پایان نامه کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-2-4-2- سیر تکاملی سیستم تولید گاز

از آنجایی که مطالعه و بررسیهای قابلیت هضم بر روی دام زنده به منابع قابل توجهی (نیروی انسانی، خوراک، زمان و هزینه) نیاز دارد، در 20 سال گذشته کارهای خیلی زیادی با استفاده از روش های in-situ  برای ارزیابی مواد خوراکی صورت گرفته است. امّا این روشها با توجه به ملاحظاتی که در مورد سلامت دام، هزینههای جراحی و نگهداری دام فیستولهگذاری شده و محدودیت برای مقدار کم نمونه در واحد زمان دارند، به تدریج جذابیت خود را از دست دادهاند. همچنین شواهد حاکی از آن است که روش کیسههای نایلونی برای تمام مواد خوراکی نیز قابل استفاده نمی باشد. در نتیجه مجدداً استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی بهخصوص سیستم تولید گاز برای ارزیابی مواد خوراکی مورد توجه قرار گرفت.

در سیستم تولید گاز که به طور ابتدایی توسط منک(1979) معرفی شد. در سرنگهای شیشهای 100 میلیلیتری مدرج، بر اثر تخمیر ماده خوراکی در مخلوط بافر و مایع شکمبه برای پیشبینی قابلیت هضم وانرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی استفاده میشد. گاز تولید شده در فواصل زمانی مختلف قرائت و ثبت میشود. با توجه به گران بودن سرنگهای شیشهای و امکان بروز خطا در حین قرائت مقدار گاز تولیدی و به منظور افزایش دقت برآورد، از آن زمان تاکنون تلاشهای زیادی صورت گرفته است. تعدادی از محققین از سرنگهای شیشهای بزرگ استفاده کرده در حالی که دیگران سیستم مانومتریک(درجه نشانگر) را مورد بررسی قرار دادند.

  دانلود پایان نامه-بررسی وضعیت روشنایی پارکهای ناحیه (1) از نظر تأمین امنیت

دقت هر دو سیستم بستگی به دقت در خواندن حجم گاز تولیدی در سرنگها و خواندن درجه مانومتر دارد که ممکن است این دقت پایین باشد. هر دوسیستم نیازمند خواندن(قرائت) میزان گاز تولیدی در فواصل زمانی مشخص هستند که اندازهگیری را پر زحمت و وقتگیر میکند. هضم مواد خوراکی به وسیله میکروارگانیسمها منجر به تولید گاز میشود و اندازهگیری میزان گاز تولیدی مدتهاست که برای سنجش میزان و روند هضم الیاف در شرایط آزمایشگاهی به کار میرود. حجم گاز تولیدی را میتوان به طور مستقیم در فشار جو اندازهگیری نمود و یا  از روی تغییرات فشار در یک حجم ثابت محاسبه کرد.  بعضی از محققین نیز از روش بینابین این دو روش استفاده کردهاند یعنی آنها از یک گیرنده حساس به فشار برای اندازهگیری مقدار گازی که لازم است از مخزن هضم خارج شود تا فشار داخل مخزن در حد فشار جو ثابت نگاه داشته شود استفاده کردهاند.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  اخلاق در بوستان-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(