آزیتا آذر کیوان درباره اثر ماسک در کاهش عواض آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا دلیل می شه تا ذرات سنگین از راه ریه وارد جریان خون شه و آدمایی که مشکلات قلبی عروقی و ریوی دارن در هوای آلوده تا حد امکان نباید از منزل خارج شن. ایشون با اشاره به اینکه فعالیت زیاد در هوای آلوده دلیل کاهش اکسیژن در بافتا می شه اضافه کرد: به ورزشکاران حرفه ای پیشنهاد می کنیم تا در آلودگی شدید هوا از انجام ورزش دوری کنن چون که فلزات سنگینی مانند سرب حتی از فیلتر مژک بینی و پوشش نازک ریه که تا حدی جلوی آلودگی رو میگیره عبور کرده، وارد جریان خون می شه و آسیب هیپوکسی (کمبود اکسیژن) اتفاق می افته.

آذرکیوان با اشاره به اینکه در بیماران قلبی به دلیل کارکرد ناجور قلب سطح خونرسانی به بافتا پایینه ادامه داد: آلودگی هوا و ورود سموم به خون کاهش فشار اکسیژن در بافتا و خون این افراد رو به دنبال داره. هم اینکه آدمایی که دچار سرماخوردگی هستن هم باید از ورود به آلودگی هوا دوری کنن.

ایشون در جواب به اینکه ماسکای مخصوص فیلتردار چقدر می تونن از ورود آلودگی به بدن پیشگیری کنن گفت: حتی ماسکای فیلتر دار هم تا حدی می تونن از ورود ذرات آویزون آلوده کننده در هوا به بدن پیشگیری کنن و ذرات بسیار ریز وارد ریه و جریان خون می شه اما به هر حال ماسک زدن بهتر از نزدنه.

منبع : فارس

جمع آوری سلامت اکاایران جمع آوری سلامت اکاایران