دانلود پایان نامه حقوق:تعیین ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر:

منظور از اصول و قواعد اختصاصی، تکنیک‌هایی است که عمدتاً در تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی کاربرد دارد. که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:

یکی از اصول بنیادین و محوری تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، این است که فرایند تفسیر باید با توجه به وصف بین‌المللی بودن آنها صورت پذیرد. نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که مراد از تفسیر بر اساس «ممیزه بین­المللی» چیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، منظور تفسیری است که بدون اتکا و استناد به قواعد، تکنیک‌ها و فنون سنتی پذیرفته، و شخص به هیچ‌وجه تحت تأثیر مفاهیم خاص حقوق داخلی قرار نگرفته باشد. با این توصیف، در صورت ابهام یا تعارض در مواد و مقررات یک سند بین‌المللی، مرجع حل اختلاف باید با اتخاذ رویه‌ای آزادمنشانه و انعطاف‌پذیر و در نظر گرفتن موازین بین‌المللی به تفسیر اصطلاحات، مفاهیم ومفاد سند بپردازد؛ بدون این‌که در عالم واقع از نظام‌های ملی متعاقدین یا کشور دیگری تأثیر پذیرد.

این اصل در اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی انعکاس یافته است.[1] تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در جریان تهیه و تصویب بند 1 ماده 7، مذاکرات طولانی و بحث‌های فراوانی در مورد این اصل، انجام داده‌اند. نمایندگان پاره‌ای از کشورها معتقد بودند تأسیس اصل مذکور ضرورتی ندارد؛ اما غالب کشورها توجه به وصف بین‌المللی را در فرایند تفسیر، اصلی بنیادین و اساسی می‌دانستند.

طرفداران این اصل، در توجیه و تحلیل نظریه خود معتقد بودند:

  • امضا و قبول کنوانسیون وین به وسیله کشورها، به طور ضمنی به معنای پذیرش آن به عنوان یک سند واحد است و باید آن را جانشین همه قواعد و مقرراتی دانست که در نظام‌های ملی در خصوص بیع کالا وجود دارد.
  • قواعد تفسیری در کشورهای عضو به دلیل اختلاف در ساختار حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، همگون و یکنواخت نیست و اگر در هر مورد خاص، مرجع حل اختلاف بتواند به مقررات کشور متعاقدی یا کشور دگر استناد نماید، کنوانسیون شالوده اصلی خود را از دست می‌دهد و کاملاً از وصف بین‌المللی خود تهی می‌گردد. بنابراین، تفسیر کنوانسیون وین باید مستقل از هرگونه سیستم حقوقی داخلی به عمل آید.
  پایان نامه بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

[1]. ماده 7 کنوانسیون 1978 نیویورک در مورد مرور زمان در بیع بین­المللی کالا، ماده 3 کنوانسیون 1978 هامبورگ در مورد حمل و نقل کالا از طریق دریا، ماده 18 کنوانسیون رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی، ماده 16 کنوانسیون 1986 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین­المللی کالا، ماده 6 کنوانسیون 1983 ژنو در مورد نمایندگی در بیع بین­المللی کالا، ماده 6 کنوانسیون 1988 اتاوا در مورد تأمین اعتبار بین­المللی برای اجاره، ماده 4 کنوانسیون 1988 اتاوا در مورد کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین­المللی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

  کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا-دانلود پایان نامه

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا