پایان نامه کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

1-8- عوامل مؤثر در حذف آفلاتوکسین

حذف آفلاتوکسین به شرایط محیطی، نوع سوبسترا و حضور سایر گونه های قارچی بستگی دارد. با توجه به گزارش های ضد و نقیضی که در رابطه با خاصیت توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس دردست است، محققان به این نتیجه رسیده اند که این مسئله هم به خاکی که آسپرژیلوس فلاووس از آن جدا شده و هم به منطقه جغرافیایی آن مربوط می باشد. منطقه جغرافیایی در تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس فلاووس نقش اساسی دارد، به طوری که به نظر می رسد قارچ های آسپرژیلوس که از مناطق حاره جمع آوری شده اند بیش از انواع جدا شده از مناطق معتدل ، مولد سم باشند(یوسفی،1369).

درجه حرات نگهداری محصولات و فراورده های غذایی ، میزان رطوبت محیط و فراورده مربوطه(هولپزفل و استین،1996) ، استرس آبی، استرس دمایی و صدماتی که حشرات به گیاه میزبان در مزرعه وارد می سازند(مرتضوی و طباطبایی،1376.،آدامز و موس،2000)، وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم هایی نظیر باکتری های آغازگر در فراورده های تخمیری نظیر پنیر ، ماست و دوغ و یا پروبیوتیک هایی مانند ساکارومایسس بولاردی در فرمولاسیون محصول نهایی ،  وجود اسیدهای آلی از جمله سیتریک اسید  و  وجود فلزات شلاته(کلاته) کننده  در محیط (مرتضوی و طباطبایی،1376)، وجود یا عدم وجود آنزیم های خاص، در دسترس بودن فرم خالص و ارزن قیمت آن، بالا بودن فعالیت ویژه آن ، دارابودن قابلیت اتصال به سایر مولکول ها بون از دست دادن فعالیت آنزیمی ، پایدار بودن کونژوگه آنزیمی ، ساده بودن سنجش فعالیت آنزیم مورد نظر وقابل اجرا بودن آن در آزمایشگاه های معمولی وغیر تشخیصی و  سمی وخطرناک نبودن هیچ کدام از اجزای واکنش انزیمی مانند آنزیم، سوبسترا وکوفاکتور(راستوگی و همکاران،2004) از جمله مهمترین فاکتورها در حذف آفلاتوکسین ها می باشند.

  دانلود پایان نامه بررسی آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران

1-9- تأثیر نوع باکتری بر زمان، دما و محیط های مختلف آزمایش (PBS، آب مقطر، شیر و ….)  و بر کاهش آقلاتوکسین

میکروارگانیسم های پروبیوتیک باید در هنگام عرضه و مصرف، زنده، فعال و در مقادیر نسبتاً زیاد موجود باشند. در ضمن بعد از تخمیر، جدا شدن فاز نباید در فرآورده مشاهده شود. در شیرهای تخمیری مایع نظیر دوغ ، دامنه pH می تواند از 2/3 تا 9/4 متغیر باشد. این نکته قابل توجه است که تفاوت شیرهای تخمیری مایع و ماست پروبیوتیک در متفاوت بودن خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آنهاست تا در ترکیب کشت پروبیوتیک. (مرتضویان و سهراب وندی.،1385) بسیاری از محصولات تخمیری شیر محتوی میکروارگانیسم های زنده می باشند(شه و همکاران،2002).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی