پایان نامه کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

اندازه‌ی بهینه برداشت در حالت رقابت آزاد

در حالت رقابت آزاد اندازه‌ی بهینه‌ی برداشت از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

 

اندازه‌ی بهینه‌ی برداشت در حالت اعمال مدیریت

اما در حالت اعمال مدیریت، هزینه‌های جنبی نیز در نظر می‌گیریم. برای محاسبه میزان بهینه بهره‌برداری از منبع آب زیرزمینی در حالت اعمال مدیریت از فرمول زیر استفاده می‌شود.

طبق آمار آبیاری شهرستان ارسنجان، میزان عددی پارامترهای فرمول ذکر شده عبارتند از:

: کسری از آب استخراج شده که به سفره‌ی آب زیرزمینی بر می‌گردد: 20%

S : بازده ویژه برحسب درصد= 10%

در معادله‌ی بالا،  هزینه‌های جنبی تنزیل شده می‌باشد؛ زیرا  میزان افزایش عمق سالانه ناشی از آبکشی بیش از حد را نشان می‌دهد و e هزینه‌ی یک مترمکعب آب به اندازه ی یک متر می‌باشد. در نتیجه  میزان هزینه‌های جنبی تحمیل شده در یک سال را نشان می‌دهد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی بندر انزلی-پایان نامه ارشد

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92