پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

3-1-نمونه برداری از مزارع سیب زمینی

به منظور شناسایی و تعیین فراوانی بیماری های ویروسی مهم مزارع سیب زمینی استان گلستان در طول فصول زراعی سال 1391  از مناطق مختلف استان مزبور به طور تصادفی نمونه برداری شد. مناطق نمونه برداری شده شامل گالیکش، مینودشت، آزادشهر، رامیان، دلند، قرق، فاضل آباد، علی آباد، قرق، گرگان و کردکوی بوده است که نهایت از سطح استان 80 مزرعه انتخاب و 170 نمونه جمع آوری گردید.

برای تایین فراوانی ویروس در این مناطق نمونه برداری تصادفی صورت گرفت، به این ترتیب که به صورت مورب در طول اقطار مزرعه به صورت زیگزاکی داخل مزرعه حرکت کردهو در فواصل مساوی از برگهای بالایی و جوان بوته های مورد نظر نمونه برداری شد.به منظور ارتباط علائم با نژاد ویروس، نمونه برداری از گیاهان علائم دار نیز صورت گرفت.برای انتخاب نمونه های مشکوکبه آلودگی، علائمی که در منابع مختلف برای ویروس وای سیب زمینی ذکر شده است مدنظر قرار گرفت که از جمله آنها در آلودگی اولیه معمولاً بصورت نکروز ، کم رنگ شدن و یا زردی برگچه ها، ریزش برگها و گاهی نیز مرگ زودرس بوته ها دیده می شود. لکه های نکروزه بصورت نفاط تیره رنگی روی رگبرگها و یا حلقه های تیره در متن برگ بروز می نماید که ممکن است سبب تخریب بافت برگ و خشکیدگی آن شود. برگهای خشکیده بصورت چسبیده و آویزان به بوته باقی مانده و یا ریزش می کنند. از علائم آلودگی ثانویه ویروس می توان کوتولگی بوته، پیچیدگی و تاولی شدن سطح برگ ها و موزاییک را ذکر کرد. با توجه به هدف تحقیق مبنی بر تعیین نژادهای ویرو وای سیب زمینی، درنمونه بردای از هر مزرعه سعی شد نمون هایی با علائم متنوع جمع آوری شود. برای این منظور سطح نسبتا وسیعی از هر مزرعه مورد کاوش قرار گرفت. همه ی نمونه ها به تفکیک و جدا از هم درون فویل آلومینیومی بسته بندی و داخل کیسه نایلونی قرار داده شد و با اجتناب از خیس شدنشان درون کلمن یخ از مزرعه و دال آزمایشگاه منتقل شد و تا زمان آزمون الایزا درون یخچال نگهداری شد.در طی نمونه برداری سعی شد از بوته های مشکوک سیب زمینی نمونه برداری شود و تاریخ و محل نمونه برداری و علائمیمشاهده شده  هنگام نمونه برداری به همراه ذکر نوع رقم یادداشت برداری شد همچنین هرگونه علائم غیر عادی و فراوانی حشرات ناقل بخصوص شته و زنجرک در حد امکان ثبت گردید.

  بررسی نقاط قوت و ضعف در قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید-پایان نامه ارشد حقوق

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان