پایان نامه ارشد:قلمرو منطقه الفراغ

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت حکم شرعی و حکومتی

تفاوت احکام شرعی با احکام حکومتی در این است که تشخیص مصلحت در احکام شرعی از آنِ شارع است ولی در احکام حکومتی با ولی منصوب از سوی شارع می‌باشد؛ خواه پیامبر باشد یا امام و یا فقیه.

2 ـ 6 تعریف مصلحت

2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت

در فقه شیعه هر جا ولایتی وجود داشته باشد، بحث مصلحت نیز مطرح است. واژه مصلحت از ماده (صَلَحَ) می‌باشد و در کتب لغت با تعابیر نزدیک تعریف شده است. در بیشتر این تعاریف عنصر «نقیض افساد و ضد فساد» به چشم می‌خورد و فساد را نیز به خارج شدن چیزی از حد اعتدال معنا کرده‌اند:

علامه دهخدا «مفسده» را در مقابل «مصلحت» آورده و معانی صواب، شایستگی، اصلاح و… را برای این کلمه بیان می‌کند و مصلحت‌اندیشی یا صلاح‌اندیشی را رعایت اقتضای حال می‌داند.[1]

جوهری در «الصحاح» در ذیل ماده «صَلَحَ» می‌نویسد: «الصلاح: ضدّ الفساد. نقول: صَلَحَ الشیءُ یصلَح صلوحاً مثل دَخلَ یدخل دخولاً»[2]

صاحب لسان العرب نیز تعریف نزدیکی به بیان جوهری ارائه می‌دهد:

«الإصلاح نقیض الإفساد والمصلحه الصّلاح… الصلاح ضد الفساد»[3]

در کتاب «اقرب الموارد» هم چنین آمده است.

2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت

با نگاهی اجمالی به تعاریف واژه «مصلحت» در کتاب‌های اصولی، می‌توان نتیجه گرفت که بین معنای لغوی و اصطلاحی آن تفاوت زیادی وجود ندارد. اصولیون اهل سنت قبل از دیگران به بررسی این واژه پرداخته‌اند. غزالی می‌گوید:

  دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بالقوه در خرید سهام شرکتها

«مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع و مقصود شرع هم بر پایه این اصول قرار دارد: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال مردم. بنابراین، هر چه که دربردارنده حفظ و بر پایه این اصول باشد، مصلحت است و هر چه از آن‌ها بکاهد و موجب نقص در آن‌ها گردد، مفسده و جلوگیری از ان مصلحت است.»[4]

میرزای قمی در «قوانین الاصول» در تعریف مصلحت چنین می‌گوید: «فالمراد بالمصلحه دفع ضرر او جلب منفعه للدین او الدنیا»[5] مرداد از مصلحت دفع ضرر یا جلب منفعت برای دین و دنیا است.

[1]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 12، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373، ص 18566.

[2]. جوهری، اسماعیل،  الصحاح، ماده صلح، ص 384.

[3]. جمال‌الدین محمدبن مکرم ابن‌منظور، لسان العرب، ج7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408 ق، ماده صلح، ص384.

[4]. وکیل زاده، رحیم، مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسلام، تبریز: دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی و انسانی، 1381 ش، ص 4.

[5]. میرزای قمی، قوانین الاصول، ج 2، (بی‌جا)، دارالطباعه مخصوص حاج ابراهیم، 1303 ق، ص 90.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
  • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
  • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟
  پایان نامه میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی درکاهش اختلال درکنش اجتماعی دانش آموزان دختر تیزهوش

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی