پایان نامه ارشد:بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی

مستند به ماده 16 این قانون سرپرستی کودک با شرایط زیر قابل فسخ است:

1- با تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا نداشتن اهلیت و شایستگی هریک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.

2- تقاضای سرپرست، در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد.

3- توافق طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر. (کاتوزیان1385 ،445:2،1).

طبق ماده 12 این قانون: در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش ‌شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد. پس از فسخ سرپرستی، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم به اداره ثبت احوال مربوطه برای تصحیح شناسنامه اعلام می‌شود.

2-5- نفقه فرزندخوانده

فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست نسبت به طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف ایشان نسبت به اولاد و پدر و مادرش است و بر اساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ ق.م. نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهدشد (امامی و صفایی ۱۳۸۴، 32:2)و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود ندارند.

  پایان نامه درباره فناوری اطلاعات: شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن

باتوجه به بررسی هایی که دراسباب نفقه (اقارب حیوان) صورت گرفته فرزندخوانده در هیچ یک از آنها نمی‌گنجند ولی به نظر میرسد با قبول سرپرستی کودک و تعهد و قراردادی که پدر و مادر خوانده نسبت به کودک داده اند و با استفاده از ماده10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است) نفقه کودک بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده میباشد. و همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی برآن حکم فرماست . طبق ماده 11 قانون جدیدفرزندخواندگی، پرداخت نفقه فرزندخوانده از جمله تکالیف سرپرست وی می‌باشد که چنین مقرر می‌دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. در صورت استنکاف از پرداخت آن، فرزندخوانده حق مطالبه نفقه را به صورت حقوقی از دادگاه صالحه دارد و به خاطر اهمیت این مسئله برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده جدید مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی‌می‌توان به مسئولیت کیفری سرپرست اشاره کرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  • بررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
  • بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
  • بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
  • بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

 

1-7- سوالات تحقیق

1-7-1- سوال اصلی:

قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟

  دانلود پایان نامه -بررسی تازگی های مرآت الاخلاق

1-7-2- سوالات فرعی:

  • تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
  • ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی می‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
  • احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
  • تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟