پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-17-2- سمیت زدایی  آفلاتوکسین M1  از شیر

بعضی از روش های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی جهت غیر فعال سازی آفلاتوکسین ها به کار گرفته شده اند. ولی همه ی این روش ها قابلیت کاربرد در حذف آفلاتوکسین M1  از شیر را ندارد. بهترین راه برای حذف مستقیم شیر از آلودگی به آفلاتوکسین M1 ، جلوگیری از آلودگی اولیه خوراک گاوهای شیری می باشد. استفاده از آب اکسیژنه به علاوه ریبوفلاوین یا لاکتوپر اکسیداز می تواند برای غیر فعال سازی آفلاتوکسین M1 در شیر کامل و خام به کار رود. استفاده از حرارت نیز به عنوان روشی برای حذف آفلاتوکسین M1 مورد آزمایش واقع شده است(ال نظامی و همکاران،2000).

گرما به تنهایی باعث کاهش جزئی در محتوای آفلاتوکسین M1  در شیر کامل و خام می گردد. استفاده از آب اکسیژنه همراه با ریبوفلاوین وافزایش درجه حرارت تا 63 درجه سانتی گراد منجر به تخریب 98 درصد آفلاتوکسین موجود در شیر کامل وخام گردید. البته تحقیقات بیشتری نیاز است تا این روش از نقطه نظر ایمنی، بیولوژیکی وویژگی های تغذیه ای مورد قبول واقع شود. به علاوه، این روش عموما در صنعت شیر وتهیه پنیر قابلیت کاربرد ندارد، بنابراین توسعه و پیشنهاد سایر روش ها ضروری به نظر می رسد(ال نظامی و همکاران،2000).

دو روش دیگر برای حذف آفلاتوکسین M1 از شیر کامل و خام پیشنهاد شده است که یکی روش شیمیایی  ودیگری فیزیکی می باشد. در روش شیمیایی از سولفیت پتاسیم برای خنثی سازی آفلاتوکسین استفاده می شود و روش فیزیکی براساس جذب سطحی توکسین به وسیله بنتونیت می باشد. ماکزیمم حذف آفلاتوکسین M1  به وسیله سولفیت پتاسیم در غلظت 05/0 مولار ، در حدود 45 درصد می باشد(25 درجه و مدت 5 ساعت(سایتو،2004.،کراسکوپت و همکاران،2008).

  دانلود پایان نامه بررسی سن بلوغ دختران در حقوق

میزان 2 درصد از بنتونیت باعث حذف آفلاتوکسین M1  به میزان 89 درصد می گردد ومقادیر بیشتر بنتونیت از میزان آفلاتوکسین به مقدار بیشتری می کاهد. آفلاتوکسین B1  موجود در یک محلول به شدت در داخل بنتونیت جذب می شود. به طوری که تنها مقادیر ناچیزی از توکسین در محیط باقی می ماند .هر دو عامل اندازه ذرات و چگونگی خاک رس(650درجه و24 ساعت) در توانایی ،جذب و نگهداری توکسین مؤثر است. با توجه به شباهت ساختمانی بین آفلاتوکسین های M1  و B1   می توان از بنتونیت به عنوان ماده ای برای حذف آفلاتوکسین M1  ازشیر کامل وخام کمک گرفت. مطالعات دقیقتری برای تعیین سلامت وحفظ مواد مغذی شیر در صورت به کار گیری هر دو روش فوق نیاز است تا مشخص گردد که کیفیت شیر سمیت زدایی شده در حد شیر سالم بوده و می توان از آن برای ساخت انواع فراورده های لبنی استفاده کرد(مرتضوی و طباطبایی،1376).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  دانلود پایان نامه-اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر بهسازی شهر اصفهان

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی