پایان نامه مهندسی کشاورزی : شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

2-1-1-7-نوترکیبی در ژنوم ویروس y سیب زمینی

نوترکیبی در RNA مهمترین عامل تکاملی در ویروسهای گیاهی با ژنوم RNA است. تاکنون تحقیقات محدودی در مورد طبقه بندی نژادهای نوترکیب ویروسها از جمله ویروس Y سیب زمینی صورت گرفته است (سینگ و همکاران، 2003; تول و همکاران، 1993). جنس Potyvirus برای انجام چنین تحقیقاتی بسیار مناسب است، چرا که بزرگترین جنس ویروسهای گیاهی بوده و نوترکیبی RNA در آن نه تنها ممکن بلکه امری معمول می باشد. در این جنس مهمترین گونه قابل ذکر ویروس Y سیب زمینی است که نوترکیبی در آن بسیار شایع می باشد، بطوریکه جدایه­های مختلف PVY بسته به ناحیه ای از ژنوم که بررسی می گردد قرابت بسیار متفاوتی از خود نشان می دهند و حتی در بسیاری موارد مشاهده شده که با تغییر ناحیه ژنومی مورد بررسی جدایه­ای از یک گروه به گروه دیگر منتقل می گردد که این امر نشان دهنده نوترکیبی در آن ناحیه ژنومی است. نوترکیبی ژنتیکی ممکن است منجر به ظهور جدایه­های جدید ویروسی گردد که برخی ممکن است خصوصیات بیولوژیکی جدیدی داشته باشند مانند آنچه که در مورد PVYNTN رخ داده است. از جمله جدایه­های نو ترکیب دیگر می توان به PVYN-Wilga اشاره کرد که توالی پوشش پروتئینی (انتهای ́3 ژنوم) آن مشابه PVYO می باشد در حالیکه این ویروس در انتهای ́5 ژنوم خود و ایجاد علائم نکروز رگبرگی در توتون مشابه PVYN است و از این رو PVYN:O نیز نامیده می شود. در حقیقت نوترکیبی بین جدایه­های PVYO و PVYN در سیب زمینی منجر به ظهور جدایه­های PVYNTN و PVYN-Wilga شده است(گلایس و همکاران، 1998). نوترکیبی­های مشابه PVYN:O زیادی تا کنون ظهور کرده اند که اغلب از قدرت همانندسازی و نرخ گسترش بالایی نیز برخوردارند و ممکن است 90 درصد کل جمعیت PVYN اختصاص به اینگونه نوترکیبها داشته باشد. به عنوان مثال سرعت گسترش این نو ترکیبها در اروپا تا حدی بود که در سال 1996 تنها 3 جدایه از 300 جدایه بررسی شده را شامل می شد ولی در سال 2000، 64 درصد و در سال 2001 بالغ بر 90 درصد نمونه­های PVYN بررسی شده اختصاص به نوترکیبهای PVYN:O داشت (سینگ و همکاران، 2003). PVYZ در سال 1984 از بریتانیا گزارش شد. این جدایه از نظر غلبه بر ژن­های NYtbr و Nc و Nz با جدایه­های PVYO و PVYC متفاوت است (جونز، 1990). نوعی طبقه­بندی وابسته به میزبان، پایه­ریزی شده از روی طرح RFLP از پروتئین پوششی ((CP و روش IC-RT-PCR گسترش یافته است که به دنبال آن جدایه­های PVY در سه شاخه اصلی گروه­بندی شدند: PVYn و PVYo در سیب­زمینی و PVYnp در فلفل. این در حالیست که ویژگی­های بیولوژیک و مولکولی جدایه­های تیپیک بارزPVY در فلفل به طور اختصاصی با سایر جدایه­های PVY قابل مقایسه هستند (لگنانی، 1995).

  پایان نامه تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان