یافته های یه مطالعه نشون میده دو نیم کردن یا خرد کردن بعضی از شکلای جور واجور داروهای تجویزی می تونه موجب بروز عکس العملای آلرژیک شه.

پزشکان بلژیکی در بررسیای خود به این نتیجه رسیدن نصف کردن بعضی داروهای خاص مثل داروهای ضداضطراب می تونه موجب بروز حساسیت پوستی شه که خود نگران کننده و دردسرسازه. طبق مشاهدات این پزشکان، نصف کردن یه قرص قبل از مصرف اون باعث می شه ذرات ریزی از دارو در هوا منتشر شه که پس از تماس این ذرات با قسمتای حساس پوست مثل صورت، پلک و گردن، التهاب و حساسیت پوست رو داره.

به گفته پزشکان داروهای شامل «تترازپام»، «زولپیدم» و «ترازدون» که واسه درمان افسردگی، اضطراب و بی خوابی تجویز می شن، بیشتر می تونن موجب بروز عکس العملای آلرژیک شن.

پزشکان پیشنهاد می کنن در صورت ضرورتِ دو نیم کردن قرص حتما باید از دستکش و ماسک استفاده شه تا از هر نوع التهاب و حساسیت احتمالی پیشگیری به عمل آید.

منبع : ایسنا

جمع آوری سلامت اکاایران