دانلود پایان نامه باعنوان نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد

هم چنان که در کامن لا، بین «interpretation» و «Construction» فرق گذاشته‌شده، در حقوق ما نیز می‌توان بین تأویل و تفسیر فرق گذاشت.

تأویل در لغت به معنای بازگشت، رجوع، اندازه‌گیری و آشکار کردن [1] و هم چنین به معنای سیاست نمودن و چاره‌اندیشی[2] آمده است، و در اصطلاح، عبارت است از بیان نمودن معنای غیر ظاهر کلام به وسیله قرائن یا دلایل دیگر[3]در نتیجه تأویل، ارجاع کلام به منشأ آن؛ یعنی قصد می‌باشد – خواه موافق معنای ظاهری کلام باشد یا خیر – که لازمه آن، چاره‌اندیشی با قرائن و استدلال‌های عقلی برای دست‌یابی به منشأ کلام است. بنابراین، با در نظر گرفتن معنای لغوی تفسیر مقایسه آن با تأویل، می‌توان گفت تفسیر در لغت، پرده‌برداری از معنای کلمات است، بدون لحاظ قصد متکلم ، اما در اصطلاح، یافتن مقصود شخص از طریقِ اعلام اراده‌های او است که در این صورت، مفهومِ تفسیر به معنای تأویل نزدیک می‌شود.

کامن لا: در کامن لا «Interpretation» برای تبیین الفاظ و علائم مندرج در قرارداد، به کار می رود، درحالی‌که«Construction»  به لحاظ چند معیار به کار می رود: اولاً، به لحاظ تبیین معنای حقوقی کل قرارداد[4]؛ ثانیاً، به لحاظ روند استنباط قصد، هدف و غرض طرفین [5]و ثالثاً، به لحاظ نتایج حقوقی که دادگاه در مرحله اجرا برای قرارداد می‌شناسد، هر چند طرفین آن را پیش‌بینی نکرده باشند.[6]

  دانلود پایان نامه حقوق:موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی

مقایسه و تطبیق: با مسامحه در فرق اندکی که بین تفسیر و «Interpretation»، و تأویل و «Construction»  وجود دارد، می‌توان آنها را در دو سیستم حقوقی، معادل یک دیگر دانست؛ چون در «Construction»  نیز دادگاه با در نظر گرفتن مراد و قصد شخص، اثر حقوقی خاصی برای کلمات و معنای ظاهری آن ها قائل می‌شود. علاوه براین، هم در حقوق ایران و هم در کامن لا[7]هر دو واژه «Interpretation» و «Constructon»در کامن لا، و «تفسیر» و «تأویل» در حقوق ایران) به جای یک دیگر به کار برده می‌شوند. البته در جایی که هر دو واژه به‌کاررفته باشد، هر یک، معنای خاص خود را خواهد داشت.

      تعدیل قرارداد به معنی اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط بیرونی با توجه به حفظ توازن اقتصادی است. در اجرای قرارداد نیز گاهی اوضاع و حال تغییر می‌یابد. به گونه‌ای که در هنگام انعقاد قرارداد حدوث این شرایط جدید منتفی بوده است. در این حالت که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هر گاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترلی سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و تزلزل حق و عدالت گام بر می‌دارد. بنابراین طرف منتفع از تغییر اوضاع و احوال نمی‌تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار دهد. با این توضیح، تمییز تعدیل قرارداد از تفسیر قرارداد واضح می‌گردد، چرا که تعدیل قرارداد وقتی ظهور می‌یابد که حادثه‌ای خارجی رخ می‌دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می‌سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده مشترک طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می‌دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای قرارداد می‌شود.

[1] . ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 33 و 34

  دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

.[2] محمود بن عمر زمخشرى، اساس البلاغه، به تحقیق عبدالرحیم محمود، ص 12

[3] . محمد حسین الذهبى، التفسیر والمفسرون، ج 1، ص 17 و 18

[4].  John A. Westberg, American Jurisprudence, Vol. 17, 2nd Edit, U.S.A. Jurisprudence pub. Inc.,1964, P.629

[5] . Paul R.Con way, out Line Of The Law Of Contract,s 2nd Edit, New York, Harmon pub, 1939, P.13

[6] . Arthur Linton Corbin, Corbin On Contract, Vol, 3, 2nd edit. U.S.A. West pub. Co., 1960, Sec, 534, P.7

[7] . Bryan A. Garner, A Dictionary Of Modern Legal Usage, U.S.A. Oxford University Pre,ss 1987, P.307, 308

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

  دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تاثیرنقش نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا