چند همسری با دو چهره اصلی خود، چندشویی و چندزنی، از دیگر روش های زوجیت در دنیاس. اگه این جور پیوندها افراد رو واسه همیشه مقید و معتقد میسازن، پیوندهایی هم هستن که شکل نکاح موقت دارن. در ازدواج موقت یا صیغه، در ازای زمان نکاح و بیشی و کمی اون به تصمیم و خواست هر دو بستگی داره. زنی که با اینجور شرطی ازدواج می کنه از حق ارث محرومه. (بهنام، ۱۳۸۴: ۲۳)

ازدواج

بی اینکه بخوایم سهم میل جنسی رو به عنوان دلیلی که فرد رو به طرف زناشویی چند همسری می راند و پاره ای کسان بر اون پای می فشرند، رد کنیم و یا بخوایم سهم عامل «معصیت روح» رو که به فکر یه سری های دیگه در غریزه نفوذ می کنه قبول نکنیم، میشه قبول کرد که بعضی وقتا اثر گروه آدم رو به یه اینجور ازدواجی میکشونه.

زناشویی

 

در کنار این جور وصلتها که سهم احساسات شخصی در دو طرف ازدواج به کمترین اندازه خود می رسد، ما حتی در گروه های به اصطلاح نامتمدن در کار همسر گزینی به مکانیسمایی هم برخورد می کنیم که واسه جوانان آزادی عمل زیادی قائل هستن. واسه اثبات این فرضیه میشه از مثالهای چندی از بررسی وسترمارک به نام تاریخ زناشویی برگزیده ایم، سود جست. نویسنده اینجا از بررسی توماس بریج که در میان اقوام یاهان در سرزمین آتیش به عمل اومده یاد می کنه. در میون این جماعت چه بسا روی می دهد که دختر جوونی احساس کنه نسبت به شوهر خود بیزاری شدید و عمیقی داره جوری که تمایل داره اون رو ترک گوید. در اینجور حالی اگه این دختر در نفرت خود بمونه و پای فشرد اون رو به کسی شوهر میدن که خواستارش باشه. «ساروخانی ، ۱۳۷۰ : ۳۴-۳۳»

۲-۵ نظریه های مربوط به متغیر وابسته تحقیق: احساس امنیت همسران در زندگی مشترک

  • تعاریف

امنیت اساسی ترین نیاز و رمز پیشرفت و باقی موندن نظام و جامعه س. آدم بدون امنیت دچار هرج و مرج و آشوب طلبی می شه و هم اینکه مردم نمی تونن نیازای ساده روزمره خود رو تامین کنن. امنیت نعمت بزرگ الهیه که شرط پیشرفت جوامع و زمینه حرکت بزرگ یه ملته.  آدمی باتجربه فهمیده که امنیت و آسایش و رفاه که در سایه امنیت آسایش دیگرونه یعنی اینکه امنیت در درون شبکه های ارتباطی آدما شکل میگیره.  امنیت معنی بسیار عمیقه که بارها از اون، در قرآن یادآوری شده و حتی در مواردی در قرآن از اون به عنوان عطیه الهی در جامعه مورد تذکر قرار دادهاست.  امنیت مطلوب در جامعه اسلامی تحقق پیدا نمی کنه مگه اینکه به حقوق همه آدمایی که در اون زندگی می کنن، از این جهت که آدم توجه شه و آدما هم به حقوق بقیه احترام بذارن (برگ، ۱۳۸۲: ۱)

امنیت در هر جامعه نقش کلیدی و اساسی داشته و جامعه بدون امنیت ممکن نیست رو براساس امنیت در فکرت هر آدم که با خونواده خود قصد سفر به مکانی دیگه داره. اول از مسائل امنیتی و احساس آرامش و گزند خونواده از آسیبای دیگه رو مورد بررسی قرار می دهد. این نشون می دهد آدم همیشه در همه حال نیاز به امنیت داره.

اینجا منظور از احساس امنیت همسران ،خطرات و تهدیدات و کلیه مخاطراتیه که در روابط گرم و عاطفی، صمیمی و محبت آمیز همسران مشکل ایجاد کنه و احساس نزدیکی و همدلی میان اونا رو نابود کنه. (چلبی :۱۳۷۵: ۷۰) که این معنی رو با بهره گرفتن از نظریه های نظم، انسجام خانوادگی، رضایت زناشویی و اختلاف زناشویی توضیح می دیم.

محبت

واسه رسیدن به موضوع طرح شده و واسه رسیدن به اهداف تحقیق در ادامه نظریه های در رابطه مرور و استفاده میشن.