این ماده مغذی، خطرات سیگار رو کم می کنه
آسیب جسمی به وجود اومده به وسیله سیگار، با مصرف اسیدهای چرب امگا- 3 کم میشه.
براساس مطالعه ای که در کنگره جهانی قلب ارائه شد، اسیدهای چرب امگا- 3 صدمات جسمی به وجود اومده به وسیله مصرف سیگار رو کاهش میدن.
در این تحقیق که در دپارتمان قلب دانشکده پزشکی آتن (یونان) انجام شد، تاثیرمصرف روزانه 2 گرم اسیدهای چرب امگا- 3 به مدت 4 هفته، بر دیواره شریانای افراد سیگاری بررسی شد.
یافته ها نشون داد که مصرف کوتاه مدت اسیدهای چرب امگا- 3 به وسیله افراد سیگاری، سخت شدن و تصلب شریان ها رو کاهش داده و مشکل زیاد در خاصیت ارتجاعی عروق در اثر مصرف سیگار رو کاهش می کنه.

این یافته ها نشون میدن که اسیدهای چرب امگا- 3 اثرات زیان بار سیگار بر کارکرد شریانا رو که یه شاخص خطر در بیماریای قلبی– عروقی هستش، کنترل می کنن. اثرات حفاظتی امگا- 3 بر قلب به وجود اومده به وسیله هم افزایی بین مکانیسمای پیچیده ضد التهابی و ضد تصلب شرایین مربوط به این اسیدهای چربه.

انجمن قلب امریکا پیشنهاد می کنه که افراد بدون سابقه بیماریای عروق کرونری قلب (عروق تغذیه کننده قلب) باید دست کم 2 بار در هفته ماهی ( ماهیای چرب و غنی از اسیدهای چرب امگا- 3) مصرف کنن.

رییس فدراسیون جهانی قلب، اعلام میکنه که تنها راه مراقبت بدن در برابر اثرات زیان بار سیگار، ترک این عادت مضره. ایشون در ادامه به همه آدما مخصوصا افراد سیگاری پیشنهاد می کنه که از یه رژیم غذایی سالم و پر از اسیدهای چرب امگا- 3 پیروی کنن.

 

ماهیا مخصوصا ماهیای چرب و روغنی (شاه ماهی، سالمون، ساردین، ماهی تن و قزل آلا)، دانه کتون، شاهدانه و گردو منابع غذایی اسیدهای چرب امگا- 3 هستن.