تاثیر به درد بخور مصرف حبوبات بر کاهش کلسترول بد در مردان بیشتر از زنونه.
بررسیای پزشکان کانادایی نشون میده که مصرف روزانه حبوبات پخته به کاهش کلسترول بد خون کمک می کنه.

«وانساها» یکی از کارشناسان در این مطالعه گفت: در بررسیای خود مشاهده کردیم مصرف یه وعده حبوبات پخته در روز به مدت شش هفته به صورت میانگین پنج درصد از کلسترول بد خون رو کم می کنه. به گفته ایشون در مقایسه بین نوعای جورواجور حبوبات مشاهده شد که نوع حبوبات مصرفی فرقی در تاثیر اونا بر کاهش کلسترول نداره. در این بررسی سوابق پزشکی 1037 زن و مرد میانسال مورد بازبینی قرار گرفت. گروهی از این ادما از وضعیت جسمی سالم بهره مند بوده و یه گروه دیگه در خطر کم دچار شدن به مریضی قلبی بودن.

این پزشکان هم اینکه اعلام داشتن: تاثیر به درد بخور مصرف حبوبات بر کاهش کلسترول بد در مردان بیشتر از زنونه چون مردان رژیم غذایی مناسبی دنبال نمی کنن و پس از مصرف مواد خوراکی سالمتر، بدن اونا عکس العمل بهتری نشون داده.
به گفته پزشکان از اونجا که حبوبات منبع غنی از فیبر، پروتئین گیاهی، ویتامینا و مواد معدنی هستن در کاهش مریضیای قلبی – عروقی نقش مهمی اجرا می کنن.

منبع : ایسنا

جمع آوری سلامت اکاایران