پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی

در تحقیق حاضر که اثر ریزنمونه­های مختلف (گره، نوک شاخه، هیپوکوتیل و کوتیلدون)  در محیط­های کشت دارای غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­های رشد گیاهی در باززایی مستقیم مریم­گلی­کبیر مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده گردید ریزنمونه­های هیپوکوتیل و کوتیلدون هیچ پاسخی به باززایی ندادند و تنها در ریزنمونه های گره و نوک شاخه القای جوانه و باززایی شاخه­های متعدد صورت گرفت. ریزنمونه­های گره و نوک شاخه نیز پاسخ­های متفاوتی در محیط­های مختلف نشان دادند. در اکثر تیمارها در ریزنمونه گره باززایی بهتر از ریزنمونه نوک شاخه صورت گرفته بود. این تفاوت­ها می­تواند به شرایط فیزیولوژیکی ریزنمونه نسبت داده شود، که توسط فاکتورهای ژنتیکی تعیین می­شود (Baroncelli et al., 1978; Nagarathna et al., 1991;). چنین پاسخ های متفاوت برای انواع ریزنمونه­های مختلف و برای دیگر گونه­ها گزارش شده است. عوامل متعددی مسئول   اندام­زایی درون شیشه­ای هستند. طبیعت و وضعیت ریزنمونه، کاربرد تنظیم­کننده­های رشد و اثر متقابل آنها با     بافت­های سالم تأثیر زیادی در باززایی دارد (Lakshmi Prabha et al., 2010). نوع ریزنمونه، محیط رشد و سطوح هورمونهای داخلی در القای شاخساره تأثیر می­گذارند و این فاکتورها باعث تفاوت در مشاهدات می­شوند (Kesari et al., 2012). منبع ریزنمونه مورد استفاده، برای تعیین اندام و پتانسیل تولید مهم است که به طور معنی­داری تحت تأثیر شرایط فیزیولوژیکی و فتوسنتزی گیاه والد قرار می­گیرد (Debergh and Maene, 1981; Read, 1988). استقرار اولیه کشت ضدعفونی شده، انتخاب دقیق، تعیین و نگهداری گیاهان پایه مورد استفاده به عنوان منبع ریزنمونه، لازم است. نگهداری گیاهان والد در شرایط محیطی کنترل­شده و تمیز، ریزنمونه­های استریل و سالم بدست می­دهد (Sagare et al., 2001). سن فیزیولوزیکی ریزنمونه­ها، نوع و اندازه ریزنمونه ها از فاکتورهای دیگری است که بر تشکیل اندام­ها درون شیشه مؤثر هستند (Rout et al., 2000).  موفقیت در کشت درون شیشه­ای به انتخاب صحیح ریزنمونه بستگی دارد (George et al., 2008).   

  دانلود پایان نامه -شرایط شغلی، خصیصه‌های اجتماعی ـ فرهنگی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)