پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

تحلیل استنباطی داده ها

در این بخش یافته های تحقیق در جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه می شود. بدین منظور ابتدا تابع شوری آب با استفاده از مدل های رگرسیونی برآورد شده و در ادامه تابع تولید گندم ارزیابی می گردد. با استفاده از ضرایب بدست آمده از این دو تابع، میزان رفاه و سایر متغیر تحقیق نیز برآورد داده خواهند شد.

4-2-1- تخمین توابع شوری و نتایج آن

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، EC[1] اندازه‌گیری شده از چاه‌ها، معادل شوری در نظر گرفته می‌شود. هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نمایش می دهند ohm-1 یا mho می باشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با[2]TDS و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی با توجه به اهداف مورد نظر متغیرهای زیر برای تابع شوری در نظر گرفته شد:

E: شوری آب،

Z1: میزان برداشت سالانه‌ی آب چاه،

Z2: سن چاه،

Z3: سطح ایستابی چاه،

‌Z4: عمق چاه،

Z5: افت سالانه آب چاه،

‌Z6: میزان کود سالانه مورد استفاده در مزرعه گندم،

Z7 میزان سوم سالانه مورد استفاده در مزرعه (لیتر)،

Z8: سطح زیرکشت،

Z9: تراکم کشت.

[1] Electrical Conductiivity

2 Total Disolved Solids

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  نقش شورای اسلامی در توسعه بندرانزلی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری92