شناسایی آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن -پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی

1- 6- 1- انتشار آگهی

1- 6- 1- 1- در زمان سابق 

دادگاه با مراجعه به پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت، مواجه با یکـی از امور ذیل میگردد که در هـر

یک وظائف مخصوصی را قانون به عهده او گذارده است:

اول- در صورتی که درخواست کننده انحصار وراثت دلیلی ابراز نماید که دارائی متوّفی بیش از پنجاه

هزار ریـال (که این مبـلغ براسـاس قسمت آخر ماده 364 که اشاره شده وزارت دادگستـری می‌تواند هر سه

سـال یک بار با تصویب رئیس قوه قضـائیه، با توجه به شـاخص قیمت ها و هزینـه زنـدگی مبلغ مذکور را

افزایش یا کاهش دهد. در روزنامه رسمـی 14681 مصـوب11/5/1374 اصلاح شد و ده میلیون ریـال تعیین

شد) نبوده و به نظر دادگاه این امر ثابت گردد، دادگاه بـدون انتشار آگهی به ادلـه انحصـار وراثـت رسیدگی

نموده و نتیجه رسیدگی خود را از رد یا قبول اعلام می‌دارد. این است که طبق ماده 364 قانون امور حسبی و

شق 3 تبصره الحاقـی به آن: «در صورتی که بهـای ترکه بیش از ده میلیون ریـال (000/000/10) ریال نباشد

انتشـار آگهـی مذکور در مـاده 361 به عمل نخواهد آمـد و دادگـاه به ادله و اسنـاد و اظهـارات گواه هـای

درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیـق را به حسب اقتضاء دلائل، قبول یا رد می‌نماید» یعنی

هرگاه دادگـاه درخواست را پذیرفت گواهی انحصـار وراثت صادر می‌نماید و چنانچه ادله آن را کافی نیافت

  پایان نامه ارشد عمران طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی

آن را رد می‌کند. به دستور ماده 366 قانون امور حسبی رد درخواست قابل پژوهش و فرجام است.

دوم- «در صورتی که درخواست کننده انحصار وراثت به دادگاه ثابت ننماید که دارائی متوّفی بیش از

ده میلیون ریـال نبوده باید آگهی صادر گردد. لذا به دستور ماده 361 ق. ا. ح. دادگاه شرحی در مجله رسمی

یا یکی از جرائد محـل به خرج مستدعی یا مستدعیان گواهـی انحصـار وراثت، سه دفعـه متوالی ماهـی یک

دفعـه آگهی می‌نماید. شرح مزبـور عبارت است از درخواست متقـاضی با ذکر عـدۀ وراث و نسبت آنها بـه

متوّفـی و تاریخ و محـل فـوت او (ماده 3 قانـون انحصار وراثت و ماده 361 ق. ا. ح). به دستـور ماده 294

ق. ا. ح: «دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیـه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که

هرکس وصیت‌نامه از متوّفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس ازگذشتن

این مدت هر وصیت‌نامه جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است». انتشار آگهی

در صورتی به عمل می‌آید که قبلاً به یکـی از جهات، از قبیل معلوم نبودن ورثـه یا برای تصفیه ترکـه آگهی

منتشر نشده باشد و الا به دستور مادۀ 365 ق. ا. ح. که می‌گوید: «در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه

یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصاروراثت محتاج بـه

آگهی جدید نبوده و در صورت درخواسـت هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع، تصدیق انحصار وراثت صادر

  پایان نامه نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ افزایش سهم خانوارها درهزینه درمانی

خواهد شد». به دستور مادۀ 362 ق. ا. ح. پس از انقضاء مدت سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی، پرونده برای

رسیدگی به نظر دادگاه می‌رسد. دادگاه به پرونده رسیدگی نموده و نتیجه را اعلام می‌دارد».[1]

[1] امامی، سید حسن، حقوق مدنی جلد سوم، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، صفحه 323 و 324

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

  مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن