پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

  • اثرات نوع و غلظت تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر باززایی

نتایج این مطالعه نشان داد که در محیط شاهد (بدون تنظیم کننده رشد) باززایی بسیار کم انجام پذیرفت و این نشان دهنده اهمیت سیتوکینین­ها در تحریک پرآوری و تقسیم سلولی در ریزنمونه­های کشت شده و تشکیل اندام در بافتهای تیمار شده با سیتوکینین است. تعداد شاخه در ریزنمونه بستگی به غلظت­های تنظیم­کننده­های رشد و ژنوتیپ دارد (Faria and Iiig, 1995). نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت هر سه نوع سیتوکینین، اکثراً تعداد شاخه در هر دو نوع ریزنمونه افزایش یافت و این ارتباط مثبت بین غلظت سیتوکینین و تعداد شاخه باززایی شده را نشان می­دهد. این حقیقت را می­توان این گونه بیان کرد که سیتوکینین­ها مخصوصاً در غلظت­های بالا بر غالبیت انتهایی چیره شده و تشکیل شاخه را پیش می­برند (Echererrigary and Fracaro, 2001). وجود سیتوکینین برای القای شاخه­های متعدد لازم است (Abdellatef and Khalafallah, 2007). واضح و مبرهن است که سیتوکینین­ها، تقسیم سلولی را در گیاه تحریک می­کنند و در از بین بردن خواب جوانه­های جانبی، القا تشکیل جوانه­های نابجا، رشد جوانه­های جانبی و در کنترل چرخه تقسیم سلولی شرکت می­کنند (Gaspar et al., 2003). غلظت مطلوب سایتوکینین باعث افزایش قابل توجه نه تنها در RNA بلکه همچنین در DNA می­شود و سنتز پروتئین منجر به آغازش پریموردیای شاخه می­گردد (Mok and Mok, 2001). 

  پایان نامه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایلام

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)