پایان نامه حقوق:شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد

مطابق این اصل، در صورت فقدان اصول کلی که کنوانسیون یا سند بین‌المللی مبتنی بر آنها است، موضوعات و مسائل مورد اختلاف باید از طریق قانون ملی مناسب بر حسب قواعد حل تعارض مورد تفسیر قرار گیرد. نویسندگان U.L.I.S که غالباً حقوقدانان کشورهای اروپایی بودند در زمان تهیه و تنظیم ماده 17 از این اصل نامی به میان نیاورده‌اند. در جریان تصویب بند 2 ماده 7 کنوانسیون وین، مذاکرات متعددی در این خصوص بین کشورها صورت پذیرفت و به طور کلی سه پیشنهاد مطرح شد:

الف) نمایندگان بسیاری از کشورها به دلایل ذیل با انعکاس این اصل در کنوانسیون وین مخالفت کردند:

  1. ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی معیار مبهم و غیرواضحی بوده و در عمل مشکلاتی را به همراه می‌آورد.
  2. بر اساس این معیار، در همه موارد معلوم نیست چه قانونی بر ماهیت موضوع اختلاف، حاکم است؛ لذا اجرای این اصل سبب می‌گردد سند بین‌المللی از حالت یکنواختی و یکپارچگی خارج شود.
  3. استناد به قانون داخلی به هیچ‌وجه برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل، متناسب نمی‌باشد.

ب) نمایندگان پاره‌ای از کشورها که در رأس آنها چک و اسلواکی قرار داشت، معتقد بودند، پیش‌بینی این اصل در کنوانسیون وین ضرورتی انکارناپذیر می‌باشد، زیرا ممکن است خلأهایی در کنوانسیون وجود داشته باشد که با توسل به اصول عام و بنیادین آن، حل‌وفصل نگردد.

ج) دسته دیگری از کشورها پیشنهاد کردند که به جای ارجاع به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، موضوعات مورد اختلاف از طریق اصول کلی حقوقی مورد تفسیر قرار گیرد.

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-دانلود پایان نامه ارشد

در نهایت، پیشنهاد دوم توسط آنسیترال مورد پذیرش قرار گرفت و در ماده 6 پیش‌نویس و سپس در بند 2 ماده 7 کنوانسیون وین انعکاس یافت. استناد به این اصل در کنوانسیون‌های دیگری نیز پیش‌بینی شده است.[1]

تدوین‌کنندگان اصول مؤسسه در زمان تهیه و تصویب بند 2 ماده 6-1 این سند، اصل مذکور را مورد پذیرش قرار نداده‌اند. برعکس، نویسندگان اصول اروپایی در تنظیم بند 2 ماده 106-1 از مقررات کنوانسیون وین الهام گرفته‌اند. به همین دلیل، در ماده 106-1 اصول اروپایی اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان یک شیوه فرعی انعکاس یافته است.

[1]. برای نمونه می­توان به بند 2 ماده 6 کنوانسیون 1983 ژنو، بند 2 ماده 6 کنوانسیون 1988 اتاوا در مورد تأمین اعتبار بین­المللی برای اجاره و بند 2 ماده 4 کنوانسیون 1988 اتاوا در مورد کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین­المللی اشاره کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

  پایان نامه رشته ادبیات-فرآیند صور خیال