پایان نامه مهندسی کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

باکتری های آغازگر

کشت اصلی که در تولید ماست به کار برده می شود، حاوی لاکتوباسیلوس بولگاریکوس واسترپتوکوکوس ترموفیلوس است. رشد توام دومیکروارگانیسم فوق در مقایسه با تک تک آنها، منجر به ایجاد اسید بیشتری به علت تاثیر مثبت این دو بر یکدیگر(سینرژیست) می شود. بدین معنی که در اثر فعالیت پروتئولیتیک لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، اسیدآمینه والین ایجاد می شود و والین، رشد و تولید اسید در استرپتوکوکسی ها را تحریک می کند. از طرفی، استرپتوکوکوس ترموفیلوس نیز با تولید اسیدفرنیک، رشد لاکتوباسیلوس را تحریک می نماید(حصاری و منافی،1389).

تولید دی اکسید کربن در نتیجه فعالیت اوره آز استرپتوکوکوس ترموفیلوس است که اوره شیر را به دی اکسید کربن و آمونیاک می شکند.مشخص شده که تولید دی اکسید کربن در حین هیدرولیز اوره ، رشد لاکتوباسیلوس بولگاریکوس را تقویت و تحریک می کند. باکتری اخیر در دیواره سلولی خود دارای پروتئاز بوده و لذا قادر به تولید اسیدهای آمینه و پپتیدهای کوچک از کازئین شیر است. از طرفی، استرپتوکوکوس ترموفیلوس با کاهش اسیدیته شیر، تغییر پتانسیل اکسیداحیاء ، مصرف اکسیژن محلول در شیر و تولید دی اکسید کربن،رشد لاکتوباسیلوس بولگاریکوس را تقویت می کند(Mahdian et al,2007).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع : برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی