پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

تأثیر افت آب زیرزمینی بر رفاه جامعه

رابطه‌ی زیر میزان تغییر در رفاه به ازای تغییر در کاهش سطح آب زیرزمینی با فرض ثابت بودن سایر نهاده‌ها می‌باشد.

 

خالص تغییرات رفاه، اثر تغییر در سطح آب‌های زیرزمینی بر مقدار تولید نهایی آب منهای هزینه ی استخراج هر واحد آب () می‌باشد که ، قیمت محصول در میزان تولید محصول در تولید نهایی  آب است که برای هر کشاورز برآورد می‌شود و هزینه‌ی متغیر آب باید از آن کسر شود. با استفاده از رابطه‌ی  می‌توان  را محاسبه نمود. زیرا:

 

 
W=

==-15/31

این بدین معناست که با افزایش یک واحد هزینه پمپاژ ، دسترسی به آب به اندازه ی 31/15 متر مکعب کاهش خواهد یافت.

تغییر در نهاده آب به واسطه تغییر در توانایی دسترسی به آب() و به طور معادل با استفاده از قاعده زنجیری مشتق، از طریق اثرهای نهایی تغییر در هزینه پمپاژ نهاده آب()() وارد محاسبات می‌شود. اما از آنجا که فرض می‌شود هیچ گاه آب چاه به صفر نمی‌رسد، عبارت نیز برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین از مقدار عبارت  تنها رابطه  باقی می ماند که با قرار دادن مقدار میانگین   که برابر با 09/4253 می باشد و همچنین  نیز برابر با  762/ برآورد شده، نتایج زیر کسب شد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92