دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

1-7-  مکانیسم حذف آفلاتوکسین بوسیله باکتری

در بررسی دیگری توسط  ساری مهمتوگلوو2 در سال 2004 میزان اتصال بیفیدوباکتریوم به آفلاتوکسین B1 به میزان 46 درصد کاهش گزارش شده است.

هاسکارد و همکاران3 در سال 2001 فاکتورهای مؤثر بر ایجاد اتصال آفلاتوکسینB1 بوسیله لاکتوباسیلوس رامنوزوس را بررسی کرده و پیشنهاد دادند که این مایکوتوکسین بطور غالب به کربوهیدرات ها و ترکیبات پروتئینی متصل می گردد. این نتایج بر پایه اثرات بازدارندگی periodate و pronase E بر روی اتصال آفلاتوکسینB1 لاکتوباسیلوس رامنوزوس قرار دارد. دو ترکیب اخیر می توانند به طور نسبی موجب تخریب کربوهیدارت ها و پروتئین ها (به ترتیب) شوند. آفلاتوکسین M1 ، معمولاً 12 تا 24  ساعت بعد از خوردن آفلاتوکسین B1 در شیر یافت می شود(بهر،2003).

در مطالعه دیگری که توسط کامکار(1381) بر روی 64 نمونه از شیر های فرادمای عرضه شد در تهران به روش TLC انجام شد مشخص گردید که 53 نمونه (6/82 درصد) از نظر وجود آفلاتوکسین M1 مثبت و 11 نمونه (4/17 درصد) منفی و میزان آلودگی در محدوده ی بین 387-69 نانوگرم در لیتر بود(کامکار،1381). مشخص شده که آفلاتوکسینB1 به ترکیبات سطحی باکتری های اسید لاکتیک متصل می شود(هاسکار و همکاران،2001).

اخیراً گروهی از محققین گزارش کردند که گونه های لبنی خاصی از لاکتوباسیلوس ها می توانند موجب حذف آفلاتوکسین از محلول های آبی شوند. بعلاوه، گونه های خاصی از باکتری های اسید لاکتیک می توانند آفلاتوکسین M1 را از شیر بازساخته حذف نمایند(پییردیس و همکاران،2000).

  دانلود پایان نامه : نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

از مهمترین روش ها برای حذف آفلاتوکسین M1 می توان به استفاده از گرما ، سرما ،اشعه ماوراء بنفش ،مواد جاذب نظیر سیلیکاس ها ، آلومینوسیلیکات و آلومیناس اشاره کرد. عوامل شیمیایی نظیر سولفیت سدیم ،ریبوفلاوین ،پراکسیدهیدروژن و سیستم لاکتوپرکسیداز نیز قابل ذکر هستند. ماکزیمم میزان آفلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های آن طبق اتحادیه اروپا ، 50 نانوگرم در لیتر می باشد و نبایتی از این میزان تجاوز کند(رحیمی و همکاران،1391). استفاده از روش های بیولوژیکی نیز یکی از بهترین راهکارها برای کاهش تعداد مایکوتوکسین هایی مانند آفلاتوکسین و اکراتوکسین از بافت مواد غذایی نظیر شیر و فراورده های شیری می باشد(پیوتروسکا و زاکوسکا،2005).

  1. 2. Sarimehmetoglu

3 .Haskard et al

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی