دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-2-3- روش کیسه نایلونی(-saccoin)

روش in-situ یا in-sacco یا استفاده از کیسههای مقاوم در مقابل هضم از دیر باز در مطالعات تغذیه دام مورد استفاده واقع شده است. به طور مثال، در مقاله ای مربوط به سال 1939 میلادی توسط کونین و همکاران برای اولین بار از این روش استفاده شد. امّا در دهه 70 و در سالهای 72-79  میلادی براساس این روش توانستند کنتیک تجزیه و همچنین ثابت نرخ تجزیه را برای بیان روند تجزیهپذیری پروتئین بیان کنند. این روش که برای پروتئین پیشنهاد شده بود بعدها برای سایر مواد مغذی بهخصوص نشاسته مورد استفاده قرارگرفت. در این روش میزان مشخصی از خوراک در کیسههایی از جنس پلیاستر و یا داکرون قرار داده میشود و بسته به ماهیت خوراک برای زمانهای متفاوت در داخل شکمبه انکوباسیون میشود. اکثر دانشمندان بهخصوص دانشمندان انگلیسی اعتقاد دارند که میباید ناپدید شدن ماده مغذی از کیسه به صورت نسبتی از ماده مغذی مورد توجه قرار گیرد، هر چند در بعضی از مطالعات و در برخی از کشورها برای بیان ناپدید شدن از درصد استفاده میشود (وقتی درصد می گیریم فاصله نقاط را بیشتر میکنیم وهنگام نسبت فاصله ها کم است). روش کیسه نایلونی ابتدا برای تخمین هضم ماده خشک و کربوهیدراتها مورد استفاده قرار گرفته است ولی اکنون به طور وسیعی برای تخمین تجزیهپذیری مواد مغذی در شکمبه از آن استفاده میشود. این روش شامل قرار دادن کیسههای حاوی خوراک در شکمبه واندازهگیری میزان ناپدید شدن مواد مغذی در فاصلههای زمانی مختلف است. دراین روش کیسههای حاوی نمونه مواد خوراکی در شکمبه آویزان ومقدار مواد مغذی ناپدید شده در فواصل زمانی مختلف اندازه گیری میشود. کارایی روش استفاده از کیسههای نایلونی به دلیل توصیف غذاهای خشبی توسط 3 خصوصیت مهم، شامل بخش محلول (a)،  بخش قابل هضم وتخمیر(b) و ضریب بخش قابل هضم وتخمیر(c) میباشد. مزیت این روش توانایی آن در استاندارد نمودن تنوع موجود در آزمایشگاهها میباشد. یافتههای حاصل از اطلاعات فوق بهوسیله معادله نمایی زیر توصیف میشود:

  پایان نامه ارشد رشته ادبیات-کارکرد واژگان در غزل دهه ی هشتاد

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(