صلاحیت مراجع برای رسیدگی به اعتراضات انحصار وراثت -دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقدامات مرجع صالح از جهت کفر یا ایمان مورث و ورثه

ماده 881 مکرر قانـون مدنی اشاره دارد که: «کافـر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثـه متوّفای کافـری

مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند» بر اساس این ماده

می‌توان فروض ذیل را مطرح کرد.

 

1- 6- 4- 1- مسلمان بودن مورث

اگر شخص متوّفی مسلمان باشد صورت های زیر برای بازماندگان او قابل تصور است:

الف- همـه آنها مسلمان هستند: در این مـورد همه وارثـان به ترتیـب رعایت «الاقـرب فالاقـرب» از

متوّفـی ارث می‌برند. توجه به این نکته مهـم است که مسلمانـان تابع هر مذهبـی که باشند از یکدیـگر ارث

می‌برند مثلاً اگر متوّفی سنی مذهب باشد و وارث یا وارثین او امامـی و شیعه باشند از یکدیگر ارث می‌برند

پس فرقه های مسلمانان اگرچه در پاره ای از مسائل و اصول با هم اختلاف داشته باشند ولی این اختلاف و

تشتت آراء مانع ارث بری از یکدیگر نمی‌باشد.[1]

  • همه آنها کافـر هستند: اگـر مسلمانی از این جهان در گذرد و وارث مسلمانی نداشته باشد میراث

او اول بـرای آزاد کننده و دوم برای ضـامن جریره و سـوم برای امـام است و در هیچ حال کافـر از مسلمان

تحت هیچ شرایطی ارث نمی‌برد، و در صدر ماده 881 قانون مدنی نیز این حکم بـه صراحت بیان شده است

که کافـر از مسلم ارث نمی‌برد در این مورد می‌تـوان به چند سطر آخر نظریـه‌ای که به اتفاق آراء در تاریـخ

  پایان نامه تفاوت میزان افسردگی واضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی ومعلمان مدارس عادی

12/10/64 اعـلام شده است اشاره کـرد: «…اگر متوّفـی مسلمان و ورثه بهائـی باشند به علت آن که کافـر از

مسلمـان ارث نمـی‌برد متوّفـی در حکم بـلاوارث بوده و ماتـرک به عنـوان بـلاصاحب تحـت پوشش اداره

سرپرستی دادسرای عمومی واقع می‌شود.»[2]

«این قاعـده که کافـر از مسلم ارث نمـی‌برد نسبت به فرزنـدان کافر اثـری ندارد، منـع از ارث نتیجـه

بی لیاقتی کافر در تملک ترکه و نوعی کیفر مدنی است. بنابراین کفر پدر به فرزند مسلمان او صدمه نمی‌زند.

به عنـوان مثال اگر فرزنـد مسلمـانی کافـر شود و نواده های او مسلمـان باشند، نواده هـا از پدربـزرگ ارث

می‌برند و حاجب خویشان دورتر هستند، هر چند که به قائـم مقامی از پدر کافـر باشد. زیرا قائـم مقام سهم

پدر را به نام خود تملک می‌کند نه به نمایندگی از سوی او».[3]

ج- بعضی از آنها مسلمان و بعضی دیگر کافر هستند: در این مورد ترکه متوّفی به وارث مسلمان داده

می‌شود و خویشاوندان کافر از آن محروم خواهند بود، هر چند که خویشاوندان کافر از نظر طبقه یا درجه از

خویشاوندان مسلمان به متوّفی نزدیکتر باشند.

  • مسلمان شدن خویشاوندان کافر پس از فوت مورث مسلمان: در این حالـت دو فرض قابل تصور

است.

فرض1- «اگر وارث مسلمـان یک نفر باشد، اسلام آوردن خویشـاوندانی که کافر بوده اند، تغییری در

وضعیت ارث نمی‌دهد؛ زیرا بر اثر فـوت مورث، اموال او قهـراً به وارث مسلمان انتقال یافته و اسلام آوردن

[1] بهرامی خوشکار، محمد، قواعد ارث در فقه امامیه و قانون مدنی، چاپ دوم 1390، انتشارات کلمه اللّه، ص 66

[2] زاهدی، عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور حسبی، چاپ اول 1390، انتشارات جنگل، جاودانه، ص 231

  بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

[3] کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ارث، چاپ چهارم 1389، نشر میزان، ص 119

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

  دانلود پایان نامه:میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در چهارمحال و بختیاری