شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت¬های کوچک و متوسط در به¬کارگیری بازار الکترونیکی – پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :   شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت¬های کوچک و متوسط در به¬کارگیری بازار الکترونیکی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • موحدی و یاقوتی (1387) در الگویی که برای «سنجش آمادگی الکترونیکی درکسب وکارهای کوچک و متوسط دفاعی کشور» ارائه کرده­اند، از مدلی نُه بخشی استفاده کرده­اند که بخش­های آن به ترتیب اولویت به دست آمده در مطالعه مذکور عبارت اند از:

برنامه­ها و خدمات شبکه­ای بنگاه، مهارت­ها و منابع انسانی، وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و کارکردهای آن، توانمندسازهای جهان شبکه­ای، فرهنگ و اخلاق در محیط الکترونیکی، خط مشی و راهبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه، رهبری الکترونیکی، زیرساخت­های الکترونیکی و امنیت اطلاعات و ارتباطات. این مقاله منجر به دست­یابی، دسته بندی و ارائه شاخص­های ارزیابی سطح آمادگی بنگاه­های کوچک و متوسط در قالب یک الگوی سنجش برای صنایع دفاعی گردید که می تواند با مطالعه و اصلاح، برای سایر صنایع نیز قابل استفاده باشد.

  • نوری (1386) برای تعیین آمادگی شرکت­های صنعتی صادرکننده ایرانی برای تجارت الکترونیکی از یک مدل بلوغ شش مرحله­ای استفاده کرده است. مرحله اول، مرحله بسته است و در مرحله بعد دسترسی بنگاه به اینترنت آغاز می شود. در مرحله سوم، حضور اولیه از طریق ارسال و دریافت محدود اطلاعات فراهم می­شود و در مرحله چهارم (تحقق یافته) مبادله اطلاعات به شکل قابل قبول انجام می­گیرد. در مرحله پنجم (نهادی شده) مبادله اطلاعات به صورت کامل و فعال صورت گرفته و مرحله ششم مرحله بهینه سازی است که امکان مبادله فراهم می شود.
  • دهقانی فیروزآبادی (1377) در تحقیقی مشکلات صنعت فرش را از نظر بازاریابی جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. نتایج مطالعه وی نشان می­دهد که صادرکنندگان به آمیخته تشویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمی­دارند. آنها به شیوه­های سنتی وارد بازار هدف می­شوند و قبل از ورود، توجه چندانی به محدودیت­های بازرگانی، وضعیت اقتصادی بازارهای هدف، وضعیت رقبا و غیره نداشته­اند و نیز توجهی هم به اختلافات بین کانال­های توزیع در کشورهای مختلف ندارند.
  • فتحیان و همکاران (2008) در مطالعه­ای که روی ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه­های کوچک و متوسط فاوای غیرانتفاعی  ایران داشته اند، به تحلیل عاملی متغیرهای مربوط به سطح کلان آمادگی الکترونیکی برای این سطح پرداخته و در نهایت چهار عامل اصلی به ترتیب زیر شناسایی کرده­اند:
  1. 1. مشخصه­های سازمانی
  • در مطالعه­ای تحت عنوان «آمادگی الکترونیکی» که رامایا[1] و همکاران (2004) در شرکت­های متوسط و کوچک بخش شمالی مالزی انجام دادند، تحلیل عاملی اکتشافی داده­های به دست آمده نشان داد که آمادگی الکترونیکی در این بنگاه­ها چندبعدی بوده و شامل سه بعد زیر است:
  • آمادگی تکنولوژی که پاراسورامان[2] (2000) به تفصیل به آن پرداخته است
  ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای

[1]  Ramaya

[2] Parasuraman

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت¬های کوچک و متوسط در به¬کارگیری بازار الکترونیکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی