دانلود پایان نامه با عنوان تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هزینه دادرسی

برای دانستن هزینـه دادرسـی تقاضای تصدیـق انحصار وراثـت باید ابتدا روشـن شود که تقاضـای تصدیـق

انحصار وراثت جزو کدام دسته از دعاوی است؟ برای روشن شدن این موضوع ابتدا به تعریف دعوا و سپس اینکه جزو کدام دسته از دعاوی مالی یا غیر مالی است می‌پردازیم.

 

1- 5- 1- تعریف دعوا

اقامه دعوا آغاز اشتغال دادگاه به رسیدگی است. به عبارت دیگر با دعوا و اقامه آن، که بایـد مطابق تشریفات

قانونی باشد، دادگاه اشتغال می‌یابد.این که دعوا به چه مفهومی اطلاق می‌شود در این قسمت به طور خلاصه

به آن پرداخته می‌شود.

در قانون تعریفی از دعـوا دیده نمی‌شود و همین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوا شده است.

دعـوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[1]معنای اصطلاحی دعـوا از

معنای لغوی آن دور نمانده است و تعاریفی که از دعوی صورت گرفته است بر این امر دلالت دارد.

«منازعه در حق معین را دعوا گویند و مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوا به معنای اعم نام

دارد».[2] تعریف دیگری که از دعوی ارائه شده چنین است:

«مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به

مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعـا و ترتب آثار قانـونی مربوط است. برای

طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با این ادعاست.

  پایان نامه ارشد:ارائه تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه

مفهـوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در

مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می‌باشد.

دعـوا در بعضی موارد به معنی ادعـا به کار می‌رود که البته منظور ادعـایی است که در مرجع قضاوتی

مطرح نگردیده یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد».[3]

 

[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ یازدهم 1376، انتشارات امیر کبیر، ص 1539

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم 1380، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص 209

[3] شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ هشتم 1388، انتشارات دراک، ص 101 و 102 و 103

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

  پایان نامه بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟