قلمرو منطقه الفراغ -دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. تعریف سوم

علامه طباطبایی پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، به تشریح احکام حکومتی می‌پردازد که از مجموع سخنان ایشان می‌توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد:

«احکام حکومتی تصمیماتی هستند که «ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده به‌موقع اجرا درمی‌آورد» در ادامه می‌فرماید:

مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است. مقررات وضعی قابل‌تغییر در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.[1]

در این تعریف به برخی از ویژگی‌های حکم حکومتی اشاره شده است:

الف) در تعریف بر این مطلب تصریح شده که جاعل احکام حکومتی ولی امر مسلمین است که خود رئیس اداره حکومت اسلامی است (و نه شارع مقدس)

ب) در این تعریف تصریح شده است که احکام حکومتی باید در چهارچوب قوانین شریعت الهی باشد، بنابراین حکم حکومتی که با قوانین کلی الهی سازگار نباشد، اعتبار ندارد.

ج) احکام حکومتی برخاسته از مصالح و مفاسدی است که شخص ولی امر مسلمین با عقل و درک کامل و به‌دوراز هوا و هوس و یا به کمک کارشناسان مورد اطمینان تشخیص می‌دهد.

  بررسی فرهنگ عامه شهر زرند-پایان نامه ارشد

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم

امام خمینی پس از طرح مباحثی در خصوص حدود و اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین دقیق وظایف حکومت اسلامی و با اشاره به اینکه حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله و یکی از احکام اولیه اسلام است، می‌فرماید:

… اگر اختیارات دولت در چهارچوب احکام فرعیه اسلام است، باید در عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیده بی معنا و بی‌محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً خیابان‌کشی‌هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست…باید عرض کنم حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلامی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است تخریب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مسجد را در صورت لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، درصورتی‌که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند[2]

[1]. طباطبایی، سید محمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ص 178 به بعد.

  تعیین تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

[2]. امام خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، 1369، ج 20، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ص 170.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
  • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
  • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی