دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم  و اصلاحات بعدی آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدالت توزیعی[1]

«بحث عدالت توزیعی را می­توان یکی از مهمترین بخش­های عدالت اقتصادی[2]، دانست.»[3] عدالت توزیعی که بازگو کننده دخالت دولت در بازپخش ثروت­ها و منابع به شمار می­رود عنوانی است که دولت­های رفاهی تحت لوای آن دخالت­های حمایتی خود به نفع توده­ها و لایه­های پایین دستی و کم توان جامعه را موجه جلوه می­دهند و کلیه قدامات مداخله­جویانه خود از قبیل وضع مالیات­های گوناگون را در چارچوب آن مشروعیت می­بخشند.[4]

علاوه بر این بحث عدالت توزیعی به لحاظ قلمروی بحث در دو سطح مطرح می­شود، یکی مربوط به حوزه توزیع پیش از تولید است که مربوط به میزان سهم افراد جامعه در برخورداری از ثروت­های عمومی و نیز فراهم نمودن فرصت برابر برای همه آن­ها است و دیگری مربوط به حوزه توزیع پس از تولید می­باشد که با هدف تقسیم بهره­های زندگی اجتماعی به عنوان یک حق صورت می­گیرد.[5] عدالت در این دو حوزه، برخلاف حوزه مبادلات که دربردارنده دو طرف حق بوده، مراعات یک حق است.

این نوع از عدالت ترسیم کننده چگونگی و میزان توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است که دارای مبانی گوناگونی است، چنانچه از یک دیدگاه، عدالت توزیعی بر مبنای منزلت و شایستگی افراد جامعه محقق می­شود و از دیدگاه دیگر بر مبنای نیاز قابل تحقق می­باشد.[6] در برداشتی دیگر به موجب عدالت توزیعی، هر کس باید به میزان تلاش خود، پاداشی متناسب دریافت نماید و پاداش مزبور باید به طور مساوی به تمامی کسانی که آن خدمت را انجام می‌دهند، اعطاء گردد.[7]

  پایان نامه بررسی آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل

علی­رغم تفاوت در مبانی عدالت توزیعی، ایده مشترک در همه نظریات مربوط به آن، این است که در تخصیص منابع و باز توزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناسب عمومی باید با مردمان رفتاری برابر داشت لکن با این وجود، گونه­ای از تفاوت­گذاری بین افراد در باز توزیع امکانات را نیز مطرح می­کنند.[8] اما آنچه که این تفاوت و به نوعی نابرابری را موجه نشان می­دهد، مصالح اجتماعی و پشتیبانی از لایه­های پایین و کم­درآمد جامعه است. از این­رو جان رالز در کتاب «تئوری عدالت» خود با توجیهات عقلانی و اخلاقی اصل تفاوت را در این رابطه مطرح می­کند تا با توسل به آن بر پایه­ای اخلاقی و عقلانی برخورد متفاوت در توزیع ثروت و فرصت­ها به نفع ضعیف­ترین را درست­تر و موافق با اصل برابری نشان دهد.[9]

[1]. Distributive Justice

[2]. البته عده­ای همچون ارسطو عدالت توزیعی را همراه با عدالت کیفری، جزو عدالت اجتماعی دانسته اند. به نقل از حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت.

[3]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص12.

[4]. همتی، مجتبی، بررسی و تحلیل مبانی نظری عدالت اجتماعی (حقوق اقتصادی و اجتماعی یا حقوق رفاهی) و دولت رفاه در پرتو نظریه عدالت جان رالز، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، تابستان 1386، شماره 8، ص 337 و 319.

[5]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، پیشین، ص 21.

[6]. میرموسوی، علی و حقیقت، سیدصادق؛ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، دانش و اندیشه معاصر، 1381، چاپ اول، ص277.

[7]. حاجی حیدر، حمید، پیشین، ص40.

[8]. قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتسارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382، ص59

  دانلود پایان نامه سنجش تاثیر شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT.

[9]. see: Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1971, pp. 60-65

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن