مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم  و اصلاحات بعدی آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات

امروزه دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین، بزرگترین و غیر قابل انکارترین سازمان‌ها در جهان عهده­دار وظایف مهمی چون امنیت، آموزش، بهداشت و دادرسی هستند که اجرای تمامی این وظایف نیازمند صرف بودجه‌های کلان است و از آنجا که منابع مالیاتی دولت­ها منابع مستمر و دائمی نیستند، تأمین این هزینه‌ها از طریق مالیات به عنوان منبعی دائمی و مستمر، امری راه­گشا و منطقی محسوب می­شود.

هر دولتی با توجه به جهان­بینی خود اهدافی را برای جامعه و حکومت تحت اختیار خود در نظر دارد و سعادت جامعه خود را در گرو تحقق آن اهداف می­بیند. به عنوان مثال دولت رفاه می­تواند هر گونه مالیات را به هر میزانی که بخواهد وضع نماید تا به این طریق به طور منصفانه در راه تأمین خدمات اجتماعی گام بردارد در صورتی که یک دولت اسلامی در این خصوص با محدودیت­هایی مواجه است. از دید اندیشمندان مسلمان دستیابی به توسعه، تعادل و رفاه، از اهداف وضع مالیات به حساب نمی­آیند و این سخن خود را مستدل به عدم تصریح صریح و ضمنی قرآن و روایات به چنین اهدافی می­دانند.[1]

در قوانین کشور ما[2] درآمدهای مالیاتی، به عنوان منبعی جهت تأمین هزینه­های جاری کشور تعیین شده است. اهداف وضع مالیات و نیز موارد مصرف مالیات تا حدودی تحت تأثیر نظریات پذیرفته شده دولت قرار دارد بر این اساس چنانچه دولت وظیفه خود را صرفاً حفظ و پاسدای از مرزها و به عبارتی تأمین امنیت جامعه بداند براین اساس مالیات­های اخذ شده صرفاً در همین امور به مصرف خواهند رسید و چنانچه وظیفه خود را فراتر از این موارد یعنی تأمین رفاه برای افراد جامعه درنظر بگیرد موارد مصرف مالیات نیز به همین اندازه گسترده خواهد شد. بنابراین می­توان گفت فلسفه وضع مالیات نسبت آشکاری با تئوری و نظریات دولت و میزان خدمات ارائه شده توسط آن دارد. در ادامه در این خصوص به بحث تفصیلی خواهیم پرداخت.

  تاثیر تغییرات اقلیمی در امنیت غذایی انسان -پایان نامه کارشناسی ارشد

مالیات‌ها عموماً از یک هدف پیروی نمی­کنند[3] بلکه دربردارنده اهدافی چون اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی هستند.[4] اهداف درآمدی بدین معنا است که مالیات­ها به منظور ایجاد درآمد برای دولت و تأمین هزینه‌های آن تعیین می­شوند و اهداف توزیعی به­معنای اخذ بخشی از سود سرمایه صاحبان درآمد بمنظور حمایت از فقراء و افراد کم‌درآمد تعریف شده است.[5]

به نظر می­رسد هدف توزیعی با توضیحی که دربالا ذکر آن رفت نه­تنها تحقق عدالت مالیاتی را به همراه نخواهد داشت بلکه با غیرموجه خوانده شدن آن از سوی جامعه هدف، یعنی همان صاحبان درآمد موجبات فرار مالیاتی را فراهم خواهد آورد که این امر در نهایت موجب گسترش بی­عدالتی خواهد شد. بر این اساس اینکه گفته می­شود، مالیات از درآمد صاحبان سرمایه کسر و به اقشار آسیب­پذیر پرداخت شود امری نادرست و ناشی از نگاه اشتباه و غلط به این مقوله است در حقیقت هدف توزیعی به معنای آن است که چنانچه هر گروه اقتصادی بهره­ بیشتری از اقتصاد جامعه می­برد می­بایست بخشی از آن را در جهت ارتقای سطح جامعه به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

[1]. جولید، محمود، مترجم داوود منظور، گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389، ص 74.

[2]. قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران، مصوب 15/10/1389.

[3]. بخشی، لطفعلی، پیشین، ص 133.

[4]. همان، صص 136و 139.

[5]. دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، صص 353-361.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

  پایان نامه برق با موضوع ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن