پایان نامه مهندسی کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-17- روش های حذف آفلاتوکسین ها

برای جلوگیری از ورود آفلاتوکسین  M1از طریق شیر به زنجیره غذایی انسان، قبل از هر چیز باید از ورود پیشساز آن یعنی آفلاتوکسین  B1 به خوراک دام های شیری جلوگیری نمود. چون انجام این کار، بسیار مشکل و در حال حاضر تقریباً غیرممکن است، اقدام فوری تر و عملی تر، آن است که با اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1در شیر و فرآورده های آن از توزیع و مصرف لبنیات آلوده به مقادیر بالاتر از حد مجاز این سم در جامعه جلوگیری کرد. همچون بسیاری از کشورها، در ایران نیز مقرراتی برای حداکثر مقدار مجاِز آفلاتوکسین M1 در محصولات لبنی مختلف وضع شده است.حد مجاز آفلاتوکسین M1 در لبنیات ، 0.05(mcg/lit) است(گوربای و همکاران،2006). استفاده از  عوامل کلرینه کننده نظیر هیپوکلریت سدیم ، عوامل اکسید کننده مانند پراکسید هیدروژن (مرتضوی و طباطبایی،1376.، رحیمی و همکاران،2010) عوامل هیدرولیز کننده نظیر آمونیاک(بنت و کیلچ،2003) ، انواع اسیدها مانند اسید استیک، بنزوئیک، سیتریک، لاکتیک، پروپیونیک  و سوربیک (یوسفی،1369) ، ترکیبات فنلی نظیر ارتووانیلین (مرتضوی و طباطبایی،1376)، آنتی بیوتیک ها مانند پیماریسین[1] (حشمتی و میلانی،2010) آفت کش ها بویژه حشره کش ها وعلف کش ها نظیر دیکلروس ، تری دکانون ها ، سلنیت ، نیترات ،اتیلن ، سدیم کلراید ، پتاسیم کلرید و روش های بیولوژیکی(یوسفی،1369) از مهمترین روش های حذف آفلاتوکسین ها می باشند. برخی از پژوهشگران(2004) نشان دادند که از تعداد 223 نمونه انواع فراورده های شیری،58.90 درصد آنها غلظت سم آفلاتوکسین بالای 0.05 پی.پی.اِم دارند(آسیسگ و عبدالرحمان،2004).

  دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای

1-17-1- روش های بیولوژیکی

از مهمترین روش ها برای حذف آفلاتوکسین M1 می توان به استفاده از گرما ، سرما ،اشعه ماوراء بنفش ،مواد جاذب نظیر سیلیکاس ها ، آلومینوسیلیکات و آلومیناس اشاره کرد. عوامل شیمیایی نظیر سولفیت سدیم ،ریبوفلاوین ،پراکسیدهیدروژن و سیستم لاکتوپرکسیداز نیز قابل ذکر هستند. ماکزیمم میزان آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های آن طبق اتحادیه اروپا ، 50 نانوگرم در لیتر می باشد و نبایتی از این میزان تجاوز کند(رحیمی و همکاران،1391). استفاده از روش های بیولوژیکی نیز یکی از بهترین راهکارها برای کاهش تعداد مایکوتوکسین هایی مانند آفلاتوکسین و اکراتوکسین از بافت مواد غذایی نظیر شیر و فراورده های شیری می باشد(پیوتروسکا و زاکوسکا،2005).

[1] -Pimaricin

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی