پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

درصد ماده خشک

با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس، نوع گل و اثر متقابل نوع گل و سدیم نیتروپروساید روی مقدار درصد ماده خشک به ترتیب اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 1 و 5 درصد دیده شده است (جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین داده­های مختلف نشان داد که بیشترین مقدار ماده خشک در گلهای تیمار شده در تیمار سدیم نیتروپروساید با غلظت 20 میکرومولار در گل رز با مقدار 21/25 درصد بوده است(جدول 4-2 و شکل 4-12). بین گلهای مختلف، بیشترین درصد ماده خشک درگل آفتابگردان مشاهده شده است(شکل 4-11).

جذب محلول

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید، نوع گل و اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری روی جذب محلول نداشته است (جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین مقدار جذب محلول در گلهای تیمار شده با سدیم نیتروپروساید با غلظت 60 میکرومولار در گل رز با مقدار 10/1 میلی لیتر در هر گرم وزن تر بوده است(جدول 4-2 و شکل 4-14).  بین گلهای مختلف بیشترین جذب محلول در گل رز مشاهده شده است و در بین غلظت­های مختلف سدیم نیتروپروساید بیشترین اثر بر روی جذب محلول در غلظت20میکرومولار بوده است(جدول 4-2 وشکل 4-13).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید