پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

2-7-1-2-1- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع تولید

بر طبق نظریه های تولید مقدار تولید یک محصول تابعی از مقدار مصرف نهادهای مختلفی است که می توان آن ها را در قالب یک تابع تولید به صورت زیر بیان نمود:

(2-4)

در رابطه فوق،  میزان تولید، f رابطه تبعی،    بردار نهاده های متغیر و  بردار نهاده های ثابت یا شبه ثابت را نشان می دهند.

میزان مشارکت و نقش هر نهاده در جریان تولید به وسیله ی تولید کرانه ای (MP) آن بیان می شود. هر قدر با افزایش یک واحد از یک نهاده محصول بیشتری به دست آید، آن نهاده با اهمیت تر محسوب می شود. بر همین اساس ارزش کرانه ای هر نهاده که در جریان تولید خلق می شود به عنوان ارزش اقتصادی یا قیمت سایه ای آن نهاده تلقی می شود. اصل استفاده بهینه از عوامل تولید نیز حکم می کند که از هر نهاده تا آن جایی استفاده شود که ارزشی که هر واحد آن (آخرین واحد) در جریان تولید ایجاد می کند برابر با قیمت پرداختی به آن باشد (چمبرز[1]، 1988)، یعنی:

(2-5)

که در آن، P قیمت محصول،  قیمت نهاده و  تولید نهایی نهاده  iام است.

از نقطه نظر ریاضی تولید نهایی هر نهاده از طریق مشتق گیری تابع تولید (2-4) نسبت به نهاده مورد نظر حاصل می شود. برای مثال، تولید نهایی نهاده iام از رابطه زیر حاصل می شود:

  دانلود پایان نامه بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

(2-6)

در رابطه فوق،  تولید نهایی نهاده iام می باشد.

توضیحات فوق بیانگر آن است که با برآورد تابع تولید برای هر محصول می توان برآوردی از تولید نهایی هر نهاده را به دست آورد که چنان چه در قیمت محصول مربوطه ضرب شود برآوردی از ارزش نهایی تولید که برابر با ارزش اقتصادی نهاده مورد نظر است حاصل می شود. بنابراین، چنان چه مقدار نهاده شبه ثابت آب را  با W نشان داده و ارزش اقتصادی آن را  نامیده، آنگاه  از رابطه ی زیر قابل محاسبه است.

[1] Chambers

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان