پایان نامه حقوق گرایش خصوصی:تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند الف- دسترسی نداشتن به شناسنامه وراث-  آنچـه در این مورد باید ذکـر کرد این است که بـر

اساس «نظریـه شماره 9168/7 مـورخ 2/9/1380 چنانچه متقاضی گواهـی حصر وراثت قادر به تهیه اسناد سجلی سایر وراث نباشد می‌تواند از دادگـاه درخواست گواهـی به منظور مراجعه به اداره ثبـت احوال و اخذ اسناد مورد نیـاز را بنمـاید در این صورت دادگـاه مکلـف به اعطاء گواهـی و اداره ثبـت احـوال مکلـف به دادن رونوشت اسناد سجلـی خواهد بود».[1] که پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف این وظیفه استعلام از اداره ثبت برعهده شورا خواهد بود.

 

بندب- فقدان شناسنامه- براساس «نظریه شماره 981/7 مورخ 26/2/1377 ملاحظه بـرگ شناسنـامه

ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگـاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید می‌تواند

بر اساس آن اقـدام نماید، بنابـراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیّت ندارد».[2]به عنوان مثال می‌تـوان گفت

گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایـی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست و برای صـدور

گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین‌الفوت مـورث لازم به نظر می‌رسد اما در ما نحـن فیه و

عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه می‌باشد.[3]

  • ارائه اصل شناسنامه همسر متوّفی به همراه کپی از صفحه اول و دوم.
  • ارائه اصل عقـدنامه همسر متوّفـی به همراه کپـی از صفحه اول و دوم، چنانچه طلاق گرفته باشد
  بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

گواهی طلاق و چنانچه فوت شده باشد گواهی فوت ارائه شود.

  • چنانچه پدر و مادر متوّفی در قید حیات باشند کپی و اصل شناسنامه آنها ارائه شود.
  • چنانـچه متوّفـی، پدر ومادرشـان قبلاً فوت نموده است گواهـی فوت یا گواهی حصر وراثت آنها

ارائه شود.

10- چنانچه متوّفی فرزندی داشته باشد که قبلاً فوت نموده، می‌بایست گواهی فوت فرزند ارائه شود.

11- چنـانـچه متوّفـی از اقلیـت های مذهبـی باشد، نظریـه مراجـع دینـی خود راجع به تقسیم ارث

می‌بایست ارائه نمایند.

12- گواهـی مالیات بـر ارث: (شکـل شماره 15)

هرگاه در نتیجه فـوت شخصی اعـم از فـوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوّفـی باقـی بماند مشمول

مالیـات بر ارث خواهـد بود و وراث برای استفاده از حقـوق مالی و امـوال باقیمانده از متوّفـی نظیر حقوق

بازنشستگی و دیـه و همچنین انجام هـرگونه نقـل و انتقال یا ثبت اموال حقـوقی و برداشت از حساب های

بانکی متوّفـی ملزم به ارائه گواهی حصـر وراثت و گواهی‌نامه واریز مالیات بـر ارث می باشند. در بند های

ذیل به بررسی نکاتی پیرامون گواهی‌نامه مذکور می‌پردازیم.

 

بند الف- تعریف مالیات بر ارث

[1] معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد 12، چاپ اول 1387، انتشارات جنگل، ص 23

[2] همان منبع، ص 22، (به نقل از مجموعه قوانین اداره حقوقی، دفتر سوم، ص 302)

[3] http://www.momkashkouli.blogfa.com

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

  پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟