پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

2-7-1-2-2- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع سود مقید

از دیدگاه نظریه های اقتصاد تولید ارزش اقتصادی (ارزش کرانه ای) هر واحد نهاده ثابت یا شبه ثابت (در این جا آب) برابر با مقدار سودی است که با افزودن یک واحد بر نهاده ثابت به سود کل اضافه می شود (چمبرز، 1988). بر همین اساس به جای برآورد تابع تولید و محاسبه ی ارزش تولید نهایی نهاده مورد نظر به عنوان ارزش اقتصادی این نهاده به طور مستقیم می توان تابع سود مقید را برآورد کرد و تاثیر تغییر در مقدار مصرف نهاده ثابت و یا شبه ثابت (آب) را بر سود بنگاه محاسبه نمود.

رابطه (2-12) سود بنگاه یا واحد تولیدی در کوتاه مدت را که حاصل تفاضل هزینه نهاده های متغیر از ارزش محصول تولیدی می باشد نشان می دهد:

(2-12)

که در آن  سود واحد تولیدی،  بردار قیمت های محصولات تولیدی،  بردار قیمت های نهاده های متغیر و  بردار مقادیر مصرف نهاده های شبه ثابت می باشد.

با حداکثر سازی رابطه سود مقید به صورت رابطه ضمنی (2-13) به دست می آید:

(2-13)

در رابطه فوق، سود تابعی از قیمت های نهاده ها و محصول و همچنین مقدار نهاده شبه ثابت می باشد. بنابر اصل هاتلینگ چنان چه از تابع سود مقید نسبت به قیمت های محصول و نهاده ها مشتق جزئی گرفته شود و به ترتیب توابع عرضه محصول و تقاضای نهاده ها حاصل می شود. به علاوه چنان چه از تابع سود مقید نسبت به مقدار مصرف نهاده شبه ثابت مشتق جزئی گرفته شود ارزش اقتصادی نهاده شبه ثابت به دست می آید (چمبرز، 1988)، یعنی:

  بررسی علل امتناع شرکتهای بورس از بکارگیری زبان گزارشگری مالی XBRL

(2-14)

در روابط فوق،  و  به ترتیب مقدار بهینه مصرف نهاده متغیر و قیمت آن نهاده می باشد.  و  به ترتیب تابع عرضه محصول و قیمت آن می باشد و  ارزش اقتصادی نهاده شبه ثابت (آب) می باشد. بنابراین، با مشخص کردن تابع سود برای هر یک از محصولات مورد نظر و برآورد آن می توان قیمت اقتصادی آب را از رابطه بالا محاسبه نمود.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان