رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ -دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  1. شکوفایی نظریه منطقه الفراغ

بسیاری از عناصر نظریه شهید صدر در «منطقه الفراغ» آن‌گونه که خواهد آمد در مطالب نائینی آمده است و شهید صدر در واقع آن را پخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان‌دهی آن پرداخته است.

شهید صدر پس ‌ازآن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومت می‌داند، می‌نویسد ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتی دست یازد. لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد و آنجایی است که حکم شرعی واجب و یا حرام نداشته باشیم. در این چارچوب ـ که وی آن را منطقه الفراغ» یعنی منطقه باز، آزاد و خالی از حکم الزامی می‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحیه ولی امر جعل می‌شوند؛ این منطقه خالی از حکم الزامی است و نه خالی از هرگونه حکمی. چه این‌که هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد.

شهید صدر تأکید می‌ورزد که نه‌تنها «منطقه الفراغ» نقص نیست و این توهم که این مفهوم بدان معنا است که اسلام برای برخی از موضوعات حکمی پیش‌بینی نکرده است، بسی بی‌جا است، چه این‌که منطقه ‌الفراغ به معنای قلمروی است که دارای حکم مباح است و نه فاقد هر حکمی. «منطقه الفراغ» نشانگر پویایی نشاط و توان اندیشه اسلامی در پاسخ‌گویی به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشی ارائه می‌دهد که بر پایه آن اسلام می‌تواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده سازد.[1]

  پایان نامه با موضوع نقش فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم

شایان‌ذکر است که گرچه مشروح‌ترین توضیح دراین‌باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادی آمده است.[2] اما شهید صدر در برخی از آثار خود به‌صراحت آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و هر قانون و حکم عمومی، بسط می‌دهد.[3]

شهید صدر افزون بر تأکید بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوی حکومت با احکام شرعی و قانون اساسی مطابق با احکام شرعی نکته دیگری را بر آن می‌افزاید و آن این‌که احکام متغیر و ولایی باید در پرتو احکام ثابت تفسیر و تحلیل شود؛ شارع مقدس در ضمن بیان احکام ثابت گاه به اهداف مهمی که باید در جامعه تحقق یابد، اشاره می‌کند و ولی امر و یا دولت و مجلس که قانون‌گذاران و مجریان امور کشورند باید احکام متغیر را به‌گونه‌ای سامان داده و به آن سمت‌وسو بخشند که زمینه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بیان شده، برآورده شود؛ به‌عنوان‌مثال خداوند متعال در آیه «فیئی» که بیانگر یک حکم دائمی است با جمله «کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» به این هدف مهم اشاره می‌کند که نباید گروه خاصی بر ثروت‌ها و اموال سلطه یابند بلکه باید ثروت‌ها تعدیل شده و در میان همه مردم گسترانیده شود.[4]

[1]. شهید صدر، سید محمدباقر؛ اقتصادنا، بیروت، دارالفکر، الطبعه الثالثه، 1389 ق، ص 726.

[2]. همان، ص 402-400 وص 726 – 725.

[3]. صدر ،سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاه، لمحه فقهیه تمهیدیه، چاپ‌شده در المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات 1410 ق. ص 18 و 19. و نیز خطوط تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص 79-88.

  بررسی رابطه بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری حسابها و اسناد دریافتی -دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

[4]. صدر ،سید محمدباقر،الاسلام یقود الحیاه پیشین و صوره تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، چاپ‌شده در ضمن المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 48.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
  • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
  • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی