پایان نامه مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

هضم در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

نشخوارکنندگان دارای یک معده مرکب چند بخشی هستند که از سه  قسمت پیش معده، شامل شکمبه، نگاری و هزارلا تشکیل شده که مستقیماً به یکدیگر راه دارند سپس بعد از این سه قسمت است که معده اصلی یا شیردان قرار گرفته است و نحوه فعالیت آن کاملاً مشابه معده تک معدهایها است. چون ویژگیهای خاص دستگاه گوارش این گونه حیوانات از نقطه نظر هضم غذا مهم است لذا در مورد نحوه کار آنها مختصری توضیح میدهیم.

1-  نگاری:  نگاری در قسمت جلو شکمبه قرار گرفته و سطح داخل آن شبیه به لانه زنبور عسل است. نگاری حدود 5 درصد از معده نشخوارکنندگان بالغ را تشکیل میدهد. مواد غذائی از طریق این بخش دوباره به دهان برگشته و جویده میشوند. از طرفی نگاری محلی است برای نگهداری مواد خارجی که حیوان آنها را با سایر مواد غذایی بلعیده است. عارضه فوق که غالباً به عنوان بیماری جسم خارجی نامیده میشود در نتیجه بلع سیم، میخ و غیره به وجود میآید وسبب زخمی شدن دیواره نگاری میشود.

2- شکمبه: شکمبه بزرگترین بخش معده حیوان محسوب میشود و در حقیقت محل اصلی ذخیره مواد غذایی بلعیده شده است. این عضو دارای برجستگیهایی است که آن را به چند بخش تقسیم میکند. در درون شکمبه بافتهای مخاطی غیرترشحی برگ مانندی وجود دارد که بهصورت پرز دیده میشوند. وجود این پرزها سطح تماس مواد با دیواره شکمبه را افزایش میدهد. تراکم و اندازه این برگها تحت تأثیر نوع مواد خوراکی قرار میگیرد و به طور کلی تعداد و اندازه آنها در قسمتهای بالایی شکمبه کمتر از قسمتهای پایین میباشد. این عضو با انقباضات قوی خود موجب مخلوط شدن مواد خوراکی بلع شده میشود. حرکات شکمبه از اوایل زندگی آغاز میشود و به جز موارد خاص، در طول عمر حیوان ادامه مییابد. حرکات شکمبه – نگاری علاوه بر مخلوط کردن مواد خوراکی موجب تخلیه گازها از طریق فرایند آروغ زدن و نیز به جلو راندن مواد خوراکی محلول و تخمیر شده به هزارلا می شود. چنانچه به هر دلیل حرکات فوق متوقف شود، عملکرد این عضو دچار اختلال شده و موجب فشردگی و سخت شدن شکمبه میگردد.  

  پایان نامه بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(