اونا شدیدا دوست دارن خود رو به شکل شخصیت­های تلویزونی پیدا کنن و اینجوری درس­های خشن تلویزونی رو سریعتر قبول می کنن. جدایی از همسالان و گذروندن وقت بسیار، در مقابل تلویزون، می تونه شکست­های تحصیلی فرد رو زیاد کنه. اینجوری کودک در چرخه ای قرار میگیره، بدین گونه که با پذیرش رفتار خشونت، به دنبال اون نبود محبوبیت، افزایش ضعف تحصیلی، بعد گذروندن وقت بسیار در برابر تلویزیون و دوبارهً افزایش خشونت و این روند ادامه پیدا میکنه (نلسون وایزرائل ۱۳۷۲، ۱۵۰).

 

۲-۳-۱۱ مشکل در مهارتای شناختی

بر اظهارات سیگال وآبرامز[۵] (۱۹۹۸) دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری و هیجانی بیشتر از دانش آموزان دیگه درگیر پر خاشگری می شن چون که خشونت اونا به وجود اومده توسط مشکل در مهارت­های شناختی و اجتماعیه. این دانش آموزان بیشتر احساس تهدید می کنن، حتی وقتی که تهدید واقعی وجود نداره. شایدً این دانش آموزان هنجارهای اجتماعی رو غلط تفسیر می کنن. مشکل مهارت­های شناختی در این کودکان بیشتر شامل ضعف در کنترل تکانه، سطح تحمل پایین در مقابل شکست، توانایی محدود واسه گسترش و بینش ضعیف نسبت به احساسات خود و دیگرونه. مشکل این مهارتها شناختی و اجتماعی منتهی به سطح بالایی از شکست در خیلی از تعاملات اجتماعی می شه.

دانش آموز

ً عوامل زیاد دیگری در بروز خشونت دخالت دارن که فقر، تراکم جمعیت و ارزش­های گروه فرهنگی فرد از اون جمله ان که بحث در مورد هر کدوم از موارد در این تحقیق ممکن نیست  (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۵۳).

 

۲-۳-۱۲ کنترل خشونت

یکی از قدیمی ترین عقاید در مورد خشونت اینه که پیدا کردن فرصت­هایی واسه عمل خشونت موجب کاهش گرایش­های خشن می شه. اصطلاح موردقبول عموم واسه این پروسه «تخلیه  هیجانی» است.

در مراکز بالینی باور زیادی به تخلیه هیجانی هست ودر خیلی از بخشهای بیمارستانهای روانی، کیسه های مشت زنی و در اتاق­های بازی درمانی عروسکهای پوشالی ،تخته های ضربه خور،تفنگ­ها وچاقوای اسباب بازی هست. اما دلایل تحقیقی که از این پشتیبانی کنن نه بسیار زیاد ونه راضی کننده هستن (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۶۱).

[۱] . Greenfield.Rotter&Bowman

[۲] . Scott

[۳] . Surgeon

[۴] . Thechicagocirclestudy

[۵] . Segal&Abrams