پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

باز شدن گل و گلچه

با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس، بین تیمارهای به کار رفته سدیم نیتروپروساید در باز شدن گل و گلچه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان اختلاف معنی­داری در سطح 5 درصد دیده شد. همچنین اثر متقابل سدیم نیتروپروساید و گل­های رز، لیسیانتوس و آفتابگردان اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5 درصد مشاهده شده است ولی اثر تکی نوع گل روی این صفت معنی دار نشد(جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین داده­های مختلف نشان داد که باز شدن گل وگلچه در گلهای تیمار شده در تیمار با 60 میکرومولار سدیم نیتروپروساید و شاهد رخ داده است(شکل 4-9) و در تیمار N0F2 به علت عدم استفاده از سدیم نیترو پروساید در لیسیانتوس سریعتر از سایر گل ها باز شده اند

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  پایان نامه بررسی مورد استفاده قرار گرفتن علم قاضی توسط قضات

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید