پایان نامه کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

1-12-  تفاوت رشد باکتری ها، تغییرات pH، زمان تخمیر و روند رشد باکتری طی زمان نگهداری در نبود آفلاتوکسین

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس برای رشد به محیط مغذی کاملی شامل اسیدهای آمینه فراوان، ویتامین ها، فاکتورهای رشد و کربوهیدرات های قابل تخمیر نیاز دارد. (خسروی دارانی و کوشکی.، 1387) تحقیقات نشان داده است که ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به همراه بیفیدوباکتریوم موجب کاهش اسیدلاکتیک و افزایش اسیداستیک می شود(لنگ کی و آدریانی،2009). قابلیت زیستی باکتری ها در فرآورده های غذایی در درجه اول اهمیت قرار دارد. ارزش زیستی فرآورده در لحظه مصرف وابسته به دو عامل است:

الف- تعداد اولیه باکتری ها پیش از مرحله نگهداری یخچالی که خود به عواملی نظیر حجم تلقیح، میزان تکثیر در مرحله تخمیر و میزان مرگ و میر طی تولید بستگی دارد.

ب- قابلیت بقای باکتری ها در دوران نگهداری یخچالی (مرتضویان و سهراب وندی.، 1385).

تعداد سلول های زنده در گرم یا میلی لیتر در لحظه مصرف «ارزش زیستی[1]» و حداقل ارزش زیستی لازم برای برخورداری از خواص سلامت بخشی و دارویی پروبیوتیک ها را «ارزش دارویی» می نامند. در فرآورده های پروبیوتیک سرعت تخمیر کم و زمان گرمخانه گذاری زیاد است. دلیل آن را باید در کم بودن عوامل رشد مورد نیاز در محیط شیر جستجو کرد (خسروی دارانی و کوشکی.، 1387).

  پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

بررسی های مختلف نشان داده است که باکتری های پروبیوتیک بویژه بیفیدوباکتریوم ها رشد ضعیفی در شیر دارند. محیط بی هوازی، با پتانسیل احیاء پایین و وجود فاکتورهای بیفیدوژنیک برای رشد مطلوب این باکتری ها لازم است(ال اوتیبی،2009).

بقاء باکتری های پروبیوتیک در شیرهای تخمیری پروبیوتیک وابسته به فاکتورهایی نظیر گونه مورد استفاده، واکنش بین گونه های موجود، شرایط کشت، ترکیب شیمیایی محیط کشت تخمیری (مثلاً کربوهیدرات)، اسیدیته نهایی، مواد جامد شیر، مواد مغذی موجود، اکسیژن محلول (بویژه برای بیفیدوباکتریوم)، سطوح تلقیح و درجه حرارت آن، زمان تخمیر و درجه حرارت نگهداری وابسته است(لورنس هاتینگ و ویلجوین،2001).  برخی محققین بیان داشتند که باکتری های پروبیوتیک در ماست های تجاری طی 35 روز نگهداری به اندازه 3 سیکل لگاریتمی کاهش می یابند  (طاهری و همکاران.، 1388.،شین و همکاران،2000 (.

[1]– Bio-Value

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی