لیست پایان نامه های ارشد – تفکیک رشته

پایان نامه برق قدرت بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی به مفاهیم قابلیت اطمینان
پایان نامه برق قدرت از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با استفاده تکاملی
پایان نامه برق قدرت پخش بار سری زمانی
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری اندازه¬گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه¬گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت
پایان نامه گرایش قدرت طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین¬های بادی
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کاهش انحراف فرکانس یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله¬ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت مبدل¬های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای
پایان نامه برق الکترونیک گرایش قدرت مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید
پایان نامه برق الکترونیک گرایش کنترل ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
پایان نامه برق الکترونیک گرایش کنترل استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آن
پایان نامه برق کنترل آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی
پایان نامه برق کنترل تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
پایان نامه برق کنترل تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت استفاده از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر
پایان نامه برق کنترل کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری مشاهده گر
پایان نامه برق کنترل کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی
پایان نامه برق کنترل کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش
پایان نامه برق کنترل مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines
پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه¬ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن
پایان نامه برق (مخابرات-موج) شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح
پایان نامه برق (مخابرات) آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap
پایان نامه برق (مخابرات) آثار تزویج در آرایه¬ای ازآنتن¬های سیمی برای کاربرد در رادار پسیو
پایان نامه برق (مخابرات) روش¬های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال¬های فرا¬پهن¬باند
پایان نامه برق (مخابرات) روش¬های حذف سیگنال¬های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
پایان نامه برق (مخابرات) پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی
پایان نامه برق (مخابرات-میدان) و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو
پایان نامه برق (مخابرات) عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری
پایان نامه برق (مخابرات-سیستم) و شبیه سازی روش های کالیبراسیون آرایه
پایان نامه برق (مخابرات) بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع
پایان نامه برق (مخابرات-سیستم) بهینه¬سازی جایگذاری گره¬ها در محیط¬های مختلف برای شبکه¬های حسگر فراپهن¬باند مکان¬یاب
پایان نامه برق (مخابرات) تحلیل و شبیه¬سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله¬های¬ کربنی فلزی با بایاس DC
پایان نامه برق (مخابرات-میدان) تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز
پایان نامه برق (مخابرات) تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم¬های OFDM
پایان نامه برق (مخابرات-سیستم) تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی
پایان نامه برق (مخابرات) جهت یابی سیگنال¬های پهن باند در سیستم های مخابراتی
پایان نامه برق (مخابرات-سیستم) حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده¬های زمینی با رویکرد بازتولید
پایان نامه برق (مخابرات-سیستم) ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک
پایان نامه برق-مخابرات زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم
پایان نامه برق الکترونیک گرایش برق-مخابرات طراحی الگوریتم جدید زمان¬بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه¬های LTE
پایان نامه برق-مخابرات طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس
پایان نامه برق-مخابرات طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد
پایان نامه برق-مخابرات کاهش مصرف انرژی در شبکه¬های حسگر بی¬سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی
پایان نامه برق مخابرات میدان تشخیص تومورهای سرطانی در بافت¬های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو
پایان نامه برق الکترونیک گرایش مدیریت و کنترل شبکه های قدرت مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
پایان نامه برق پزشکی- بیوالکتریک ارائه یک روش برای بخشبندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی
پایان نامه برق الکترونیک گرایش برق-میدان تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)
پایان نامه برق الکترونیک گرایش میکروالکترونیک طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم
پایان‌نامه برق قدرت تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور
پایان نامه برق الکترونیک تولید همزمان برق وحرارت
پایان نامه برق الکترونیک کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری
پایان نامه برق گرایش قدرت استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
پایان نامه برق گرایش برق تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
پایان نامه الکترونیک قدرت جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف
پایان نامه گروه برق گرایش الکترونیک طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET
پایان نامه گروه برق گرایش قدرت کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
پایان نامه برق گرایش قدرت مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
پایان نامه برق مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
پایان نامه برق قدرت استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
پایان نامه برق قدرت کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
پایان نامه برق جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف
پایان نامه برق گرایش الکترونیک طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET
پایان نامه برق قدرت تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
پایان نامه برق قدرت تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
پایان نامه برق قدرت ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختاریافته با حضور منابع تولید پراکنده
ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت
ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی ¬ای از تصاویر وضوح پایین
تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین
بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت به حداقل رسانی تلفات انرژی
بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی
تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها
پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سیستم های خبره
تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
تعیین مکان و ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولدهای گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی
شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی
و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز
برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق
مجتمع سازی مدارهای نوری با استفاده از توری های نوری
الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی
مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
رساله دکترای برق طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد
کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
پایان نامه کنترل سرعت(گشتاور) و شار موتور القایی بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از کنترل¬ کننده مبتنی بر پسیویتی
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392
پایان نامه دکتری ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت
پایان نامه تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها
پایان نامه مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت
طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد
کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی
پایان نامه تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)
تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-
بهینه سازی مصرف برق با دستگاه آنالایزر
طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS
ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی ¬ای از تصاویر وضوح پایین
شرح دستگاه آنالایزر
پایان نامه متن کامل پایان نامه مقطع مخابرات سیستم
پایان نامه تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
پایان نامه تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
پایان نامه افزایش قابلیت اطمینان و راندمان منابع توان پالسی مورد استفاده در پلاسما
جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع
و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی
پایان نامه ، شبیه¬سازی و بهبود الگوریتم¬های کاهش مصرف انرژی در شبکه¬های حسگر بی¬سیم
پایان نامه برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی
پایان نامه برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا استفاده از یک روش تکاملی
بهبود عملکرد سیستم¬های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون¬های چندحاملی
ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن
طراحی و شبیه سازی آنتن¬ فرکتالی کوچک شده
پایان نامه محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای همجوشی
پایان نامه تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری
اثر میدانی
تحلیل، مدلسازی و شبیه ¬سازی مقیاس¬پذیری در شبکه¬های حسگر بدون¬ سیم با معیار ظرفیت
پایان نامه موتور القایی
پایان نامه بیومکانیک طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه
پایان نامه برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده
پایان نامه برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی
پایان نامه کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جریان
پایان نامه طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با استفاده ازبهینه سازی گرادیان کاهشی
پایان نامه بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت
پایان نامه کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با استفاده از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی
توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

پایان نامه های رشته تربیت بدنی
تربیت بدنی

پایان نامه رشته تربیت بدنی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی
پایان نامه رشته تربیت بدنی ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز
پایان نامه رشته تربیت بدنی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش
پایان نامه رشته تربیت بدنی ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز
پایان نامه رشته تربیت بدنی شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس
پایان نامه رشته تربیت بدنی شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران
پایان نامه رشته تربیت بدنی مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
پایان نامه رشته تربیت بدنی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌¬های آزاد تربیت بدنی
پایان نامه رشته تربیت بدنی حوادث ناشی از عملیات ورزشی
پایان نامه رشته تربیت بدنی تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی
تأثیر شش هفته اجرای HIIT بر مقادیر پلاسمایی مولکول چسبان سلولی
پایان نامه رشته تربیت بدنی تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب
تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی
تاثیر 6 هفته تمرینات دایره¬ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش¬ آموزان
رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر
تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی
رابطه بین دانش تغذیه، ترکیب بدن وسطح فعالیت بدنی در زنان میانسال
تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران
رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران
آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن
مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه
پایان نامه تربیت بدنی ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی -مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با استفاده از بازخورد 360 درجه
پایان‌نامه‌ در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار
پایان¬ نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی
پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش) انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی
پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران
پایان نامه در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد
پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی برررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ، بر تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاری خون
پایان نامه¬ رشته¬ تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی روش¬های برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس از یک فعالیت شدید بی¬هوازی بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی
پایان نامه¬ در رشته¬ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها
پیان نامه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیر هشت هفته تمرین بی-هوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در رات¬های ماده¬ی نژاد اسپراگوداولی
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی « مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»
پایان نامه گرایش فیزیولوژی ورزشی رشته تربیت بدنی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
پایان نامه رشته تربیت بدنی اثر دو الگوی باردهی مختلف تمرین با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلانی بازیکنان فوتبال
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین
پایان نامه در رشته تربیت بدنی گرایش عمومی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران
پایان نامه گرایش مدیریت ورزشی رشته تربیت بدنی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن
پایان نامه گروه تربیت بدنی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه
پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پایان نامه در گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
پایان نامه در رشته تربیت بدنی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد
پایان نامه رشته تربیت بدنی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تأثیر تداخل زمینه¬ای فزاینده نظام¬دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد کم توان ذهنی
پایان نامه تربیت بدنی تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.
پایان نامه تربیت بدنی گرایش عمومی تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال
پایان نامه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران
پایان نامه در رشته تربیت بدنی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال
پایان نامه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال
پایان نامه گرایش فیزیولوژی ورزشی رشته تربیت بدنی تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ
پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
پایان نامه تربیت بدنی گرایش عمومی رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت¬بدنی از دیدگاه دبیران تربیت¬بدنی استان کردستان
پایان نامه رشته تربیت بدنی طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی
پایان نامه تربیت بدنی نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال
پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF و اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ویسفاتین در بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نر دیابتی
پایان نامه رشته تربیت بدنی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین
پایان نامه تربیت بدنی اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان
پایان نامه رشته تربیت بدنی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران
پایان نامه تربیت بدنی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
پایان نامه تربیت بدنی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
پایان نامه تربیت بدنی اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی و هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر
پایان نامه رشته تربیت بدنی اثر دو الگوی باردهی مختلف تمرین با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلانی بازیکنان فوتبال
پایان نامه تربیت بدنی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر
پایان نامه تربیت بدنی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی
پایان نامه رشته تربیت بدنی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پایان نامه رشته تربیت بدنی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد
پایان نامه رشته تربیت بدنی برخی مهارت های روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه
پایان نامه رشته تربیت بدنی تأثیر تداخل زمینه ¬ای فزاینده نظام ¬دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد کم توان ذهنی
پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون
پایان نامه تربیت بدنی تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران
پایان نامه رشته تربیت بدنی تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ
پایان نامه تربیت بدنی رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت ¬بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ¬بدنی استان کردستان
پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک
پایان نامه رشته تربیت بدنی نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
پایان نامه تربیت بدنی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی و خطرپذیری روانی و اجرای شناگران
پایان نامه تربیت بدنی آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی
پایان نامه رشته تربیت بدنی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
پایان نامه رشته تربیت بدنی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
پایان نامه تربیت بدنی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی
پایان نامه تربیت بدنی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM
پایان نامه تربیت بدنی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
پایان نامه رشته مدیریت ورزشی تحلیل ساختاری پایان¬ نامه ¬های مدیریت ورزشی دانشگاه ¬های استان مازندران
پایان نامه تربیت بدنی اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه کیفیت زندگی و هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه تربیت بدنی اثر 8 هفته تمرینات ادراکی و حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا درد و فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی
پایان نامه رشته تربیت بدنی تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال
پایان نامه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی رابطه مؤلفه ¬های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت¬ های ورزشی استان کرمان
پایان نامه تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف
پایان نامه رشته تربیت بدنی مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته
پایان نامه تربیت بدنی مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان
پایان نامه رشته تربیت بدنی مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی
پایان نامه دکتری تربیت بدنی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه¬ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن
پایان نامه رشته تربیت بدنی هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق
عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان
اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف
مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر
مقایسه سبک¬ های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو
تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی
مقایسه¬ ابعاد سلامت عمومی دانش ¬آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری
اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA
مقایسه تاثیر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین عمل جراحی پیوند عروق کرونر
مقایسه علایق، اولویت¬ها و نیازمندی¬های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن
اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر
آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی
رابطه مؤلفه ¬های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت¬های ورزشی استان کرمان
ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی
تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی
تحلیل ساختاری پایان¬ نامه ¬های مدیریت ورزشی دانشگاه ¬های استان مازندران
اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش
پایان نامه مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته
ویژگی¬های جمعیت¬ شناختی و گرایش و انگیزه و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی
اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی
مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران
مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک
اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)
برخی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه
رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال
مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس
رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف
ورزش کشتی
تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی
آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش
وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی
مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران
تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت¬های مختلف
رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف
پایان نامه مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا
مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه¬ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال
مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی
تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران
تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی
تعیین آثارتمرین هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی پسران نوجوان ورزشکار
تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی
مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار
مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی
رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان¬های کهگیلویه و لنده
پایان نامه دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران 12-10 سال غیر ورزشکار
تأثیر آب درمانی به مدت 6 هفته در ورزشکاران مبتدی مرد مبتلا به کمردرد
مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان

پایان نامه های رشته جغرافیا
جغرافیا

برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده
مدیریت و برنامه¬ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی
مدیریت و برنامه¬ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی
نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار
تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی برررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
پایان نامه جفرافیا اقلیم و معماری – مورد شهر رشت
متن کامل پایان نامه جهانگردی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران
متن پایان نامه جغرافیا تراکم وساماندهی فضاهای شهری؛مورد مطالعه شهر تبریز
پایان نامه رشته جغرافیا ارزیابی طرح جامع شهر شیروان با تاکید بر ابعاد فضایی – کالبدی آن
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه
پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع راهکارهای توسعه گردشگری روستایی
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی تحلیل ژئوپلیتیک جایگاه جمهوری آذربایجان
پایان نامه رشته جغرافیا پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم
پایان نامه رشته جغرافیا نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل
پایان نامه رشته جغرافیا برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی
پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر
پایان نامه رشته جغرافیا شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی
پایان نامه رشته جغرافیا ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی
پایان نامه رشته جغرافیا برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران
پایان نامه رشته جغرافیا روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر
پایان نامه جغرافیای سیاسی تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران
پایان نامه رشته جغرافیای طبیعی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود
پایان نامه رشته جغرافیا محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی
پایان نامه رشته جغرافیا پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی
پایان نامه رشته جغرافیا راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران
پایان نامه جغرافیا نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی
پایان نامه رشته جغرافیا هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه
پایان نامه رشته جغرافیا سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان
پایان نامه رشته جغرافیا نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین
پایان نامه رشته جغرافیای طبیعی کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی بخش کوچصفهان
پایان نامه رشته جغرافیا شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر آمایش مرزی ایران و افغانستان
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل نقش مدیریت روستایی در تحولات روستاهای بخش لشت نشاء
پایان نامه رشته جغرافیا رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس
پایان نامه رشته جغرافیا پایش و پهنه ¬بندی خشکسالی¬های ایران
پایان نامه رشته جغرافیا نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل همدید بارش های رگباری استان گیلان
پایان نامه رشته جغرافیا الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز
پایان نامه رشته جغرافیا با موضوع تحلیل مشکلات و معضلات زیرساختی کلانشهر رشت
پایان نامه رشته جغرافیا تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی
پایان نامه رشته جغرافیا مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان
پایان نامه رشته جغرافیا نقش آلودگی زباله¬ های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست
پایان نامه رشته جغرافیا رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی
پایان نامه رشته جغرافیا تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی(M. A) ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی(M. A) تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا
پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی(M. A) ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام
پایان نامه رشته جغرافیا- اکوتوریسم اثرات خانه های دوم براکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده
پایان نامه جغرافیا- گردشگری برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی
پایان نامه رشته جغرافیا- گرایش گردشگری توانمند سازی جاذبه های گردشگری در منطقه حفاظت شده قمیشلو
پایان نامه رشته جغرافیا- گرایش گردشگری مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردش‌گری استان چهارمحال و بختیاری
پایان نامه جغرافیا- گرایش گردشگری مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی
پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی -شهرستان خنداب- استان مرکزی-
پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش
پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییمطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج
پایان نامه جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی بارزسازی تغییرات مئآندری رودخانه کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS
پایان نامه جغرافیا ژئومورفولوژی مدل¬سازی اکوژئومورفولوژی رفتار بیابان مطالعه موردی کویر حاج علی قلی
سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی شهرکرد-اصفهان)
بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار
ایده¬ شهر فرهنگ چارچوبی برای برنامه ¬ریزی شهر ایرانی و اسلامی
تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT و TCI
پایان نامه اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)
نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا مورد روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان(1390-1375)
تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود
نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی¬های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)
نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی نورآباد ممسنی)
تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری
تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداری های کلانشهر تبریز
توسعه ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI
نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)
ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)
ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی و ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی
مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری
مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان
پایان نامه تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون
کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات شهر نورآباد
شبیه ¬سازی گسترش آتش¬ سوزی با استفاده از مدل شبیه¬ ساز سطح آتش (FARSITE) (مطالعه موردی جنگلهای شهرستان نکا)
روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)
توسعه ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی
وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)
تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران
تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با استفاده از مدلAHP (مورد شهر گرگان)
تعیین قلمرو وتأثیرات مونسون در ایران
نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها
اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)
ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده¬ها – DEA
ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان¬های متولی بحران درشهراصفهان
ارزیابی GIS مبنای آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله
امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری
امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل
ایده ¬ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه¬ریزی شهر ایرانی-اسلامی
پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP
بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری
نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری
پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد
ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه
الگوی تجدید حیات بافت
تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP
پایان نامه مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب
پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری
برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری
عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی
اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک
ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران
ارزیابی کیفیت خدمات شبکه مخابرات و رضایت مندی شهروندان
ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP
امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی
امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاکید بر تحلیل نیمرخ جو
تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری
تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی
تحلیل فضایی موانع و محدودیت¬های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی
تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی
توان¬ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار
بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی
روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری
ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی
نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی¬ های تولید روستایی
وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری
برنامه ریزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد
پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه¬ های اسکان موقت بعد از زلزله
تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه
تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی
ساماندهی اسکان¬های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی
تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران
توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی
شبیه¬ سازی گسترش آتش¬ سوزی با استفاده از مدل شبیه¬ ساز سطح آتش
شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS
مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب
مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌ مراتبی (AHP) در محیط مکانمند
نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا
نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه¬ فیزیکی شهر اراک به منظور تدوین مدل داده مفهومی
نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران
هتل بانوان در شهر مقدس قم
تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی
بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور در برنامه ¬ریزی دهکده ¬های شهری
تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران
تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با استفاده از مدل AHP
تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP
تشریح و توصیف جنبه‌های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها
تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت
ساماندهی اسکان¬ های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی
پایان نامه دکتری سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران
مکان یابی سایت های ورزش های هوایی با استفاده از GIS مطالعه موردی استان اصفهان
نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه¬ فیزیکی شهر اراک
نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری
پایان نامه ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری
ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))
پایان نامه ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)
جایگاه شهرداری کوچک از جغرافیای سیاسی در استان گیلان
پایان نامه طراحی شبکه باران سنج در ایران مرکزی با استفاده از روش زمین آمار همهجا(مطالعه موردی استان اصفهان)
آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان مطالعه موردی شهرستان خرم¬آباد
پایان نامه ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))
آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری
بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی
روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر (1962-2011) در ایستگاه همدیدی بندرانزلی
شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم (مطالعه موردی شهر لنگرود)
نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود) استاد راهنما
هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر
خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان
پایان نامه دوره های خشکسالی در استان¬های کرمانشاه و کردستان باتأکید برماه¬های مرطوب
پایان نامه تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )
پایان نامه تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان
پایان نامه تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه
پایان نامه تاثیر عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران»
پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار
پایان نامه تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری
پایان نامه تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس
پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت
پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)
پایان نامه تحلیل و اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران
پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی
پایان نامه تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)
پایان نامه تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار
دنلود پایان ماه تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت
پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی
پایان نامه تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)
پایان نامه تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم
پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)
پایان نامه راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس
پایان نامه تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی
پایان نامه نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان
پایان نامه نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی
پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود
پایان نامه نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی
پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه شهر سمیرم)
اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی
پایان نامه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
پایان نامه ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری
پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )
پایان نامه ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج
پایان نامه ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله¬ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد
پایان نامه استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ¬های طبقاتی در محیط GIS
پایان نامه ایده¬ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه¬ریزی شهر ایرانی-اسلامی (نمونه¬ی موردی شهر خوی)
اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت
تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای
تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری
توان های طبیعت گردی سوادکوه
توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان
پایان نامه جاذبه¬های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین
حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان
تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
محیط زیست و امنیت ملی
پایان نامه حرکات دامنه¬ای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی پیلدره از توابع شهرستان املش)
روند تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت
عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر) استاد راهنما
مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)
پایان نامه نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی استان گیلان)
نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله
نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان
پایان نامه تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان
پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل
پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز
پایان نامه تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت
پایان نامه تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی بلوار شهید انصاری رشت)
پایان نامه تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )
پایان نامه تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی
پایان نامه تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،
پایان نامه تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری
تعیین مولفههایتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوری
پایان نامه تلفیق تصاویر ماهواره ای و اطلاعات GIS جهت تهیه نقشه لند فرم، جزر و مد و مدل سه بعدی (موردی شهرستان ساحلی جاسک)
پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل
پایان نامه راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن
پایان نامه راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان
پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)
ساماندهی اسکان¬های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی
پایان نامه تحلیل نقش امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال
پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)
پایان نامه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی درباره لغزش لایه های زمین
پایان نامه جغرافیای سیاسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی
تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی خیابان مدرس شهرکرمانشاه)
پایان نامه ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری
برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاکید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی

  پایان نامه های دانلودی -لیست همه موضوعات- قسمت 5

پایان نامه های رشته حسابداری
حسابداری

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه
سمینار رشته حسابداری مالی ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری
سمینار رشته حسابداری تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی
سمینار رشته حسابداری رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی
پایان نامه رشته حسابداری تجارت الکترونیک
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی نوع مدیریت سود و اثر ساختار مالکیت
پایان نامه رشته حسابداری تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
سمینار رشته حسابداری رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید برمتغیرهای حاکمیت شرکتی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی
پایان نامه رشته حسابداری مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف
پایان نامه رشته حسابداری تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام
پایان نامه رشته حسابداری و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت
پایان نامه رشته حسابداری عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی
پایان نامه رشته حسابداری علل امتناع شرکتهای بورس از بکارگیری زبان گزارشگری مالی XBRL
پایان نامه رشته حسابداری تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار
پایان نامه حسابداری رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی نوع مدیریت سود و اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش HML و SMB
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس
پایان نامه رشته حسابداری رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پایان نامه حسابداری رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
پایان نامه ارش رشته حسابداری رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار
بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس
پایان نامه رشته حسابداری عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی
پایان نامه کارشناس رشته حسابداری ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری
پایان نامه حسابداری نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی
پایان نامه رشته حسابداری عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی
پایان نامه حسابداری ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده
پایان نامه کاشناسی رشته حسابداری مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی
پایان نامه رشته حسابداری اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب
پایان نامه رشته حسابداری رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس
پایان نامه رشته حسابداری دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه رشته حسابداری قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود
پایان نامه رشته حسابداری قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان
پایان نامه رشته حسابداری تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام
پایان نامه رشته حسابداری رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی
پایان نامه حسابداری ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه
پایان نامه رشته حسابداری اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
پایان نامه رشته حسابداری تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها
پایان نامه رشته حسابداری پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه رشته حسابداری کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی
پایان نامه رشته حسابداری عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری
پایان نامه حسابداری دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
پایان نامه رشته حسابداری کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها
پایان نامه رشته حسابداری علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
پایان نامه رشته حسابداری رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی
پایان نامه رشته حسابداری اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی
پایان نامه رشته حسابداری تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
پایان نامه حسابداری تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
پایان نامه رشته حسابداری انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران
پایان نامه رشته حسابداری و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران
پایان نامه حسابداری در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس
پایان نامه حسابداری سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه
پایان نامه حسابداری رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی
رایگان پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام
پایان نامه رشته حسابداری تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام شرکتهای بورس
پایان نامه رشته حسابداری تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای بورس با مقایسه هزینه سرمایه نقدی وسود عملیاتی نقدی
پایان نامه حسابداری شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در ایران
پایان نامه حسابداری ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی
پایان نامه رشته حسابداری عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس
پایان نامه رشته حسابداری رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی
پایان نامه رشته حسابداری فرایند تدوین استاندارد های گزارشگری مالی
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی
پایان نامه رشته حسابداری چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی
پایان نامه حسابداری توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی
پایان نامه حسابداری عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام
پایان نامه رشته حسابداری رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتها
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر استاندارد های ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل
پایان نامه رشته حسابداری اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری مشکلات حسابرسی واحد های کوچک تجاری
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل
پایان نامه رشته حسابداری مطالعه سطح ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکت های نساجی
پایان نامه رشته حسابداری نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در پرتفولیوی بهینه
پایان نامه کارشاسی رشته حسابداری اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی
پایان نامه رشته حسابداری انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر در انتشار سود سهمی در ایران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت استاندارد های حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای برمبنای استاندارد حسابداری شماره 22
پایان نامه رشته حسابداری نقش و قابلیت سود در پیش بینی سودو جریان های نقدی آتی
پایان نامه رشته حسابداری و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه رشته حسابداری رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی
پایان نامه رشته حسابداری اثر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت
پایان نامه رشته حسابداری توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودو زیان آینده شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارش ها حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار های تامین مالی
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس تهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری
پایان نامه رشته حسابداری تعیین صرف ریسک شاخص های کلان اقتصادی تاثیر گذار بر بازده سهام شرکت های بورس تهران
پایان نامه رشته حسابداری نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای بورس تهران
پایان نامه رشته حسابداری بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنایABC در شرکت نفت فلات قاره
پایان نامه رشته حسابداری ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه بازده و ریسک سهام شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری
رساله دکتری رشته حسابداری نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام
پایان نامه مقطع دکتری رشته حسابداری شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
پایان نامه دکتری رشته حسابداری تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی مزایا و اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی
پایان نامه رشته حسابداری تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی
پایان نامه رشته حسابداری سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری
سمینار رشته حسابداری اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها
پایان نامه رشته حسابداری تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود
پایان نامه رشته حسابداری درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص
پایان نامه رشته حسابداری تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی
پایان نامه رشته حسابداری عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی
پیش نویس حسابداری
پایان نامه حسابداری ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
پایان نامه حسابداری اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه رشته حسابداری امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
پایان نامه حسابداری انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه رشته حسابداری اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری تطبیقی الگوریتم¬های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین اقلام تعهدی، جریان¬های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان¬ نامه رشته¬ حسابداری رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات
پایان نامه رشته حسابداری عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی
پایان نامه رشته حسابداری تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به عملکرد آنها
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
پایان نامه رشته حسابداری رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری مدل¬بندی رابطه بین دارایی¬های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری ارتباط کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود
رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی
رایگان پروپوزال کامل رشته حسابداری -مدیریت سود گزارش شده برای اجتناب ازهزینه های سیاسی
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام
پایان نامه رشته حسابداری دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران
پایان نامه حسابداری ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت¬ها و نسبت سودآوری آن¬ها در شرکت¬های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه
پایان نامه حسابداری ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته حسابداری پایان نامه با عنوان ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی
پایان نامه حسابداری تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته حسابداری پایان نامه با موضوع تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
پایان نامه حسابداری سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری
پایان نامه رشته حسابداری محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
پایان نامه حسابداری تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری تأثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه
رشته حسابداری پایان نامه با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
پایان نامه حسابداری تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها
پایان نامه گروه حسابداری تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها
پایان نامه در رشته حسابداری رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری
پایان نامه گروه حسابداری رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان
پایان نامه حسابداری ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته
پایان نامه حسابداری تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه در رشته حسابداری تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه رشته حسابداری مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه حسابداری تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
پایان نامه رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران
پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی
پایان نامه ارزیابی، رتبه بندی کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380
پایان نامه اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP
پایان نامه رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی ارتباط محافظه¬کاری سود و زیانی و محافظه¬کاری ترازنامه¬ای
رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
پایان نامه رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران
پایان نامه رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران
پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت¬ها و نسبت سودآوری آن¬ها در شرکت¬های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها
پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل
تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی
رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعایت بنگاههای اقتصادی در ایران
ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان
میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی
ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)
کامل ارتباط میان سرمایه فکری و تعدادی از نسبتهای مالی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
میزان ارتباط درجه محافظه‏ کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.
میزان ارتباط درجه محافظه ‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.
نیاز به وضعیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه تولید کنندگان، مدیران، حسابرسان شرکت
تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه
پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن
سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع
تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91
تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران
پایان نامه حسابداری اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها
اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران
ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار
بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود
تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تا چه حدی شیوه های حاکمیت شرکتی روی مدیریت سرمایه در گردش تاثیر میگذارد
پایان نامه حسابداری تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری
تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی
رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات
رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
پایان نامه حسابداری رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP
پایان نامه حسابداری رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود
پایان نامه حسابداری رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود
پایان نامه حسابداری رابطه بین حاکمیت شرکتی،عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها
پایان نامه حسابداری رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی(قابل اتکاء بودن و به موقع بودن)و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام
رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه حسابداری رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند
پایان نامه رشته حسابداری عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران)
قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی
پایان نامه حسابداری مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات
نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه حسابداری نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام
نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیکن نامه
رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
پایان نامه حسابداری تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت
پایان نامه حسابداری تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها
پایان نامه حسابداری تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری
تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران
تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها
پایان نامه حسابداری تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
پایان نامه حسابداری تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد
تحلیل ساختاری و مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانکها در سطح استان
تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی
جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات
رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
پایان نامه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
پایا نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری
رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها
رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
پایان نامه حسابداری رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها
شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور)
پایان نامه حسابداری عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام
پایان نامه حسابداری مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های
عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری
پایان نامه رشته حسابداری کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه حسابداری مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت
مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه¬گذاری و شیوه¬های تأمین مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها
مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران
مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی
موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی
رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی
تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی
پایان نامه رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی
تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
پایان نامه ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان
پایان نامه اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود
پایان نامه رابطه بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی استانهای(ایلام،کردستان،کرمانشاه،همدان) کاربرد مدل های اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی
رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس
پایان نامه های بالا مربوط به مقطع و دکتری بود و پایان نامه هایی که در ذیل لینک آنها درج می شود اکثرا مربوط به مقطع می باشد

  کسب و کار اینترنتی - لوکساور

پایان نامه سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینـی رشـد سـود عملیـاتی
پروژه حسابداری نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام
پروژه رشته حسابداری با موضوع اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
پروژه رشته حسابداری با موضوع فرآیند بودجه بندی جامع
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع حقوق ودستمزد آموزش وپرورش
پروژه رشته حسابداری ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی
پروژه رشته حسابداری نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
پروژه رشته حسابداری تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی
پروژه حسابداری با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی
پروژه حسابداری تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران
پروژه رشته حسابداری با موضوع مالیات بر ارزش افزوده
پروژه رشته حسابداری آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
پروژه رشته مدیریت با موضوع تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی
پروژه رشته حسابداری کاربرد کامپیوتر در حسابداری‎
پروژه رشته حسابداری کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم‌های اطلاعات حسابداری
پروژه رشته حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته حسابداری
پروژه رشته حسابداری با موضوع گزارش کارآموزی
پروژه رشته حسابداری با موضوع کارآموزی در اداره مالیاتی
پروژه حسابداری ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی
پروژه رشته حسابداری با موضوع حسابرسی و مفاهیم آن
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک
پروژه دوره رشته حسابداری با موضوع مراحل حسابداری پیمانکاری
پروژه رشته حسابداری با موضوع مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن
پروژه رشته حسابداری با موضوع حسابداری منابع انسانی
پروژه رشته حسابداری با موضوع حسابداری دولتی
پروژه حسابداری مقطع با موضوع حسابداری در بانک سپه
پروژه حسابداری با موضوع حـسابـداری ارزش مـنـصـفـانـه و نقش آن در بحران مالی اخیر
پروژه حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
پروژه رشته حسابداری با موضوع بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی
پروژه رشته حسابداری روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند
پروژه رشته حسابداری با موضوع حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مراحل حسابداری پیمانکاری
پایان نامه رشته حسابداری تاثیر ریسک سیستماتیک شرکتها با استفاده از تحلیل موجک با توجه به نوسان پذیری بازده
پروژه رشته حسابداری با موضوع فرآیند ممیزی امنیت اطلاعات
پروژه رشته حسابداری با موضوع فرار مالیاتی
پایان نامه رشته حسابداری رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها
پایان نامه رشته حسابداری استانداردهای حسابداری ایران – چالش ها و راهکارها
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع اخلاق در حسابداری
پروژه رشته حسابداری سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات مرکزی خراسان رضوی
پروژه رشته حسابداری با موضوع بودجه بندی سرمایه ای
پروژه رشته حسابداری با موضوع بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی
پروژه رشته حسابداری با موضوع کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری
پروژه رشته حسابداری با موضوع ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و مـدل‌هـای ارزیـابـی
پایان نامه رشته حسابداری با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی

پایان نامه های رشته حقوق
حقوق

خیار فسخ و ضمانت اجرای قرارداد
نقش عامل روانی در مسئولیت مدنی
پایان نامه تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری
جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن
اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان
آثار حقوقی حکم موت فرضی
تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
تبیین ماهیت اقاله و آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
پایان نامه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
پایان نامه جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز
پایان نامه اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران
پایان نامه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی
پایان نامه تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 1392 با قانون مجازات سال 1370
دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون
علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014
نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
پایان نامه ابزارها و سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در فقه و حقوق
ضمانت نامه های ارزی
تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون- پایان نامه حقوق
پایان نامه بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران
پایان نامه نقد و ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب
پایان نامه کارشناسی صلاحیت محلی دادگاه های کیفری
پایان نامه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران
پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران
پایان نامه کارشناسی مقایسه وتطبیق قانون مجازات در ایران
پایان نامه انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون
پایان نامه کارشناسی ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن
پایان نامه ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن
پایان نامه کارشناسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی
پایان نامه جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
پایان نامه عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
مقاله مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه
پایان نامه موارد بطلان بیمه
پایان نامه ماهیت حقوقی تبدیل تعهد
پایان نامه مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
پایان نامه جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران
فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه
پایان نامه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
سمینار عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل
مسئولیت بین المللی اشخاص و مقامات رسمی دولتهای ناتوان
پایان نامه کاربرد ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران
سمینار پایان نامه وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
پایان نامه محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام
رساله دکترای مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
پایان نامه ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
پایان نامه اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
پایان نامه تحلیل و ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری
پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
پایان نامه بهائیت از منظر حقوق جزا
علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر
پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان
اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
پایان نامه مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن- اسم ندارد
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی
صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان
پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)
تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا
پایان نامه مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
پایان نامه حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی
پایان نامه اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی
پایان نامه مبانی حقوقی دخالت دولت در قراردادهای بیمه
پایان نامه احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
پایان نامه وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح
ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
پایان نامه مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن
مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
اختیارطلاق درفقه امامیه واهل سنت
اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
کاوش و در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری
تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب
نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی
حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک
آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران
مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری
نقد و ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی آن با قراردادهای خصوصی
علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن
سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره
حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی
توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان
تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران
پایان نامه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
پایان نامه چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور
پایان نامه بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال
پایان نامه آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان
پایان نامه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
پایان نامه توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
پایان نامه تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن
پایان نامه جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران آن با قانون ترکیه
پایان نامه یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران
پایان نامه نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص
پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات
پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)
پایان نامه نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار
پایان نامه مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق
پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
پایان نامه مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران
پایا نامه مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
پایان ا=نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران
پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای
پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
پایان نامه مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»
پایان نامه مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
پایان نامه کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه
پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
پایان نامه شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)
پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392
پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران
پایان نامه دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن
پایان نامه حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
پایان نامه جهاد و شهادت در فقه اسلامی
عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور
پایان نامه بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان
پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده
سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر
راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی
اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا
پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران
پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست
پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید
پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
پایان نامه تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران
پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی
پایان نامه تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران
پایان نامه ..آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده
نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی
پایان نامه مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
پایان نامه فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده
پایان نامه فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده
پایان نامه فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی
فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی
علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
پایان نامه سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران
حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی
حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)
حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
پایان نامه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
پایان نامه تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین¬المللی دولت‌ها در این خصوص
تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا
تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه
آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
پایان نامه تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
پایان نامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
استقلال دادرس در حقوق ایران
پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
پایان نامه ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران
پایان نامه اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی
پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
پایان نامه مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن
پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار
پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان
نقش سیاستهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی
کاملتحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل
کامل جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی
حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل
جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید
تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن
تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن
صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی
علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران
حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل
کاملپیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل
تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید
تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن
تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی
جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه زمینه های همکاری و اختلاف ایالات متحده آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان 2001-2012
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع
سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
تعیین آثار تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل
تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی
تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام
نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم
نقش پلیس در پیشگیری از جرم
تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی
آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است
اشاعه در مالکیت فکری
پایان نامه جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی
پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی
پایان نامه حقوق بین الملل مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه¬ های بین¬ المللـی
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان
با موضوع رفتار مرتکب در قتل عمدی
عمومی تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت فکری ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای
ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا
مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت
مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین¬ الملل بشر
جزا و جرم شناسی قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره¬ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی
خصوصی صرف‌نظر از شرط در قراردادها
خصوصی تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه
مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267
با عنوان جاسوسی در فضای مجازی
مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
جزا و جرم شناسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی
جزا و جرم شناسی انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده
بین الملل ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل
بین الملل تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر
الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق
خصوصی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها
با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
با عنوان تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه
سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی
ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک
تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو
قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی
حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا
خصوصی اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری
با موضوع اداره اموال مشاع در حقوق ایران
مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی
مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه
مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران
قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه
مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی
خصوصی چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس
تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات
حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد
حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری
اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
خصوصی راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
ازدواج موقت بلند مدت
حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران
ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان
تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه¬های نظامی
تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی
سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان
خصوصی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
حق انسان در محیط زیست
جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز
وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت¬های دولتی
امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او
فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری
حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان
وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی
مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق
تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان
تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران
خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان
شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
ایقاع مشروط در حقوق ایران
خصوصی ضمانت حسن انجام تعهد
پایان نامه حقوق حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
پایان نامه حقوق نقش اکراه بر اراده و اثر آن
پایان نامه حقوق بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
پایان نامه حقوق قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و حقوقی مناقصه و مزاید
پایان نامه حقوق حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
پایان نامه حقوق حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
تعذر اجرای قرارداد
پایان نامه حقوق تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی
پایان نامه حقوق وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی
پایان نامه حقوق مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران
پایان نامه حقوق شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه حقوق حقوق و قانون پیش فروش ساختمان
پایان نامه حقوق آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
پایان نامه حقوق آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی
پایان نامه حقوق تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
پایان نامه حقوق ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع
پایان نامه حقوق فساد اداری
پایان نامه حقوق ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه
پایان نامه حقوق سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری
پایان نامه حقوق رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
پایان نامه حقوق گرایش عمومی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما
پایان نامه حقوق دزدی دریایی
پایان نامه حقوق چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
پایان نامه حقوق جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق گرایش عمومی تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
پایان نامه حقوق تخلفات اداری
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390
پایان نامه حقوق تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران
پایان نامه حقوق گرایش عمومی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق گرایش عمومی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
پایان نامه حقوق آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است
پایان نامه حقوق گرایش عمومی استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393
پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت
پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزاشناسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم
پایان نامه حقوق مصونیت بانک¬های مرکزی در حقوق بین ¬الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی
خصوصی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر
خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران
بین الملل حل و فصل اختلافات تجاری بین¬ المللی در اتاق بازرگانی بین¬ المللی
مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه¬ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390
خصوصی مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال1392
قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی
مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی
خصوصی معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
پایان نامه دکتری حقوق بین الملل آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت
پایان نامه حقوق گرایش اقتصادی تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو آن با نظام FDA
پایان نامه حقوق گرایش اقتصادی تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی
وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا
دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران
قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل
مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی
پایان نامه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف¬کنندگان
مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی
مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
مرور زمان در دعاوی تجاری
قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت
قرارداد اختیار معامله
تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو
فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن
ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی
پایان نامه حقوق جزا روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی
پایان نامه حقوق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا
مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران
خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
جزا و جرم شناسی مبارزه با فساد اقتصادی و کنوانسیون های مریدا و 2007
جزا موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
خصوصی دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی
بین الملل حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل
شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی
با موضوع قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری
خصوصی تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
خصوصی ماهیت و شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی
خصوصی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت
قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی
ضمانت¬ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی
با موضوع شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه
پایان نامه حقوق نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران
بین الملل مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
خصوصی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
پایان نامه حقوق خصوصی شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی
خصوصی ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
خصوصی با موضوع مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون
رهن دریایی
حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
توقیف ورفع توقیف اموال غیرمنقول دراجرای احکام دادگاهها واداره ثبت اسناد
تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی
مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930
قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت
تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
خصوصی مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه
تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن
مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران
تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
احترام به حق مکتسب و مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست
آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها
یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان
عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال
نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا
با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن
پایان نامه حقوق جزا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
جزا مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه
خصوصی ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی
جزا تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
خصوصی ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
خصوصی ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
علل بروز فساد اداری و تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران
جزا بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش آرایش و ظاهر اشخاص
جزا و جرم شناسی جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
جزا و جرم شناسی پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
خصوصی عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران
خصوصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا
خصوصی استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
پایان نامه حقوق فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ¬الملل
موارد مجاز سقط جنین و عسر و حرج در آن
نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
جزا و جرم شناسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
جزا علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن
دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
با موضوع عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر
خصوصی قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع
خصوصی مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه

  ابعاد کارت امتیازی متوازن