حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
   
چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………… 2
   
فصل اول: کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین  
1-1 تعاریف و مفاهیم  
1-1-1 حق   ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-2 حق بودن یا حق داشتن   ………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3کودک   ………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-1-4 حضانت………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-1-5 حقوق فرهنگی   ……………………………………………………………………………………………………. 14
1-1-6حقوق اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………… 17
1-2 پیشینه حقوق کودک  
1-2-1پیشینه حقوق کودک در جهان   ……………………………………………………………………………….. 18
1-2-2 پیشینه حقوق کودک در ایران   ………………………………………………………………………………… 20
1-3 آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک   ………………………………………………………….. 23
1-4 جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی  
1-1-4 جایگاه حقوق کودک از نگاه قرآن   …………………………………………………………………………. 26
4-1-2 جایگاه حقوق کودک در ایران   ………………………………………………………………………………. 28
4-1-3 جایگاه حقوق کودک در اسناد بین المللی   ………………………………………………………………. 31
   
فصل دوم: حقوق فرهنگی ناشی از حضانت  
2-1 حق آموزش و پرورش   …………………………………………………………………………………………….. 35
2-2 حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات   ……………………………………………………………….. 47
3-2 حق تفریح و بازی کودک   …………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل سوم: حقوق اجتماعی ناشی از حضانت  
3-1 حق داشتن خانواده   ………………………………………………………………………………………………….. 56
3-1-1حق داشتن هویت   ………………………………………………………………………………………………… 58
3-1-2حق تکریم شخصیتی   ……………………………………………………………………………………………. 61
3-2 حق شرایط مناسب زندگی کودک   ……………………………………………………………………………… 65
3-2-1 حق خوراک   ……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-2-2 حق مسکن   …………………………………………………………………………………………………………. 69
3-2-3 حق بهداشت   ………………………………………………………………………………………………………. 71
3-2-4 حق تأمین اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………… 79
3-2-5ممنوعیت کار اجباری کودک   …………………………………………………………………………………. 83
   
نتیجهگیری   …………………………………………………………………………………………………………… 100
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………… 102
چکیده انگلیسی   …………………………………………………………………………………………………….. 106
  پایان نامه ارشد-نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت پایدار محله های شهری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی است. باید نظام حقوق کودکان را با توجه به سایر بخش‌های نظام حقوقی، مد نظر قرار دهیم و دچار افراط و تفریط نشویم و نیازهای مادی، معنوی، روحی، جسمی و شأن انسانی آنان و مسائل بسیاری که پایه‌های اصولی توجه به حقوق این گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهیم. اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین الملل برای کودکان انجام دهیم تا گام کوچکی در راستای بر طرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

 

4- سؤالات تحقیق :

1) آیا با توجه به قوانین و مقررات کشور در زمینه نقش دولت و تکلیف والدین در حضانت بر کودکان زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق فرهنگی و اجتماعی به نحو مناسب مهیا است؟

2) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه ارشد:نقش بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی  با فرمت ورد