پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

نتایج آزمون الایزای غیر مستقیم

نتایج آزمون الایزای غیر مستقیم بر روی نمونه­های سیب زمینی جمع آوری شده از مناطق کوهستانی مانند آزادشهر نشان داد که آلودگی به این ویروس علی رغم وجود علائم شدید ویروسی کم (27.5 درصد) بود. در حالی که در مزارع واقع در ناحیه دشت استان، میزان آلودگی علیرغم نداشتن علائم ویروسی در گیاه، بالا ارزیابی شد. شاید دلیل این امر را بتوان عدم فعالیت ناقلین در شرایط سرد به شمار آورد. تعداد کل نمونه ها و تعداد نمونه­های آلوده به تفکیک منطقه در جدول 4-1 آورده شده است. برای تعیین گسترش آلودگی در مزارع، فراوانی آلودگی در نمونه­های تصادفی محاسبه شد.

فراوانی به دست آمده برای ویروس PVY با گزارشات سایر محققین تا حدودی مطابقت دارد (معرف زاده و همکاران، 1387).

مطالعات گلخانه ای

ظهور علائم به صورت نقاط کلروتیک و روشن پراکنده در سطح برگ­های تازه تشکیل شده بود که به تدریج به موزائیک، نکروز رگبرگ، پیسک، روشنی رگبرگ، پیچش حاشیه برگ و در نهایت در برخی میزبان­ها نکروز شدید را به همراه داشت. مرگ سلول­های آبکشی و عدم انتقال شیره پرورده و مواد غذایی به سلول­های پارانشیم برگ باعث ضعف گیاه شده و در نتیجه مقاومت گیاه را به شدت کاهش داده و همین امر منجر به مرگ برخی گیاهان شد.

علائم ایجاد شده بر روی گیاه N. samsun علاوه بر علائم فوق حالت نکروز رگبرگی و موزائیک بود که در نهایت منجر به لکه­های نکروتیک شد (اشکال 4-4 تا4-10). هرچند برخی ایجاد آلودگی برروی گیاه نکردند یا علائم بسیار خفیف بود. شاید دلیل این امر را واکنش گیاه، نوع نژاد ویروس یا پایین بودن غلظت ویروس در گیاه دانست.

  دانلود پایان نامه حقوق:رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان