پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 1-3-2-4- عوامل حیوانی

هر چند قابلیت هضم به میزان زیادی به نوع غذا تا مصرف کننده آن وابسته است ولی گونه حیوان مورد آزمایش نیز در این رابطه اهمیت دارد. غذاهای با فیبر پایین به طور یکسان توسط غیرنشخوارکنندگان و نشخوارکنندگان و غذاهای پُر فیبر به میزان بیشتری توسط نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار می گیرند (کریمی و نصابیان، 1385).

بزرگترین اختلاف هضمی در بین انواع حیوانات به هنگام هضم الیاف خام دیده میشود. در حالی که نشخوارکنندگان میتوانند به خاطر ویژگیهای خاص دستگاهگوارششان، موادخوراکی را که دارای الیاف خام زیاد هستند، به راحتی هضم کنند، حیواناتی  نظیر خوک که تک معدهای هستند، فقط در روده بزرگ آنها است که یک مقدار مختصر از الیاف خام خوراک هضم میشود. آن هم در صورتی که خوراک از روده قطور به آهستگی عبور کند تا مدت توقف بیشتر، سبب شودکه باکتریهای ساکن در این ناحیه از دستگاه گوارش بتوانند بهتر وبیشتر الیاف خام را تحت تأثیر قرار دهند. اگر خوراکی داده شود که الیاف خام بیشتری داشته باشد این عمل سبب می شود که مدت زمان توقف خوراک در روده بزرگ خوک بسیار کوتاه شده ودر نتیجه هضم الیاف خام دیگر ممکن نشود (جامعی، 1376).

اکسلسون محاسبه کرده است که قابلیت هضم مواد آلی، در ازای هر یک درصد الیاف خام در نشخوارکنندگان در حدود (81/0) درصد و در خوک(68/1) درصد کاهش پیدا میکنند. بنابراین اثر الیاف خام بر روی قابلیت هضم سایر مواد مغذی دیگر در نزد خوک بزرگتر از گاو است.

  تعیین ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه-دانلود پایان نامه حقوق

نژاد و سن حیوان و همچنین دوران بارداری و دوره شیردهی بر روی قابلیت هضم خوراک اثری ندارند. البته اثر عامل سن در مورد حیوانات جوان صادق نیست، زیرا که دستگاه گوارش آنها وهمچنین فعالیت آنزیمی در آنها هنوز تکامل پیدا نکرده است. ترکیبات شیمیایی نیز قابلیت هضم خوراک را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند. این امر بهخصوص در مورد آن دسته از مواد خوراکی پایه که ترکیبات شیمیایی در آنها نوسان شدیدتری دارد بیشتر صادق است تا در مورد دانه غلات (گندم، جو، ذرت و. . .)، که ترکیباتشان تقریباً ثابت است. نه تنها ترکیبات شیمیایی یک ماده خوراکی،  بلکه ترکیبات جیره (مجموعهای از چند ماده خوراکی) نیز قابلیت هضم غذا را تحت تأثیر قرار میدهند. دقیقتر گفته شود، هر یک از مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره  بر روی قابلیت هضم ماده خوراکی دیگر از همان جیره اثر میگذارد. برای مثال یونجه خشک بر روی ذرت یا جو بر روی ذرت.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  بررسی آثار و فوائد تعلیق مراقبتی مجازات -پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(