پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

محلول­های ذخیره مواد تنظیم­کننده ­رشدی

برای تهیه محلول­های ذخیره  IBAو IAA  مقدار 01/0 گرم از این اکسین­ها را وزن کرده و در  محلول 1 نرمال NaoH  حل کرده، سپس با آب مقطر به حجم 10 میلی­لیتر رسانیده شد.

برای تهیه 10 میلی­لیتر محلول ذخیره TDZ و  BAPمقدار 01/0 گرم از هورمون را وزن کرده و در محلول 1 نرمال KOH حل کرده و سپس حجم آن به 10 میلی­لیتر افزایش پیدا کرد. حجم برداشتی با استفاده از رابطه N1V1=N2V2 قابل محاسبه می­باشد. محلول­های ذخیره را می­توان به مدت چند ماه در یخچال نگهداری کرد. این محلول­ها در طولانی مدت در اثر واکنش­های فتوشیمیایی از بین می­روند.

 

3-2-3- محلول ذخیره کیتوسان

2 گرم کیتوسان (C12H24N2O9) تهیه شده از شرکت Sigma را در اسید استیک حل کرده، پس از حل شدن کامل به حجم یک لیتر افزایش پیدا کرد . بدین ترتیب محلول ppm 2000 کیتوسان به دست آمد و از این مقدار 20 میلی لیتر (40 میلی­گرم در لیتر) برای هر لیتر محلول اضافه گردید.

 

4-2-3- سایر مواد

موادی از قبیل ساکارز و آگار که با مقادیر زیاد مورد استفاده قرار می­گیرند، در هنگام تهیه محیط کشت مستقیماً به محیط کشت اضافه می­شوند. در این پژوهش ساکارز به مقدار 30 گرم در لیتر و آگار به عنوان سفت کننده محیط کشت به مقدار 8 گرم در لیتر مورد استفاده قرار گرفت.

 

  پایان نامه حقوق گرایش خصوصی:شرط ضمان امین

3-3- ضدعفونی بذر

به دلیل برخی آلودگیهای قارچی و باکتریایی در آزمایشات اولیه و نیز به علت جوانه­زنی کم و غیر یکنواخت بذور، روشهای مختلف ضدعفونی بذر مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا بذور با الکل اتانول 70 درصد به مدت 1 دقیقه و سپس با هیپوکلریت سدیم در غلظت­های (1 و 5/2 درصد) به مدت 10 دقیقه استریل و سپس 3 بار در آب مقطر استریل جمعاً به مدت 10 دقیقه غوطه­ور شدند. سپس زمان­های مختلف استریل­کردن (2، 5، 8، 10، 12 و 15 دقیقه) با هیپوکلریت 1 درصد مورد آزمایش قرار گرفت.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)