دانلود پایان نامه حقوق:تعیین محسوب شدن جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه

مالکیت مهم‌ترین حق عینی است و حقوقدانان و فقها تعاریف مختلفی را از مالکیت بیان کرده­اند که به دو تعریف از آن اشاره می­کنیم به نظر دکتر کاتوزیان «مالکیت حقی است که به‌موجب آن شخص می­تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را که به خود اختصاص دارد از تمام منافع آن استفاده کند» (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت, 1377, ص. 106) و همچنین یکی از فقها مالکیت را چنین تعریف می­کند «مالکیت عبارت است از اقتدار و سلطنت اعتباری که به سبب اعتبار شخص اعتباردهنده تبعیت می‌گردد و ممکن است شرعی یا عقلی باشد» (شاهرودی، 1409، ص 19).

امروزه اکثر حقوقدانان و فقها معتقدند جهیزیه‌ای که والدین زوجه برای وی تهیه می­کنند برحسب ظاهر، جهیزیه را به‌قصد هبه به دختر واگذار می­کنند اگرچه با ایجاب و قبول صورت نمی­گیرد ولی صرف معاطات نیز کافی می­باشد و دادن جهیزیه از سوی والدین باعث انتقال مالکیت به دختر می­باشد (مختاری پور, 1390, ص. 11).

دادن جهیزیه از سوی والدین دختر به وی یک موضوع صرفاً عرفی است که خانواده­ها وسایل و اقلام جهیزیه را به‌عنوان هبه و هدیه به دخترشان می­دهند و مرسوم است که برای اثبات حق مالکیت زوجه بر جهیزیه از شوهر در ذیل سندی تصدیق و امضاء می­گیرند که علامت اقرار زوج به مالکیت زوجه می­باشد به‌عبارتی‌دیگر زوجه جزییات مربوط به جهیزیه را در سیاهه­ای یادداشت می­کند که به این نوشته اصطلاحاً سیاهه جهیزیه گفته می­شود که سیاهه تهیه‌شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد، امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می­دهد اما درصورتی‌که اثرانگشت شوهر در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد در سیاهه اموال زوجه ذکر می­شود که به‌عنوان‌مثال یخچال، ماشین لباس­شویی، اجاق‌گاز و نظایر آن به‌عنوان جهیزیه تهیه‌شده است؛ لازم به ذکر است تا زمانی که شوهر این سیاهه اموال را امضاء نکرده باشد و در ضمن دو نفر هم به‌عنوان شاهد زیر آن سیاهه اموال را امضاء نکرده باشند، چنین سیاهه جهیزیه­ای اعتبار نخواهد داشت. بهتر است تا شهود زیر- امضاء کننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحاً از خویشاوندان زن نیز نباشند پس‌ازآن که شوهر و آن دو شاهد زیر سیاهه جهیزیه را امضاء کردند، این سیاهه حالت سند عادی را پیدا خواهد کرد (ظاهری, مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر, 1391, ص. 16) و به استناد ماده 1118 قانون مدنی نیز می­توان استقلال مالی زن بر جهیزیه را اثبات کرد و ازدواج تأثیری بر مالکیت دارایی که به هر یک از زوجین واگذارشده است ندارد[1].

  پایان نامه برق با موضوع مسیریابی بهینه فیدرها

[1] ماده 1118 قانون مدنی «زن مستقلاً می­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می­خواهد بکند»

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سؤال­های تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است:

  1. آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟
  2. آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­شود؟
  3. در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟