پایان نامه مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

هضم در شکمبه

سلسله اعمال هضمی که در پیشمعده نشخوارکنندگان صورت میگیرد با آنچه که در معده و روده باریک اتفاق میافتد کاملاً فرق دارد. در معده و روده باریک حیوان غذا تحت تأثیر آنزیمهای موجود در شیره معده و روده باریک هضم میشود در حالی که پوشش مخاطی شکمبه و نگاری فاقد هر گونه غده است. بنابراین اعمال هضمی در شکمبه و نگاری تحت تأثیر ترشحات آنزیم دار قرار نگرفته، بلکه فعالیتهای هضمی بهطور عمده و به کمک باکتریهای مختلف و پروتوزوآها که در پیشمعده نشخوارکنندگان بهترین شرایط زیست را پیدا میکنند ادامه می یابد (جامعی، 1376).

میکروارگانیسمهای شکمبه که همراه خوراک و آب و همچنین تماس حیوانات با یکدیگر به داخل شکمبه راه پیدا میکنند در یک واکنش نسبتاً  قلیایی که توسط بزاق دهان به وجود آمده به فعالیتهای تخمیری خود ادامه میدهند. محیط شکمبه و نگاری یک محیط بیهوازی است با (5/7- 8/5 )PH   و یک درجه حرارت کاملاً مناسب بین 39  تا 40 درجه سانتیگراد و در ضمن دارای رطوبت کافی است که بهترین شرایط برای رشد، تکثیر و ادامه اعمال متابولیسمی تعداد زیادی از انواع میکروارگانیسم به شمار میروند.

موجود بودن شرایط زیست مطلوب و دارا بودن سیستم خاص آنزیمی به میکروارگانیسمها امکان میدهد که ترکیبات غذا، به خصوص سلولز را برای استفاده شخصی و همچنین حیوان میزبان تجزیه کنند (جامعی، 1376).

  پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس

علاوه بر این میکروارگانیسمها برای میزبان خود بخشی از مواد سازنده و مواد موثر حیاتی مانند اسیدهایآمینه و ویتامینها را تهیه میکنند. در اثر فعالیتهایی که توسط فلور و فون در شکمبه اعمال میشود. ذرات غذا خرد و نرم شده، کاملاً با یکدیگر مخلوط شده و مجدداً از یکدیگر جدا میشوند و بدین طریق بهتر و بیشتر تحت تأثیر اعمال تخمیری قرار میگیرند (جامعی، 1376).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(