های گوناگون کارشناسان، پیش‏نویس میثاقی را تنظیم کردند که حقوق سازمانهای پخش فرستنده‏ای را نیز دربرمی‏گرفت و سرانجام در 1960 کمیته‏ای از کارشناسان، با هماهنگی یکدیگر و با بهره‏گیری از IPRIB سازمان پیش از wipo ، در یونسکو و دفتر سازمان بین المللی کار در لاهه، نشستی تشکیل داد و پیش‏نویس میثاقی را تنظیم کرد که پایه گفتگوهخای کنفرانس دیپلماتیک رم را تشکیل داد. این کنفرانس، متن نهایی میثاق بین المللی در مورد حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت- نگارهای و سازمانهای پخش را تصویب کرد.
برپایه میثاق رم، هر دولتی که بخواهد عضویت آن را بپذیرد نه‏تنها باید عضو سازمان ملل باشد، : بلکه عضویت در اتحاد برن یا عضوریت در میثاق جهانی حق مولف را نیز باید دارا باشد. بنابراین یک دولت عضو، از زمانی که عضویت خود را در میثاق جهانی برن از دست بدهد، عضویت در میثاق رم را نیز از دست خواهد داد.به سبب همین ارتباط، گاه از میثاق رم با عنوان میثاق «بسته»یاد می‏کنند.
همانند میثاق برن حمایت میثاق رم در اساس شمال رفتار ملی یک کشور است که براساس قوانین خود حقوقی را برای اجراکنندگان، صوت-نگارها و پخش در نظر می‏گیرد.بااین‏حال رفتار ملی بسته به کمترین حمایتی است که به روشنی در میثاق تضمین شده و به همین‏گونه‏دارای محدودیت‏هایی است که در میثاق آمده است(ماده 2 بند 2).این بدان معناست که گذشته از حقوق اعطایی در میثاق که کمترین حمایت را دارد و پیرو استثناهای ویژه یا قید شرطکردن‏های مجاز پیش‏بینی شده در میثاق است، اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگاشت‏ها و سازمان‏های پخش در یک کشور طرف قرارداد از همان حقوقی برخوردارند که به ابتاع آن کشور اعطا می‏شود.
همانند میثاق برن، میثاق رم نیز برای دولتهای عضو، اجازه اعمال محدودیت‏های معینی را نسبت به حقوق مولف پیش‏بینی می‏کند.این محدودیت‏ها در زمینه‏ای زیر صورت می‏گیرد:
الجازه کاربر خصوصی، بهره‏برداری از قسمتهای کوتاه شده در ارتباط با گزارش حوادث جاری، ضبط موقت توسط سازمانهای پخش فرستنده‏ای از راه امکانات خود و برای پخش در برنامه‏های خود و کاربرد آن تنها برای مقاصد آموزشی یا تحقیقات علمی، همچنین براساس میثاق رم، کمرین دوره حمایت، 20 سال از پااین سالی است که در آن:1-ضبط، 2-اجراء، 3- پخش انجام شده باشد.
۵- میثاق صوت-نگارها 1971 میثاق ماهواره‏ها 1974
در سنجش با میثاق رم، این دو میثاق را می‏توان موافقتنامه‏های ویژه به شمار آورد زیار به اجازکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگارها یا سازمانهای پخش، حقوق گسترده‏تری نسبت به میثاق رم می‏دهند و یا متضمن مقررات دیگری هستند و نه مخالف آن.در نتیجه میثاق صوت-نگارها و ماهواره‏ها بیشتر میثاقهای ویژه «در مورد حقوق تبعی نامیده می‏شوند و از سه جهت با میثاق رم تفاوت دارند:
١- به جای اعطای حقوق انحصاری نسبت به اجازه یا منع اعمال مشخص، این دو میثاق دولتها ار آزاد می‏گذارند که ابزارهای قانونی اجرای تعهداتشان را برگزینند.
٢- در حالی که میثاق رم بر رفتار ملی استوار است، میثاقهای ویژه تنها دولتها را ملزم می‏سازند در برابر برخی اعمال غیرقانونی حمایتهایی به عمل آورند.بنابراین کشورها متهد نیستند تمام حقوقی را که به اتباع خود اعطا می‏کنند به مالکان بیگانه دارنده حق نیز بدهند.
٣- میثاق صوت-نگاشتها و ماهواره‏ها از گونه موافقتنامه‏های«باز»شمرده می‏شوند.یعنی پیوستن به آنها محدود به کشورهایی ن می‏شود که در میثاق برن یا میثاقهای جهانی حقوقی مولف عضویت دارند.میثاقهای«باز»برای پیوستن تمام در نیمکره شرقی، افزون بر چین، ژاپن نیز در عرصه کپی رایت فعالیتهایی داشته است و نخستین گام را در این حوزه با صدور «فرمان نشر» Ordinance Publishing در سال 1869 برداشت.در این فرمان هم حمایت از کپی رایت و هم قوانین مربوط به ناشران گنجانده شده بود.
در سالهای گذشته پیوستن به میثاق برن که امروزه 127 عضو دارد، سرعت بیشتری گرفته که ناشی از علل گوناگونی است.از جمله آگاهی فزاینده از این که حمایت از حق مؤلف نقش زیادی را در نظام تجارت جهانی بازی می‏کند و تجارت بین المللی کالا و خدمات در سایه حمایت از حقوق مالکیت معنوی، یک کسب و کار پررونق در سطح جهانی است.
کشورهایی که عضو سازمان ملل یا آژانس‏های تخصصی و یا عضو دیوان بین المللی دادگستری هستند باز است.
شایان ذرک است که میثاق صوت-نگاشتها در واکنش به پدیده سرقت آثار ضبط شده که پایان دهه 1960 ابعاد بسیار وسیعی یافته بود، بسته شد. گسترش پدیده سرقت، در اساس به سبب پیشرفتهای فن‏آوری این امکان را برای شرکتهای جند ملیتی فراهم آورد تا بسیاری از بازارهای جهانی را از آهنگ‏های ضبط شده در نسخه‏های ارزان، حمل‏شدنی، و پنهان شدنی انباشته کنند.

در مورد شایستگی برای حمایت از آثار، این میثاق تنها معیار تابعیت را به عنوان شرط اعطای آن بایسته می‏داند و کمترین زمان پیش‏بینی شده برای حمایت نیز 20 سال از واپسین سالی که صدا برای بار اول ضبط شده و یا سالی که صوت-نگارها برای نخستنی بار انتشار یافته، تعیین شده است.این میثاق همان محدودیت‏هایی را که در مورد حمایت مولفین پیش‏بینی شده مجاز می‏شمارد و مجوزهای غیراختیاری برای تکثیری که تنها برای تدریس یا تحقیق ملی و محدود به قلمرو کشروی باشد که مقاماتش جواز را صادر و غرامت را منصفانه پرداخت کرده‏اند، جایز، می‏شمارد.
میثاق ماهواره‏ها نیز در پاسخ به ازدیاد ماهواره‏ها در ارتباطات دور بین الملی، از جمله پخش به‏وجود آمد.این میثاق با توجه به درک نیاز به تدابیری برای حمایت از سازمانهای پخش در مورد توزیع برنامه‏های حامل علامتهای فرستاده شده توسط ماهواره‏ها شکل گرفت.میثاق شامل پخش مستقیم از راه ماهواره‏ها ن می‏شود و در برابر توزیع بی‏احازه از سوی واسطه، از علایم ماهواره‏ای حمایت می‏کند.مانند سیستم‏های مدار بسته که برنامه علایم ماهواره‏ای را دریافت و سپس آنها را در برابر دریافت دستمزد، بدون اجازه دارنده حقوق به خواهان عرضه می‏کنند.تعهد اساسی این میثاق عبارتست از:جلوگیری ازتوزیع برنامه‏های دارای علایم از سوی هر توزیع‏کننده برای کسی که منظورش ارسال ایت علایم از راه ماهواره‏ها نبوده است.باید توجه داشت که میثاق خود برنامه فرستاده شده را حمایت نمی‏کند، بلکه هدف مورد حمایت، علایمی است که از سوی سازمان اصلی ارسال شده است.در مورد حقوق مالکیّت معنوی در برنامه‏ها، میثاق تنها بر این نکته تاکید می‏کند که نمی‏توان آن را به‏گونه‏ای تفسیر کرد که به حقوق مولفان، اجراکنندگان، تولیدکنندگان صوت-نگارها و سازمانهای پخش، محدودیت یا زیانی وارد سازد.
میثاق ماهواره‏ها، محدودیت‏های معینی را در مورد حمایت از توزیع علایم دارای برنامه از سوی افراد غیرمجاز می‏پذیرد و چنانچه این علایم دارای بخشهایی کوتاه شامل گزارش حومادث جاری یا نق قولها، گزیده‏های کوتاه از برنامه‏ای که ت وسط علایم ارسال می‏شود یا در مورد کشورهای در حال توسعه چنانچه تنها برای آموزش بزرگسالان یا تحقیق علمی باشد، دوره حمایت را مشخص نمی‏کند و آن را به قوانین ملی واگذار می‏کند.
اهمّیت حمایت از حقوق تبعی برای کشورهای در حال توسعه در این است که نمودها و جلوه‏های فرهنگی به صورت قومی را می‏توان بر پایه میثاق رم در قالب حقوق اجراکنندگان و تولیکنندگان صوت-نگارها و پخشها نگهداری و حمایت کرد.به این ترتیب، پیوستن به میثاق، وسیله‏ای را برای حمایت قانونی از چنین مواردی در بازارهای خارجی فراهم می‏آورد و اطمینان می‏دهد که مزایای اقتصادی آن به کشوری جریان یابد که تجلی فرهنگی از آنجا برخاسته است. افزون بر این مزایایی که در پیوستن به میثاق برن مورد بحث قرارگرفت به همان صورت در زمینه حقوق تبعی نیز قابل اجرا هستند.
۶- سازمان جهانی مالکیت معنوی ( wipo)
همانگونه که بیشتر گفته شد، میثاق برن نخستین موافقتنامه بین المللی است که در زمینه کپی‏رایت از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی اجرا می‏شود.در این بخش از مقاله، با این سازمان و اهداف آن بیشتر آشنا می‏شویم.
سازمان جهانی مالکیت معنوی با تلاش برای ایجاد تفاهم و همکاری بهتر بین دولتها جهت منافع مشترک و براساس احترام به حاکمیت و برابری آنها، با تمایل در جهت تشویق فعالیت خلاق برای پیشبرد حمایت مالکیت فکری د رسراسر دنیا، با اشتیاق به مدرنیزه کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه‏ها در زمینه‏های حمایت مالکیت صنعتی و ادبی و امور هنری و با رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هریک از اتحادیه‏ها از سوی کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی ایجاد شده است.
این سازمان جهانی، مالکیت معنوی را چنین تعریف می‏کند:مالکیت فکری یا معنوی خلاقیت‏های ذهنی و فکری انسان در زمینه‏های گوناگون همچون ابداعات هنری، ادبی، صنعیت، علمی و فن‏آوری و علامتهای مورد بهره‏برداری در تولید و تجارت را دربرمی‏گیرد و به دو گروه صنعتی و ادبی و هنری بخش می‏شود و شامل حقوقی مرتبط با موار زیر است: 1-آثار ادبی، هنری و علمی 2-ترجمه هنرمندان مترجم، اجرای هنرمندان مجری، صدای ضبط شده، برنامه‏های رادیویی 3-هرگونه اختراعات در زمینه فعالیت انسان 4-کشفیات علمی 5-طرح، نقش و الگوهای صنعتی 6-علایم تجاری و خدماتی، نامهای تجاری و نامگذاری شکرتها 7-حمایت در برابر رقابت غیرقانونی و سایر حقوقی که مربوط به فعالیت ثمره فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.اهداف است سازمان در دو دسته پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان از راه همکاری میان کشورها و در صورت لزوم همکاری با سازمانهای بین المللی دیگر و تامین همکاریهای ادار یمیان اتحادیه‏ها(پاریس و برن، اتحادیه‏های ویژه و هر توافق بین المللی با هدف پیشبرد حمایت از مالکیت فکری)قرار می‏گیرد.همچنین سازمان برای دستیابی به اهداف فوق، وظایف مشخصی را پیگیری می‏کند که عبارتند از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

١- بهبود معیارها برای آسان کردن حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی
٢- تامین خدمات اداری اتحادیه پاریس و اتحادیه‏های ویژه‏ای که در پیوند با آن و اتحاد برن تاسیس شده‏اند.
٣- پذیرش یا شرکت در مدیریت هرگونه توافق بین المللی که برای پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی باشد.
۴- تشویق به بستن قراردادهای بین المللی مربوط به پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی
۵- پیشنهاد همکاری به کتشورهای خواهان کمکهای حقوقی-فنی در زمینه مالکیت معنوی
۶- جمع‏آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج آنها.
٧- تسهیل خدمات، حمایت بین المللی مالکیت معنوی و در صورت نیاز ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها.
هر کشوری که عضو یکی از اتحادیه‏های پاریس و برن باشد، می‏توان برای عضویت در این سازمان اقدامات کند و در صورتی که عضو یکی از اتحادیه‏ها نباشد، در صورتی که عضو سازمان ملل متحد یا هر موسسه